Gra – Planowanie

1+
Autor:
pwd. Artur Grendzicki
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, hm. Łukasz Kochowski
Treści:
  • Podstawy planowania pracy – planowanie długoterminowe i krótkoterminowe
  • planowanie pracy drużyny
  • zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena)
  • wyznaczanie celów i zamierzeń
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedział z jakich etapów/elementów składa się plan pracy drużyny;
  • posiadał świadomość, że poszczególne elementy procesu planowania wynikają z siebie wzajemnie;
Informacje organizacyjne
min
opt
16
maks
60 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: -
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, park, boisko, teren otwarty
Warunki:

Utwardzone miejsce gdzie można położyć plansze do gry
Wymagane materiały:

Plansza do gry
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
Załączniki
1
Zasady gry

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra
Pobierz wszystkie załączniki