Gra planszowa – ciąg wychowawczy w szczepie

gra planszowa ciag szczep_poprawione koloryGra planszowa oparta jest o zasady gry w “Chińczyka”. Uczestnicy podzieleni na drużyny odpowiadające pionom metodycznym, przemierzają drogę zucha, harcerza, harcerza starszego i wędrownika przez różne formy pracy i instrumenty metodyczne odpowiednie dla danego pionu. Część form jest wspólna dla pionów, jako działania szczepu. Gra pokazuje pośrednio, jak wygląda i działa ciąg wychowawczy, oraz jaka jest rola szczepu w jego wspieraniu, co może stanowić punkt wyjścia do dalszej rozmowy na temat ciągu wychowawczego (linki do inspirujących materiałów w pliku “Rozmowy o ciągu wychowawczym po rozegraniu gry”).

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
phm. Olga Wazowska, Hufiec Katowice, Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • hm. Magdalena Górna-Prudel; ZOKK 502/2017
Treści:
  • Gra wraz z podsumowaniem może realizować zgadnienia ze standardu kursu przewodnikowskiego: Metoda harcerska - ciąg wychowawczy - szczepy
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • będzie znał znaczenie ciągu wychowawczego w procesie wychowania w ZHP
  • wiedział, jak praca w szczepach wspiera funkcjonowanie ciągu wychowawczego
Informacje organizacyjne
min
4
opt
4
maks
16
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Gra planszowa nie wymaga prowadzenia. Wskazany jest komentarz prowadzącego dotyczący wniosków z gry - tego czym jest ciąg wychowawczy i czemu szczepy wspierają jego funkcjonowanie.
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, namiot, teren otwarty
Warunki:

potrzebny stół, lub miejsce do rozłożenia planszy
Wymagane materiały:

Wydrukowana plansza gry i karty drużyn (z załączników). Pionki do gry w czterech kolorach po cztery sztuki z każdego. Kostka do gry.

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie
Forma: Instruktaż
Odpowiedzialny: Prowadzący gre
Na początku prowadzący przygotowuje potrzebne materiały (plansze gry, kostkę, pionki po 4 w 4 kolorach, karty drużyn). Następnie uczestnicy zapoznają się z instrukcją gry, oraz ustalają kolejność, w jakiej będą rzucać kostką, a także wybierają drużyny (kolory pionków), w których będą grać (do wyboru: niebieski, szary, brązowy, fioletowy).
Następnie uczestnicy ustawiają po cztery pionki w wybranych przez siebie kolorach na odpowiednim polu startowym danego koloru.
Potrzebne materiały: Instrukcja gry
2
75 min.
Gra planszowa
Forma: Gra planszowa
Odpowiedzialny: Prowadzący gre
Rozgrywka dla 4 graczy:
Po ustawieniu pionków na starcie, uczestnicy wykonują po trzy rzuty kostką zgodnie z kolejnością. Wyrzucenie szóstki pozwala na wprowadzenie pionka do gry, następny rzut kostką określa liczbę pól, o którą należy przesunąć pionek. Pionki poruszają się zgodnie z numeracją pól, każdy po drodze odpowiedniej dla koloru drużyny. Po ustawieniu pionka na polu należy przeczytać odpowiadający mu punkt na karcie drużyny. Jeśli w trakcie gry uczestnik wyrzuci szóstkę, może wyprowadzić kolejny pionek z pola startowego, lub rzucić jeszcze raz kostką i przesunąć wybrany pionek o sumę oczek. Zadaniem uczestników jest przejście wszystkimi swoimi pionkami całej drogi dookoła planszy i wprowadzenie ich do „bazy”, czyli dużego pola na środku planszy w kolorze swojej drużyny.
Rozgrywka dla 8 lub 16 graczy:
Rozgrywka dla większej liczby graczy przebiega analogicznie, jak przy 4 osobach z tą różnicą, że każdy z graczy ma swój pionek (lub dwa) i przechodzi całą drogę do „bazy” samodzielnie. Jeśli zatem w trakcie gry uczestnik wyrzuci szóstkę, przysługuje mu jeszcze jeden rzut i możliwość ruszenia swoim pionkiem o sumę oczek - nie może wyprowadzać z pola startowego pionków innych graczy.
Potrzebne materiały: Plansza do gry, Karty drużyn
3
5 min.
Zakończenie gry
Forma: Gra planszowa
Odpowiedzialny: Prowadzący gre
Gra kończy się, gdy wszystkie pionki danej drużyny trafią do "bazy". Żeby wejść do „bazy” należy w wyrzucić brakującą lub większą liczbę oczek. Jeżeli w grze brało udział trzech lub czterech uczestników, pozostali dalej mogą brać udział w rozgrywce.
Potrzebne materiały: Plansza do gry, Karty drużyn
4
5 min.
Podsumowanie gry
Forma: Instruktaż
Odpowiedzialny: Prowadzący gre
Gra planszowa jest formą służącą wprowadzeniu w temat, jednak rozszerzenie tematu wymaga dyskusji. Instruktor prowadzący powinien zwrócić uwagę na drogę od zucha do wędrownika, którą symbolicznie przeszli uczestnicy gry, podsumowując wpływ ciągu wychowawczego na kompletny harcerski rozwój oraz rolę szczepu we wspieraniu ciągu wychowawczego.
5
30 min.
Rozmowy o ciągu wychowawczym
Forma: Dyskusja
Odpowiedzialny: Prowadzący gre
Instruktor prowadzący na podstawie materiałów z pliku "Rozmowy o ciągu wychowawczym" prowadzi dyskusję w dowolnej formie mającą na celu podsumowanie zajęć. Należy wskazać, że wszystkie działania zgodne z metodą harcerską mają na celu osiąganie celów wychowawczych. Z pedagogicznego punktu widzenia, im dłużej trwa pozytywne oddziaływanie metodą na młodego człowieka, tym lepszy efekt wychowawczy można osiągną. Dlatego też opracowane zostały metodyki pionów wiekowych odpowiadające potrzebom dzieci i młodzieży w danym wieku, które stosowane w CIĄGU WYCHOWAWCZYM, dają możliwość pełnego oddziaływania na postawy i zaszczepiania wartości harcerskich.
Potrzebne materiały: Rozmowy o ciągu wychowawczym
Załączniki
1
Plansza do gry na A4

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
2
Rozmowy o ciągu wychowawczym

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozmowy o ciągu wychowawczym
3
Plansza do gry

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
Inna
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
4
Karty drużyn

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
5
Instrukcja gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
Pobierz wszystkie załączniki