INSPiRADA – Zajęcia o Odznace Skautów Świata i innych programach skautowych

SWA badgeWiesz co to jest Scouts of the World Award albo Messengers of Peace? Wiesz jak działa World Scout Environmental Programme?

Nie? Zatem zapraszamy na zajęcia, w których dowiesz jak działają a wybrane propozycje programowe WOSM-u i WAGGGS-u.

Zajęcia w ramach warsztatów INSPiRADA były przeprowadzone dwukrotnie (raz dla kadry z poziomu chorągwi, drugi raz dla kadry z poziomu hufca) w związku z czym przebieg zawiera w niektórych miejscach alternatywne rozwiązania:

W wersji “chorągwianej” należy zrealizować następujące punkty przebiegu: 1-2-3-4-5-6-7.
W wersji “hufcowej” należy zrealizować następujące punkty przebiegu: 1-2-3-8-9-10-6-7.

Wersja “hufcowa” może być z powodzeniem przeprowadzona także dla drużynowych oraz, po pewnych modyfikacjach, zainteresowanych programem SWA wędrowników i akademików.

1+
Autor:
hm. Maciej Czechowski, Hufiec Warszawa-Centrum, Chorągiew Stołeczna.
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, BOKP, Chorągiew Stołeczna
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • program WOSM Odznaka Skautów Świata (Scouts of the World Award)
  • pozostałe programy WOSM: the World Scout Envirnmental Programme i Messengers of Peace (tylko skrótowo)
  • aktualne propozycje programowe WAGGGS: Connect, free being me, Together we can change our world, National Leadership Development Programme, Surf Smart, Be the change (tylko skrótowo)
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • pozna najnowsze propozycje programów WOSM i WAGGGS, a zwłaszcza program "Odznaka Skautów Świata"
  • uzyska gotowy warsztat odnośnie skautowych propozycji, jaki może przeprowadzić dla drużynowych wszystkich grup metodycznych lub wędrowników
  • pozna proces wdrożenia programu "Odznaka Skautów Świata" na poziomie chorągwi (tylko w wersji "chorągwianej")
Informacje organizacyjne
min
5
opt
15
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: umiejętnośc posługiwania się językiem angielskim
Uwagi:
Grę symulacyjną najlepiej wykorzystać na zajęciach przeznaczonych dla kadr na poziomie Chorągwi. Do gry symulacyjnej warto zaangażować więcej kadry, najlepiej po 1 osobie na każdą grupę (w podstawowej wersji gry są cztery grupy).

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

źródło prądu, rzutnik + komputer, głośniki do komputera
Wymagane materiały:

8 pustych białych kopert, stos małych karteczek (które łatwo mieszczą się do kopert), taśma klejąca, 4 długopisy, 30 plastikowych kubeczków, gumki "recepturki", sznurek lub nić, makaron typu spaghetti.
Materiały uczestnika:

długopisy

Przebieg
1
25 min.
Gra "Zoom In"
Uczestnicy dostają karty z historią, którą muszą ułożyć we właściwej kolejności. Każdy z uczestników dostaje 1 kartę z częścią obrazka i nie pokazując jej innym opisuje co na niej widzi. Następnie uczestnicy próbują się dobrać w grupki połączone danymi szczegółami obrazka i ustalić kolejność wewnątrz małej grupy oraz pomiędzy poszczególnymi grupami. Kiedy uczestnicy są przekonani, że ustalili właściwy porządek występowania kart prowadzący prosi, aby położyli je przed sobą i dokonuje weryfikacji. Gra toczy się w całości w języku angielskim.
Zadanie pokazuje jak często niewielkie szczegóły (w tym przypadku na obrazku) mają znaczenie.
Potrzebne materiały: Karty do gry Zoom In do pobrania z: https://www.dropbox.com/sh/uul6tvceklmoqb3/AAAHQioRrky-uRxHO_Hdk35Va?oref=e.
2
5 min.
Film o SWA
Uczestnicy oglądają anglojęzyczny film o SWA zrealizowany przez portugalską organizację skautową.
Potrzebne materiały: Film_SWA.
3
20 min.
Prezentacja o programie Odznaka Skautów Świata + odpowiedzi na pytania
Prowadzący przedstawiają prezentację multimedialną o programie SWA oraz odpowiadają na wszelkie pytania uczestników.
Potrzebne materiały: Prezentacja_SWA.
4
20 min.
Pomysły na polskie propozycje Odkrycia i Służby SWA
Uczestnicy i prowadzący toczą swobodną dyskusję o polskich pomysłach na Odkrycia i Służbę SWA.
5
30 min.
Gra symulacyjna SWA w Chorągwi
Uczestnicy podzieleni na 4 grupy po 5 osób każda biorą udział w grze symulacyjnej „SWA w Chorągwi”. Każdej z grup przydzielone są poszczególne role do odegrania: Komendant Chorągwi, Kierownik referatu wędrowniczego, Pełnomocnik ds. zagranicznych, oraz 2 drużynowych. Podczas symulacji zespoły będą komunikowały się ze sobą oraz ze światem zewnętrznym (GK, WOSM, partnerzy lokalni) za pomocą listów w kopertach. Symulacja będzie trwała 2 tygodnie, gdzie każde 2 minuty to jedna doba, z czego 30 sekund to noc (brak komunikacji). Celem gry jest przećwiczenie wdrażania nagrody SWA w poszczególnych chorągwiach. Do tego elementu zajęć należy mieć przynajmniej jeszcze jednego prowadzącego, a najlepiej 2 (1 osoba z kadry na 1 grupę).
Potrzebne materiały: Instrukcja do gry SWA w Chorągwi, Listy do gry SWA w Chorągwi, 8 pustych białych kopert, stos małych karteczek (które łatwo mieszczą się do kopert), taśma klejąca, 4 długopisy.
6
15 min.
Gra o innych programach skautowych
Uczestnicy grają w krótką grę poświęconą zapoznaniu się z pozostałymi propozycjami WOSM-u oraz WAGGGS-u. Na jednym zestawie kart wypisane są nazwy i loga programów (w języku angielskim) zaś na drugiej ich opisy (w języku angielskim). Należy jak najszybciej połączyć je we właściwe pary.
Potrzebne materiały: Gra o programach WOSM i WAGGGS.
7
5 min.
Zakończenie i ewaluacja
Zakończenie i podsumowanie zajęć.
8
15 min.
Gra Narody
Uczestnicy podzieleni na 4 grupy (grupy pracują w parach, grupa 1 z 2, a 3 z 4) otrzymują kartki z opisem ich "narodu", który mają odgrywać. Zadaniem każdej z ekip jest dowiedzenie się od strony przeciwnej ich preferencji wobec 5 określonych kwestii. W podsumowaniu ćwiczenia należy zapytać uczestników nie tylko o co, czego udało im się dowiedzieć, ale także jakie różnice między swoimi grupami zauważyli. Z rozmowy powinno wybrzmieć, że różnice kulturowe i osobowościowe mogą utrudniać komunikację i trzeba je brać pod uwagę.
9
5 min.
Gra Makaron
Uczestnicy w parach za Uczestnicy w parach za pomocą kubeczków (zewnętrznej strony dna) muszą jak najdłużej utrzymać słomkę makaronu. W wersji zaawansowanej można ich prosić o wykonanie dodatkowych ćwiczeń np. spaceru, przysiadu itp.
Potrzebne materiały: Plastikowe kubeczki i makaron typu spaghetti.
10
5 min.
Gra Kubeczki
Uczestnicy podzieleni na 4-osobowe grupy muszą ułożyć piramidę z plastikowych kubeczków za pomocą specjalnie przystosowanego sznurka. Do średniej wielkości gumki „recepturki” należy przywiązać 4 kawałki sznurka. Każda osoba z grupy łapie za jeden koniec i wspólnym wysiłkiem podnoszą i przenoszą kubeczki.
Potrzebne materiały: Plastikowe kubeczki, gumki "recepturki" i sznurek.
Załączniki
1
Prezentacja o SWA

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
2
Film o SWA

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
3
Listy do gry SWA w Chorągwi

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
4
Instrukcja do gry SWA w Chorągwi

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
5
Gra o programach WOSM i WAGGGS

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
6
Gra Narody

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 7
Pobierz wszystkie załączniki