093A0357_dt

Centralny Bank Pomysłów

info

Dziękujemy, za ogromne zainteresowanie platformą oraz wszelkie informacje o pojawiających się tam problemach technicznych. Wielu zgłoszonych błędów nie da się naprawić, ze względu na ograniczenia techniczne. W związku z tym chcemy Was poinformować, że przechodząc do ostatniego etapu tworzenia i wdrażania nowej wersji Centralnego Banku Pomysłów 2.0, wstrzymujemy recenzowanie i publikację materiałów, które dodajecie poprzez system na obecnej platformie.

Nowe CBP 2.0 planujemy oddać w Wasze ręce do końca 2023 roku.
🟥 Jednocześnie, chcemy pozostawić możliwość osobom realizującym próby harcmistrzowskie, by upowszechniały wysokiej jakości dorobek. W tym przypadku proces recenzji będzie podobny do dotychczasowego w CBP:
1. Należy przesłać gotowy materiał na adres [email protected] – (przesyłany materiał powinien być wcześniej przeczytany przez innego instruktora np. opiekuna próby, aby już na tym etapie poprawić wszelkie niedociągnięcia).
2. Materiał zostanie przekazany recenzentowi, który po zapoznaniu się z treścią będzie kontaktował się z autorem (ze względu na liczne zadania związane z pracą nad CBP 2.0 pierwsza recenzja może zająć około miesiąca);
3. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji materiał otrzyma status oczekującego na publikację w CBP 2.0 a autor informacje i zaświadczenie (jeśli będzie konieczne).

[Fot. – Szymon Gackowski © 2014]

Print Friendly, PDF & Email
29+

Users who have LIKED this post:

  • avatar