Plan pracy drużyny, warsztat pracy drużynowego

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom. Dodatkowo pamiętaj, że wcześniej zajęcia te były przypisane do kursu przewodnikowskiego. Teraz znajdziesz je w kursach drużynowych, a co za tym idzie zajęcia są bardziej sprecyzowane metodycznie. 

Najwięcej czasu w opracowanym konspekcie, przeznacza się na przeprowadzenie gry planszowej. Dzięki tej grze uczestnicy mają możliwość odpowiedzieć na pytania: jaki powinien być dobry program? O czym należy pamiętać przy tworzeniu go? Skąd czerpać inspiracje? Jak dobierać formy pracy? Atutem gry jest rzeczywiste odniesienie do przedsięwzięć programowych danego środowiska działania kursantów. Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat koordynowania planowania programu przez radę drużyny oraz ewaluacji programu, a także burza mózgów skąd drużynowy ma czerpać siłę, motywację i inspiracje.

0
Autor:
pwd. Aleksandra Siekierzycka
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP
Treści:
  • Tworzenie programu działania drużyny
  • Warsztat pracy drużynowego
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił zaplanować pracę drużyny i sporządzić program pracy,
  • umiał cele przełożyć na atrakcyjne formy pracy
  • umiejętnie dostosowywał treści programu do wieku, potrzeb, możliwości i oczekiwań harcerzy
  • potrafił ocenić realizację programu i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy
  • potrafił wzbogacać swój warsztat korzystając z literatury prasy, Internetu i różnych form doskonalących (kursy, seminaria, warsztaty itp.).
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
25
210 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad planowania
Uwagi:
-

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, szkoła, teren otwarty
Warunki:

Utwardzone miejsce gdzie można położyć plansze do gry
Wymagane materiały:

Plansza, pionki, kostka do gry, karty.
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
15 min.
Wprowadzenie
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadzący
Etapy powstawania planu pracy.
Misja ZHP a program drużyny starszoharcerskiej.
2
120 min.
Gra planszowa
Forma: gra planszowa
Odpowiedzialny: prowadzący
Jaki powinien być dobry program? O czym należy pamiętać przy tworzeniu go? Skąd czerpać inspiracje? Jak dobierać formy pracy? Wszechstronny rozwój Harcerzy Starszych dzięki śródrocznym działaniom drużyny.
Warsztat pracy drużynowego.
3
30 min.
Podsumowanie gry
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie gry.
Karty (załącznik):
Czy podane miejsca mogą stać się atrakcyjne dla Harcerzy Starszych? Jakie inne miejsca obiekty, instytucje warto odwiedzić?
Na jakich jeszcze wydarzeniach lokalnych warto pojawić się z Harcerzami Starszymi?
W zastępach*:
-zasady odpowiedniego doboru form,
-cechy dobrego programu drużyny starszoharcerskiej.
4
20 min.
Współpraca z Radą Drużyny
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
a) Jak koordynować planowanie programu przez radę drużyny?
b) Ewaluacja – jak ocenić realizację programu – co z tym dalej zrobić?
5
15 min.
Zmotywowany drużynowy
Forma: Burza mózgów
Odpowiedzialny: prowadzący
Zmotywowany drużynowy ->zmotywowana drużyna.
Skąd czerpać siłę, motywację i inspiracje? – wymiana doświadczeń
Załączniki
1
Gra planszowa

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra planszowa
Pobierz wszystkie załączniki