Gra EwaluAkcja

Celem gry jest sprawdzenie tego, jak działa System pracy z kadrą w hufcu oraz zaplanowanie działań na przyszłość w tych obszarach, które nie funkcjonują prawidłowo. Taką ewaluację przeprowadzić powinna komenda hufca wraz z kadrą hufca (na pewno warto zaprosić do gry członków zespołów instruktorskich hufca i szczepowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w grze wzięli udział drużynowi). W zależności od wielkości hufca i grupy docelowej, grę można rozgrywać równocześnie w kilku mniejszych grupach, zaś na koniec wspólnie ją podsumować. Wnioski z przeprowadzonej gry powinny zostać wykorzystane w pracy komendy i kadry hufca np. za sprawą konkretnych działań włączonych w plan pracy hufca.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Joanna Skupińska, ZOKK, Chorągiew Dolnośląska
Autorzy:
  • hm. Joanna Skupińska
  • hm. Katarzyna Koszyk
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska
Treści:
  • Wdrażanie i ewaluacja Systemu Pracy z Kadrą
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Znał poszczególne elementy Systemu pracy z kadrą i rozumiał jak w praktyce powinny być realizowane w hufcu
  • Umiał ocenić w jakim stopniu System pracy z kadrą został wdrożony w jego hufcu
  • Wiedział jakie działania należy podjąć, aby hufiec w pełni realizował zadania wynikające z Systemu pracy z kadrą
Informacje organizacyjne
min
3
opt
10
maks
15
150 min.
Prowadzących: 2
Uwagi:
1 mistrz gry, 1 skryba

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:


Przebieg
Załączniki
1
karty pytań

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
2
karty wniosków

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
3
Instrukcja

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
4
karty danych

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
5
plansza

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
6
plansza - proces

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
7
karty odpowiedzi

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wszystkie
Pobierz wszystkie załączniki