093A0357_dt

Centralny Bank Pomysłów

info

Dziękujemy, za ogromne zainteresowanie platformą oraz wszelkie informacje o pojawiających się tam problemach technicznych. Wielu zgłoszonych błędów nie da się naprawić, ze względu na ograniczenia techniczne. W związku z tym chcemy Was poinformować, że przechodząc do ostatniego etapu tworzenia i wdrażania nowej wersji Centralnego Banku Pomysłów 2.0, wstrzymujemy recenzowanie i publikację materiałów, które dodajecie poprzez system na obecnej platformie.

Nowe CBP 2.0 planujemy oddać w Wasze ręce w II kwartale 2023 roku.
🟥 Jednocześnie, chcemy pozostawić możliwość osobom realizującym próby harcmistrzowskie, by upowszechniały wysokiej jakości dorobek. W tym przypadku proces recenzji będzie podobny do dotychczasowego w CBP:
1. Należy przesłać gotowy materiał na adres [email protected];
2. Materiał zostanie przekazany recenzentowi, który po zapoznaniu się z treścią będzie kontaktował się z autorem (ze względu na liczne zadania związane z pracą nad CBP 2.0 pierwsza recenzja może zająć około miesiąca);
3. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji materiał otrzyma status oczekującego na publikację w CBP 2.0 a autor informacje i zaświadczenie (jeśli będzie konieczne).

Marzenie o dorobku instruktorskim Związku Harcerstwa Polskiego zebranym w jednym, łatwo dostępnym miejscu było kamieniem węgielnym powołania w listopadzie 2012 roku Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP. Centralny Bank Pomysłów jest platformą, do której trafiają godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury.

Po miesiącach pracy programistów, przenoszenia materiałów zamieszczonych na różnych stronach i podstronach w domenie zhp.pl oraz pozyskiwania opracowań jeszcze nie publikowanych, z dumną możemy ogłosić, że oficjalna inauguracja portalu będzie miała miejsce 1 września 2014 roku.

CBP zbiera wszelkiego rodzaju materiały, które mogą stać się inspiracją dla innych członków ZHP, w tym: konspekty programowe (konspekty zbiórek; scenariusze gier terenowych, miejskich i planszowych; teksty piosenek i pląsów) oraz kształceniowe, programy/plany (kursów, biwaków, obozów; programy pracy drużyny, zastępu itp.), propozycje programowe (regionalne i centralne), a także poradniki i artykuły. Słowem wszystko, co może się przydać.

Adresatami zamieszczonych w CBP materiałów są wszyscy członkowie ZHP, choć z oczywistych względów najczęściej będą z nich korzystali instruktorzy, w tym przede wszystkim najważniejsza kadra w całej naszej organizacji – bezpośredni wychowawcy – drużynowi.

Autorami zamieszczonych w CBP opracowań również mogą być wszyscy członkowie ZHP, w szczególności zaś wszyscy instruktorzy ZHP. Dorobku ZHP nie tworzą tylko pracownicy i wolontariusze wydziałów Głównej Kwatery, jego równie ważną składową są materiały wypracowane przez poszczególnych instruktorów w ramach ich prób na stopnie czy zdobywania OKK czy OKP. Aby przekazać dany materiał do CBP trzeba tylko zgody oraz gotowości autora, aby go wspólnymi siłami doszlifować. Więcej o tym, jak dodawać opracowania znajdziesz tu.

Myślą przewodnią CBP jest: Jakość ponad ilość. Zależy nam, aby to, co będziecie tu mogli znaleźć, ugruntowywało możliwie najlepsze wzorce. W związku z tym o wartości zamieszczonych w Banku opracowań świadczą nie tylko ich znakomici autorzy i redaktorzy, ale także współpracujący z WIP GK ZHP recenzenci. Każdy opublikowany tu materiał przechodzi weryfikację specjalisty w wybranej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa pozwoli wzajemności oddziaływań w ZHP wejść w XXI wiek.

[Fot. – Szymon Gackowski © 2014]

Print Friendly, PDF & Email
25+

Users who have LIKED this post:

  • avatar