Światozmieniacze. Cel: dobro

Nasze problemy są często składową globalnych problemów świata, nasze historie są częścią globalnej historii. Dlatego propozycja programowa „Światozmieniacze. Cel: dobro” skłania do poznawania współczesnego świata i definiowania w nim naszego miejsca – do podejmowania w gromadach i drużynach zagadnień edukacji globalnej (o podstawowych założeniach takiej edukacji przeczytajcie na s. 6–7).

Proponujemy wam zestaw scenariuszy zbiórek – odpowiednio dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników – których cele wychowawcze sprowadzają się przede wszystkim do rozwijania wrażliwości i kształtowania aktywnej postawy zmieniania świata na lepsze, czyli światozmieniania. Jednak lekturę tej publikacji warto rozpocząć od ostatniego rozdziału, czyli „Historii światozmieniaczy” zebranych przez hm. Annę Książek, podróżniczkę i światozmieniaczkę z Hufca ZHP Łódź-Widzew. To interesujące historie ciekawych ludzi, ale i coś więcej… Zainspirujcie się nimi. Nasze scenariusze pokazują, jak można je wykorzystać podczas zbiórek, jednak to przecież nie są wszystkie możliwości. Dostosujcie je do swoich potrzeb, wzbogaćcie treściami zaczerpniętymi z Waszych doświadczeń, z Waszego otoczenia. Te historie, zebrane w odległej Azji, nadają podejmowanym tematom szerszą perspektywę, pokazują, jak z podobnymi do naszych wyzwaniami radzą sobie inni.

 

11+
Redaktor:
Anna Książek i Emilia Kulczyk-Prus
Autorzy:
  • Anna Książek
  • Maciej Czechowski
  • Emilia Kulczyk-Prus
  • Maciej Pietrzczyk
Recenzenci
  • GK ZHP
Autorzy materiału
  • Anna Książek
  • Maciej Czechowski
  • Emilia Kulczyk-Prus
  • Maciej Pietrzczyk
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Edukacja globalna
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Światozmieniacze. Cel: dobro
Data utworzenia: 15/11/2016
Pliki do pobrania: