Boże, spraw by nam się chciało, tak jak nam się nie chce!

Konspekt chorągwianych warsztatów z motywacji dla drużynowych i przybocznych, który w zasadzie bez poprawek wykorzystany był następnie podczas kilku innych spotkań poświęconych motywacji dla drużynowych, szczepowych, a także kadr hufców i chorągwi.motto kubusia

Print Friendly, PDF & Email
5+

Users who have LIKED this post:

 • avatar
Autor:
hm. Lucyna Czechowska i Anna Kasprowicz, ZOKK 436/2014, ZOKP/6/2011
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzent:
hm. Łukasz Kochowski, SOKK 631/2015, SOKP 28/2015
Chorągiew Gdańska
Treści:
 • wzmacnianie zaangażowania oraz chęci do działania u podopiecznych
 • wzmacnianie motywacji do rozwoju u podopiecznych
 • wzmocnienie własnej motywacji do podejmowania wyzwań w pracy harcerskiej i życiu prywatnym
 • wzmocnienie własnej motywacji do dalszego rozwijania się
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • znał i rozumiał definicję motywowania
 • rozumiał motywowanie, jako skrzynkę z narzędziami
 • rozumiał, że każdy harcerz to osobna jednostka oraz indywidualna historia motywowania
 • rozumiał jak ważne jest poznanie sytuacji życiowej każdej osoby z zespołu, jakiemu przewodzi
 • wiedział, że nie od każdego podopiecznego może wymagać tyle samo
 • znał różnorodne czynniki motywujące i demotywujące do działania i rozwoju
 • umiał dostosować odpowiednio czynnik motywujący do danej osoby i sytuacji
 • wiedział, z jakich instrumentów metodycznych może skorzystać jako drużynowy w motywowaniu swoich podopiecznych
 • wiedział jak kierować całym systemem motywacyjnym w drużynie (praca z kadrą)
 • potrafił przeprowadzić rozmowę motywacyjną
 • znał i rozumiał tzw. metodę kanapki
 • umiał korzystać ze zwykłych potwierdzeń oraz zwykłych zaprzeczeń
 • znał techniki pozytywnego myślenia oraz motywowania samego siebie do pracy
 • znał rolę negatywnych komunikatów oraz informacji zwrotnej w motywowaniu
Informacje organizacyjne
min
10
opt
15
maks
30
240 min.
Prowadzących: 2
Uwagi:
Oryginalne warsztaty zgromadziły ponad 30 uczestników stąd 2 prowadzących, przy grupie do 15 osób wystarczy jedna osoba. Grupę podzielono na dwie części wedle stopni instruktorskich i harcerskich (tak, aby osoby bardziej doświadczone stanowiły jedną grupę, a mniej - drugą).

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka lub inne pomieszczenie z miejscami do w miarę komfortowego siedzenia
Warunki:

potrzebny dostęp do prądu i wody (będziemy pić gorąca herbatę)
Wymagane materiały:

Materiały na 30 uczestników: kawa, herbata, słodycze, cukier, plastikowe naczynia, termosy, 10 arkuszy szarego papieru, 10 markerów, kredki, 8 klejów, 4 pary nożyczek, około 80 sztuk białych kartek, 4 taśmy klejące, 2 chusty trójkątne, 2 szaliki, wata, farby, kubeczki na wodę, pędzle, 32 długopisy, ankiety ewaluacyjne, plansza szarego papieru z wypisanymi "Złotymi zasadami motywowania".
Ubiór uczestnika:

mundur

Przebieg
1
5 min.
Powitanie metodą kciuka
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Prowadzące proszą wszystkich o powitanie metodą kciuka. Każdy uczestnik podaje swoje imię, funkcję w ZHP oraz określa na ile w skali od 1 do 6 czuje się zmotywowany do udziału w zajęciach.
2
10 min.
Wprowadzenie i podział na grupy
Forma: wykład
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Prowadzące przedstawiają zebranym cele i zamierzenia warsztatów oraz zasady, jakimi będą się one rządzić (mówienie prowadzącym po imieniu, miła, rozluźniająca atmosfera warsztatów, możliwość picia i jedzenia podczas zajęć o ile nie przeszkadza to w wykonywaniu ćwiczeń, praktyczny charakter zajęć – zredukowanie teorii do minimum potrzebnego, aby zrozumieć mechanizmy działania, odsłanianie przy każdym ćwiczeniu „Złotych zasad motywowania”, wprowadzanie przerywników w zależności od potrzeby grupy itp.). Po zapoznaniu uczestników z intencjami prowadzących zostają oni podzieleni na 2 grupy według posiadanych stopni instruktorskich i harcerskich. Dalsze zajęcia odbywają się w tych grupach w dwóch osobnych salach.
3
5 min.
Definicja motywowania
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca informuje, że rozpoczyna się moduł ogólny. Metodą pogadanki grupa wspólnie ustala, a następnie zapisuje na szarym papierze definicję motywowania.
Potrzebne materiały: szary papier, taśma klejąca, marker
4
15 min.
Czynniki motywujące i demotywujące
Forma: burza mózgów
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca dzieli grupę na 4 zespoły, z których każdy dostaje za zdanie wypisanie na szarym papierze jak najwięcej przykładów rzeczy, które motywują lub demotywują do działania (I grupa – Co motywuje drużynowego do działania; II grupa – Co motywuje zwykłego członka drużyny do działania; III grupa – Co demotywuje drużynowego do działania; IV grupa – Co demotywuje zwykłego członka drużyny do działania.).
Po ukończeniu zadania liderzy grup odczytują wyniki swojej pracy na głos, a pozostali uczestnicy warsztatów uzupełniają ich listy o własne propozycje.
Potrzebne materiały: szary papier, markery
5
15 min.
Motywowanie, jako skrzynka z narzędziami - Akwizytor
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Aby ukazać uczestnikom warsztatów, że każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego traktowania ochotnik dostaje za zadanie sprzedanie telewizora zupełnie innym klientom: dziecku, nastolatkowi i emerytowi.
Po ćwiczeniu następuje jego wspólne podsumowanie.
Potrzebne materiały: plansza szarego papieru z wypisanymi "Złotymi zasadami motywowania"
6
25 min.
Dobry szef zna swój zespół
Forma: drama
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Cała grupa ma do odegrania interaktywną scenkę. Drużynowy ma przeprowadzić rozmowę z zastępowym, który zaniedbał swoje obowiązki i nie przygotował śpiewników na obóz drużyny. Przed rozmową z nim ma zaproponować Radzie Drużyny konkretne pomysły rozwiązania problemu oraz zasięgnąć rady swojej kadry.
Członkowie Rady Drużyny dostają wcześniej kartki z informacjami na temat problemowego zastępowego, jednakże mogą je ujawnić tylko wówczas, jeśli drużynowy o nie zapyta (wymieni słowo-klucz). Podobną kartkę dostaje również osoba grająca zastępowego, on również może się bronić tylko, jeśli drużynowy wymieni odpowiedni powód, jaki zmusił go do zaniedbania obowiązków.
Po ćwiczeniu następuje podsumowanie, w którym prowadzące ujawniają ile drużynowy dowiedział się podczas rozmów o swoim zastępowym, a grupa ocenia na ile te informacje pomogły mu skutecznie rozwiązać problem.
Potrzebne materiały: załącznik "Dobry szef zna swoich ludzi"
7
15 min.
Wymagania dostosowane do jednostki – chromi budowniczy
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Wszyscy zebrani wychodzą na zewnątrz. Uczestnicy warsztatów podzieleni na 2 zespoły mają za zadanie zbudowanie mostu z papieru na przyniesionych ze sobą krzesłach. Każda z osób w grupie ma jakaś wadę (nie widzi, nie słyszy, nie mówi, ma tylko jedna rękę, jest flegmatyczna, marudzi) i musi zgodnie ze swoim ograniczeniem wykonywać powierzone obowiązki. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie zbuduje najtrwalszy most.
Potrzebne materiały: załącznik "Chromi budowniczy", szalik, wata, chusta trójkątna, kleje, kartki białe, taśmy klejące, nożyczki
8
20 min.
System motywacyjny w drużynie – chętne i niechętne sprzątanie
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Przyboczny dostaje od drużynowego (prowadzącej zajęcia) zadanie, aby zmotywować całą drużynie do sprzątania po poprzednim ćwiczeniu. Grupa zorganizowana jest w zastępy, a przyboczny może rozporządzać ich pracą według własnego planu. Każdy z uczestników dostaje małą karteczkę, na której jest napisane, jaką ma funkcję w drużynie oraz czy ma przejawiać postawę chętnego czy niechętnego do wykonywania zadań.
Po obu ćwiczeniach następuje podsumowanie, w którym prowadzące zwracają uwagę na to, że nie od każdego można wymagać tyle samo, a dobry szef dostosowuje zlecane zadania do konkretnych osób. Grupa ocenia także rolę zastępowych w motywowaniu drużyny. Prowadzące wskazują na fakt, że drużynowy powinien skupić się na motywowaniu przybocznych i zastępowych, a oni powinni dalej motywować swoich podopiecznych.
Potrzebne materiały: załącznik "Chętne i niechętne sprzątanie"
9
25 min.
Motywowanie do zdobywania stopni – recepta
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca informuje, że rozpoczyna się II moduł "Motywowanie jednostki do rozwoju". Na wstępie prowadząca przypomina, że metoda harcerska daje drużynowym gotowe sposoby motywowania – instrumenty metodyczne, w tym przygotowane specjalnie z myślą o wszechstronnym rozwoju - stopnie i sprawności.
Dla przećwiczenia dostosowywania odpowiedniego czynnika motywacyjnego do konkretnej osoby oraz sytuacji prowadzące proponują uczestnikom ćwiczenie „recepta”. Po podziale na dwójki jedna osoba z pary wciela się w lekarza, a druga w pacjenta, który przychodzi do gabinetu z konkretnym powodem niechęci do zdobywania stopni (prowadząca prosi uczestników o wybranie przykładów z ich życia lub znanych im dobrze osób). Lekarz ma za zadanie na podstawie objawów i zachowań pacjenta postawić diagnozę oraz zalecić odpowiednią kurację, którą zapisuje na recepcie (może korzystać z wypisanych wcześniej na szarym papierze czynników motywujących). Po kilku minutach następuje zmiana w parach.
W omówieniu ćwiczenia prowadzące pytają uczestników, jak poradzili sobie z motywowaniem do rozwoju, zachęcają ich do wymiany doświadczeń.
10
15 min.
Stosowanie zwykłych potwierdzeń i zaprzeczeń – zastęp zdobywa sprawność
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca dzieli zebranych na 3 zastępy. Każdy zastępowy dostaje instrukcję przeprowadzeniu w swoim zespole jednego z zadań na sprawność „plastyk”. W instrukcji zawarte są również rady, jak dopingować pracujących harcerzy. W toku zadania mają oni posługiwać się zwykłymi potwierdzenia i zaprzeczeniami, które nie niosą ze sobą wiele emocji czy wysiłku, ale skutecznie podtrzymują zapał do pracy lub dają podopiecznym informację zwrotną.
W podsumowaniu prowadzące pytają uczestników, jakie zachowania ich zastępowych oceniliby jako zachęcające do pracy.
Potrzebne materiały: załącznik "Zastęp zdobywa sprawność", kartki A4, kredki, pędzle, farby, taśma klejąca, woda
11
25 min.
Rozmowa motywacyjna
Forma: drama
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca informuje, że rozpoczyna się III moduł "Motywowanie grupy do działania".
Prowadząca prosi zebranych o przywołanie w pamięci sytuacji w ich drużynach, kiedy jakaś osoba była wybitnie niechętna do wykonania konkretnego zadania. Następnie prosi 3 ochotników o wcielenie się w rolę zdemotywowanych harcerzy, a kolejnych 3 o przeprowadzenie z nimi rozmowy motywacyjnej.
W podsumowaniu uczestnicy sami oceniają jakość przeprowadzonych rozmów. Przy okazji prowadzące omawiają tzw. metodę kanapki oraz inne zasady skutecznego zwracania się do podopiecznych.
12
15 min.
Motywowanie samego siebie – poradnik pozytywnego myślenia
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadząca danej grupy
Prowadząca informuje, że rozpoczyna się IV moduł "Motywowanie siebie do rozwoju i działania".
Prowadząca rozdaje każdemu uczestnikowi „Mapę myślową – poradnik pozytywnego myślenia”, zawierający rady, jak szukać w sobie sił i powodów do podjęcia działania, a następnie dzieli zebranych na trzy zespoły. Uczestnicy mają za zadanie opatrzyć każdy punkt uniwersalnego przewodnika przykładami z życia (I grupa podaje przykłady z motywowania siebie do zdobywania stopni, II grupa podaje przykłady motywowania siebie do przygotowania dużego przedsięwzięcia z drużyną, III grupa podaje przykłady motywowania siebie do rozwijania pozaharcerskich zainteresowań).
Po wykonaniu zadań ochotnicy przedstawiają wyniki swojej pracy, a grupa wspólnie je podsumowuje.
Potrzebne materiały: załącznik "Mapa myślowa - poradnik pozytywnego myślenia" (po 1 kopii dla każdego uczestnika), długopisy, kartki
13
20 min.
Negatywne komunikaty w motywowaniu
Forma: dyskusja typu "Za i przeciw"
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Rozpoczyna się ponownie moduł ogólny: Obie grupy spotykają się ponownie w jednym pomieszczeniu.
Prowadząca dzieli wszystkich uczestników na dwa przemieszane zespoły. Pierwszy za zadanie wymyślić jak najwięcej argumentów przemawiających za tym, że „Krytyką można dobrze motywować do pracy”, drugi natomiast stara się obalić powyższą tezę.
Po skończeniu prezentacji argumentów obu stron prowadząca prosi zebranych, aby wyrazili swoje prywatne zdanie nt. roli negatywnych komunikatów w procesie motywowania.
Potrzebne materiały: długopisy, kartki
14
15 min.
Powtórzenie oraz rozszerzenie omawianych treści
Forma: pogadanka z elementami wykładu
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Po zakończeniu wszystkich ćwiczeń prowadzące odsłaniają pozostałe złote zasady motywowania (a także rozdają uczestnikom ich wydrukowane kopie) i pokrótce omawiają każdą nich. Po powtórzeniu treści proszą, aby uczestnicy zadeklarowali co jeszcze wymaga wyjaśnienia lub pogłębienia, po czym zgodnie z potrzebami dzielą grupę na „małe kółka dyskusyjne”. W kółkach dodatkowych wyjaśnień udzielać będą zarówno obie prowadzące, jak i pozostali uczestnicy, rozumiejący konkretne treści.
Potrzebne materiały: załącznik "Złote zasady motywowania" (po 1 kopii dla każdego uczestnika)
15
10 min.
Ewaluacja
Forma: ankiety
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Prowadzące proszą wszystkich uczestników o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
Potrzebne materiały: ankiety ewaluacyjne
16
5 min.
Zakończenie
Forma: obrzędowy krąg
Odpowiedzialny: Ania i Lucyna
Prowadzące dziękują wszystkich zebranym za udział w zajęciach i zakańczają zbiórkę obrzędowym przekazaniem iskry.
Załączniki
1
Karty do ćwiczenia "Chromi budowniczy"

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: chromi budowniczy
2
Karty do ćwiczenia „Dobry szef zna swój zespół”

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Dobry szef zna swój zespół
3
Karty do ćwiczenia „Chętne i niechętne sprzątanie”

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: chętne i niechętne sprzątanie
4
Instrukcja dla zastępowych do ćwiczenia „Zastęp zdobywa sprawność”

Kopii:
3
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: zastęp zdobywa sprawność
5
„Złote zasady motywowania”

Kopii:
32
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Powtórzenie oraz rozszerzenie omawianych treści
6
„Mapa myślowa – poradnik pozytywnego myślenia”

Kopii:
32
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: poradnik pozytywnego myślenia
Pobierz wszystkie załączniki