Gra Idealny opiekun prób

Ideał? Takich nie ma. A tym bardziej idealnego opiekuna prób! Bi-Pi mówił, że nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie. Stwórzmy więc naprawdę dobry ideał opiekuna prób!

Gra jest propozycją elementu warsztatów opiekunów prób i kompleksowo skupia się na takich elementach warsztatów, jak: pracowanie z wymaganiami próby, problemy, które spotykają probanta i opiekuna, współpracy z KSI, przygotowanie probanta do spotkania z KSI oraz wiele innych aspektów, o których nie myśli się, dopóki nie trafi się na daną sytuację w rzeczywistości.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Michał Ruta, SOKK 861/2018, Hufiec Złotów, Chorągiew Wielkopolska
Recenzenci
  • phm. Małgorzata Szwed HR, SOKP 48/2017, BOKK 1137/2018, Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK
  • hm. Natalia Borowska, ZOKK 512/2017, Hufiec Krotoszyn, Chorągiew Wielkopolska
Treści:
  • Instruktor – opiekun
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał rolę i zadania opiekuna próby instruktorskiej (na stopień przewodnika), znał System stopni instruktorskich, wiedział jak współpracować z KSI, znał podstawowe typy opiekuna próby, potrafił motywować i wspierać probanta, potrafił wesprzeć probanta w przygotowaniu próby,
Informacje organizacyjne
min
9
opt
18
maks
24
180 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Podharcmistrz posiadający doświadczenie w prowadzeniu prób przynajmniej przewodnikowskich
Uwagi:
Czas zajęć jest zależny od prowadzącego i w ramach potrzeb czas wykonywania można skrócić lub wydłużyć. Zajęcia można zrealizować także przez 2, czy 4 godziny, od czasu poświęconego na grę zależy poziom zgłębienia tematu. Osobie, która pierwszy raz prowadzi zajęcia może być ciężko poprowadzić zajęcia samotnie- wskazana jest wtedy pomoc drugiego instruktora.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

miejsce dowolne pozwalające na swobodne rozmowy w kilku grupach
Warunki:

W przypadku pory wieczornej- konieczne światło
Wymagane materiały:

- Gra Idealny Opiekun Prób - 1 szt. (2 szt. jeśli jest dwóch prowadzących)
- Zał. 1 - Karty zadań - 2 kpl.
- Zał. 2 - Mat do gry - 1 kpl.
- Zał. 3 - Zadania - 1 kpl.
- fiszki duże - 1 op. po 100 szt.
- kartki A5 - 40 szt.
- kartki A4 - 40 szt.
- taśma klejąca - 1 szt.
- nożyczki - 1 szt.
- długopis - 1 szt.
Materiały uczestnika:

długopis
Ubiór uczestnika:

dowolny

Przebieg
1
15 min.
Wprowadzenie
Forma: Zapoznanie z zasadami
Odpowiedzialny: Prowadzący
Należy zapoznać uczestników z zasadami gry. Co ważne, gra realizowana jest w różnych zestawieniach osobowych (indywidualne, w parach lub grupach) w zależności od zadania - należy to podkreślić. Szczegółowe zasady opisane są w załączniku "Zasady gry"
Potrzebne materiały: Zasady gry, Karty zadań, Plansza do gry.
2
120 min.
Gra
Forma: Gra
Odpowiedzialny: Prowadzący
Uczestnicy rozpoczynają grę dobierając się w zespoły zadaniowe i przydzielane są im zadania w jednej z czterech kategorii. Uczestnicy dyskutując nad zadanymi tematami, tworzą kolejne wnioski, które zbierają w wyznaczonym miejscu. Następnie zgłaszają wykonanie zadania, prowadzący zaznacza w karcie gry numer zadania, grupa ma do wykorzystania punkty cech, które mogą przydzielić do "Idealnego Opiekuna Prób", po czym mogą dobrać się w nowe grupy i rozpocząć kolejne zadanie. Gra trwa dopóki uczestnicy nie zrealizują minimalnej liczby zadań lub prowadzący nie zdecyduje o jej zakończeniu.
Potrzebne materiały: Karty zadań, Plansza do gry, Zadania do gry.
3
45 min.
Podsumowanie
Forma: Dyskusja
Odpowiedzialny: Prowadzący
Dyskusja podsumowująca zadania, zebrane wnioski oraz ostateczne cechy, jakie zostały przydzielone Idealnemu Opiekunowi Prób. W tym momencie warto rozwiać wszelkie wątpliwości i pytania uczestników, które zrodziły się w trakcie gry.
Załączniki
1
Zasady gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
2
Karty zadań

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
3
Plansze cech

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
4
Zadania do gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
Pobierz wszystkie załączniki