INSPiRADA – Wspieranie planowania pracy programowej na poziomie chorągwi

Blok zajęć INSPIRADA – Wspieranie planowania pracy programowej na poziomie chorągwi

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Maria Kotkiewicz, Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
Autorzy:
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
Treści:
  • Wspieranie planowania pracy programowej na poziomie chorągwi
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Uczestnicy będę wiedzieli jak wspierać namiestników
  • Uczestnicy będą rozumieli, że program tworzony jest w drużynach i ich zadaniem jest wspieranie tego procesu
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
25
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość planowania na poziomie chorągwi, doświadczeniu w planowaniu na poziomie chorągwi
Uwagi:
brak

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

sala, pomieszczenie
Warunki:

nie dotyczy
Wymagane materiały:

kartki, markery, szary papier lub kartki do flipcharta
Materiały uczestnika:

brak
Ubiór uczestnika:

mundur lub koszulki i chusty środowisk

Przebieg
1
10 min.
Poznanie się
Forma: praca w parach
Odpowiedzialny: prowadzący
Podział na pary, tak aby uczestnicy się nie znali. Uczestnicy przedstawiają się partnerowi uwzględniając największe osiągnięcie programowe zrealizowane w poprzednim roku. Później na forum uczestnicy przedstawiają się wzajemnie.
2
10 min.
Planowanie
Forma: praca w grupach
Odpowiedzialny: prowadzący
Podział na grupy. Chorągwiami. Zaplanowanie przedsięwzięcia na terenie Chorągwi i byłoby dużym przedsięwzięciem do którego tworzą plan finansowy, organizacyjny, programowy itd., ale mają na to 10 min (chodzi mi o wywarcie na nich presji czasu) przy czym prowadzący nie mówi uczestnikom po co to planują, jedynie co najwyżej że robią to dla swojej chorągwi.
Jeśli będą mieli pytania to mają się zgłaszać (przez podniesienie ręki) i prowadzący podchodzą do uczestnikom - chodzi o to żeby inne zespoły nie słyszały pytań i odpowiedzi (i to im powiedz jasno i wyraźnie). Jak się już rozkręcą (prowadzący daje tak ze 3-5 minut) to stopuję prace uczestnikom i prosi by się zatrzymali i prosi żeby powiedzieli co teraz tak na prawdę robią?
Podsumowanie
Robi się coś nie mając jasno określonego celu, który wynikałby z realnych potrzeb środowisk.
Ewentualnie robi się coś mając wyznaczony jakiś cel, ale on nie wynika wcale z fatycznych potrzeb, bo nie dokonano realnej oceny tych potrzeb lub też cel wynika z całkowicie pozamerytorycznych względów (jest grant do wzięcia więc startujemy z czymś co nie jest nikomu potrzebne, ale jest kasa do wzięcia więc spróbujmy ją wziąć).
3
30 min.
Dyskusja – jak tworzony jest program chorągwi
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Z czego on wynika. Czy jest spójny z programem centralnym, czy uwzględnia propozycje programowe.
Jak te działania mogą być ze sobą powiązane? Co od czego zależy? Jak można sobie wzajemnie pomagać.
4
10 min.
Czego „dany poziom oczekuję od wyższego”
Forma: praca w grupach - dyskusja 2x2
Odpowiedzialny: prowadzący
Z uwzględnieniem relacji między zespołami.
Czego Chorągwie oczekują od GK.
5
20 min.
"rzutu problemem"
Forma: "rzutu problemem"
Odpowiedzialny: prowadzący
Każdy uczestnik pisze co go trapi, zgniata kartkę i wrzuca go do kręgu. Następnie każdy jakąś kulkę podnosił i próbuje zaradzić sytuacji, oczywiście przy pomocy innych z sali. Problemy dotyczące planowania na poziomie chorągwi.
6
30 min.
Wsparcie działań hufcowych. Ciekawe pomysły na pracę z namiestnikami i programowcami Hufców – bank pomysłów
Forma: rundka
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy siedzą w kręgu. Po środku leży duża kartka papieru i wspólnie tworzony jest bank pomysłów. Dobrych praktyk.
7
10 min.
Zadania Komendy Chorągwi w zakresie programowo – metodycznym w praktyce
Forma: praca w grupach
Odpowiedzialny: prowadzący
Podział na 8 grup. Każda grupa zapisuje swoje zadanie. I podają sobie dalej.
Główne zadania komend chorągwi w zakresie programowo-metodycznego wspierania drużynowego:
 nadzorowanie i wspieranie działań komend hufców w zakresie wspierania drużynowych;
 wspieranie kształcenia i doskonalenia drużynowych w hufcach;
 organizowanie kształcenia szczepowych, namiestników i kadry programowej hufców (doskonalenie
i motywowanie instruktorów odpowiedzialnych za pracę z drużynowymi w hufcach);
 wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracującej z drużynowymi w hufcu;
 tworzenie propozycji programowych o tematyce regionalnej – odpowiadających na potrzeby województwa, regionu;
 promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych;
 inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potrzeby środowisk;
 wspieranie działań drużyn specjalnościowych.