Wachlarz możliwości (wersja 3.0)

„Wachlarz możliwości”, czyli niektóre propozycje programowe, wspomagające realizację kierunków wyznaczonych w Uchwale XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej
drużyn i gromad.

3+
Autor:
hm. Gracja Bober, Hufiec Łagiewniki
wersja 2.0 & 3.0 - phm. Małgorzata Szwed, SOKP/48/2017, Hufiec Warszawa Żoliborz
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska (kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus (członkini Głównej Kwatery ZHP)
  • wersja 2.0 & 3.0 - hm. Agata Erhardt-Wojciechowska (z-ca kierowniczki Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Opracowanie nie ma jednego motywu głównego, dotyka praktycznie wszystkich rodzajów harcerskiej aktywności.
Zakres tematyczny:

  • Podporządkowany pod kierunki aktualnej na lata 2014-2018 kierunki programowe.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Wachlarz możliwości (wersja 3.0.)
Data utworzenia: 11/09/2014