Program kursu przewodnikowskiego dla dorosłych

Niniejszy program został zrealizowany podczas Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych, w jakim wzięli udział nauczyciele i klerycy. Kurs odbył się podczas letniej akacji Szkoleniowej w 2011 roku. W razie potrzeby w posiadaniu recenzentki materiału są także autorskie (niezatwierdzone) projekty standardów kursów przewodnikowskich osobno dla kleryków i osobno dla nauczycieli, które mogą być pomocne przy układaniu programów kursów dla tych grup społecznych.

1+
Autor:
hm. Sylwia Lenkiewicz, SOKK 51/2012, hufiec Białystok, chorągiew Białostocka
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska, lucyna.czechowska@zhp.net.pl
Materiał
Pliki do pobrania: