Budowla według planu

Element zajęć – ćwiczenie z zakresu planowania, podczas którego zostanie wykorzystana praca w grupach oraz umiejętność zarządzania czasem, zespołem i umiejętność logicznego myślenia. Zajęcia mogą być także stosowane jako przerywnik podczas innych zajęć lub jako ćwiczenie wprowadzające do zagadnień związanych z planowaniem pracy.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP
Recenzenci
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP
Treści:
  • Podstawy planowania pracy – planowanie długoterminowe i krótkoterminowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Rozumiał potrzebę planowania
  • Rozumiał znaczenie planowania
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
25
30 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: -
Uwagi:
-

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, teren otwarty
Warunki:

-
Wymagane materiały:

klocki (3 komplety) lub kartki i mazaki
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
30 min.
Budowla
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
BUDOWLA WG PLANU
Uczestnicy kursu mają za zadanie stworzyć budowle, którą otrzymują od prowadzącego na planie. – 10 minut.
BUDOWLA W GRUPACH
Lub podział na dwie grupy. Każda z grup ma za zadanie przerysować ciąg liczb lub stworzyć taką samą budowlę z klocków (skomplikowany). Ciąg liczb lub budowla – wzór znajduje się w innym pomieszczeniu. Członkowie grup mogą wychodzić pojedynczo do pomieszczenia obok i być tam max. 1 min. Nie wolno używać telefonów, aparatów, kartek, długopisów. Można tylko zapamiętywać – 20 minut.
OKREŚLENIE ETAPÓW PLANOWANIA – na podstawie ćwiczenia powyżej uczestnicy wskazują etapy planowania – 10 minut.