Dydaktyczna gra karciana dot. bezpieczeństwa

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Dydaktyczna gra karciana z zakresu bezpieczeństwa jest przeznaczona dla uczestników kursu przewodnikowskiego – może służyć jako element uzupełniający zajęcia na temat podstawowych zasad i przepisów dot. bezpieczeństwa. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z tego tematu.

IMG_5863a2

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
phm. Joanna Skowron HR i phm. Paweł Pietrzak HR, BOKK 685/2013 || BOKK 276/2012
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Kalisz; Chorągiew Stołeczna, Hufiec Warszawa - Wola
Recenzenci
  • hm. Agata Erhardt, SOKK 290/2014 Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Treści:
  • odpowiedzialność instruktora (drużynowego): znał konsekwencje odpowiedzialności prawnej za podopiecznych, znał podstawy prawne działalności gromady/drużyny i drużynowego, umiał znaleźć potrzebne mu w tym zakresie informacje.
  • zasady bezpieczeństwa podczas imprez i biwaków: umiał znaleźć przepisy dotyczące organizacji imprez, biwaków, obozu, umiał zorganizować bezpieczne zajęcia dla swoich podopiecznych, przewidzieć potencjalne sytuacje niebezpieczne dla zdrowia oraz życia, umiał zachować się podczas wypadku, znał zasady higieny pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedział jak zapobiec wszelkim niebezpiecznym sytuacjom, które mogą się wydarzyć w trakcie pracy z drużyną (w czasie zbiórek, wycieczek, rajdów, na obozie, etc.)
  • potrafił odpowiednio zareagować w sytuacjach kryzysowych,
  • znał przepisy dot. bezpieczeństwa.
Informacje organizacyjne
min
3
opt
8
maks
15
60 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad gry i przepisów dot. bezpieczeństwa.
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Najlepiej pomieszczenie zamknięte, ale przy sprzyjających warunkach (ciepło, brak wiatru) może być także otwarta przestrzeń.
Wymagane materiały:

Zestaw kart do gry i klucz odpowiedzi.

Przebieg
1
15 min.
Wprowadzenie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: prowadzący
Prowadzący rozdaje uczestnikom zasady gry i wyjaśnia je.
Potrzebne materiały: Zasady gry o bezpieczeństwie
2
40 min.
Rozgrywka
Forma: gra karciana
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy rozgrywają grę zgodnie z instrukcjami.
Potrzebne materiały: Karty sytuacji i pytań, karty atrybutów, karta odpowiedzi dla prowadzącego
3
5 min.
Zakończenie
Forma: podsumowanie gry
Odpowiedzialny: prowadzący
Gracze zliczają punkty ze zdobytych kart - wyłaniany jest zwycięzca.
Potrzebne materiały: Zasady gry o bezpieczeństwie
Załączniki
1
Zasady gry o bezpieczeństwie

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
2
Karty sytuacji i pytań

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozgrywka
3
Karty atrybutów cz.1

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozgrywka
4
Karty atrybutów cz.2

Kopii:
3
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozgrywka
5
Karty odpowiedzi

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozgrywka
Pobierz wszystkie załączniki