Gra planszowa “Rozwój instruktorski”

zdjęcie gry_Gra_Rozwój Instruktorski_A.Erhardt

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Ta gra to świetne narzędzie kształceniowe na innowacyjna formę zapoznania się z wymaganiami na stopnie instruktorskie, a także zdobycie każdego z nich wędrując po polach planszy. Gra składa się z trzech etapów – zdobywanie stopnia pwd., phm., hm. Każdy etap można rozegrać oddzielnie w ok. 2 godziny. Gracze zaznajamiają się z wymaganiami na stopnie instruktorskie, planując i realizując wymyślone przez siebie zadania. Jednak, żeby móc podjąć konkretne wyzwania trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie, odznaczać się odpowiednia postawa oraz mieć na to wszystko czas.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
phm. Agata Erhardt, BOKK 290/2010, Hufiec Pruszków, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
 • hm. Lucyna Czechowska, SOKK 436/2011 Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Treści:
 • umiał zaplanować swój rozwój, wykorzystując stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, uprawnienia i odznaki
 • potrafił zorganizować różne formy kształcenia na poziomie hufca i chorągwi - przykład
 • znał różnorodne metody i techniki szkoleniowe i potrafił je stosować - przykład
 • umiał zaplanować atrakcyjne formy kształceniowe - przykład
 • umiał zaplanować swój rozwój, wykorzystując stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, uprawnienia i odznaki.
 • potrafił zorganizować różne formy kształcenia na poziomie hufca i chorągwi - przykład
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedział z jakich etapów składa się zdobywanie stopni instruktorskich
 • posiadał świadomość, że realizacja zadań wymaga dobrej organizacji pracy oraz odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i umiejętności
 • wiedział jakie są wymagania na poszczególne stopnie instruktorskie
 • umiał stworzyć własne propozycje zadań, które można uwzględnić podczas rozpisywania próby
 • refleksja nad samorozwojem, planami związanymi z rozpisywaniem próby na stopień instruktorski wiedział z jakich etapów składa się zdobywanie stopni instruktorskich
Informacje organizacyjne
min
2
opt
4
maks
6
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: wcześniejsze rozegranie gry
Uwagi:
Rozegranie jednego poziomu gry zajmuje 120 min. Gra składa się z 3 poziomów (zdobywanie pwd., phm., hm.), które można rozegrać niezależnie. W przypadku większej ilości osób na zajęciach, grę można wydrukować w kilku egzemplarzach. W grupie 10 osobowej uczestnicy mogą sie dobrać w pary.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:

długopis dla każdego

Przebieg
1
15 min.
Wprowadzenie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: prowadzący grę
Przed rozpoczęciem gry prowadzący powinien dokładnie przeczytać zasady i przygotować się do jej rozegrania.
Wyjaśnić uczestnikom zady gry.
Potrzebne materiały: Zasady gry
2
90 min.
Gra
Forma: gra
Odpowiedzialny: prowadzący grę
Prowadzący grę jest obserwatorem i czuwa nad prawidłowym przebiegiem gry. Jest także osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i wydawanie kryształków/karteczek oraz przyznawanie stopni.
Potrzebne materiały: Karty prób aktualne; Karty rozwoju; Karty szansy; Plansza 1; Plansza2; Punkty; Podkładki; Stopnie harcerskie; Stopnie Instruktorskie;
3
15 min.
Podsumowanie
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadzący grę
Prowadzący grę pyta o refleksje oraz wrażenie uczestników gry.
Przybliża jeszcze raz wymagania na stopień, który był zdobywany, odpowiada na pytania uczestników.
Załączniki
1
Karty prób

Kopii:
6
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
2
Karty rozwoju

Kopii:
3
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
3
Karty szansy

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
4
Plansza 1

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
5
Plansza 2

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
6
Punkty

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
7
Podkładki

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
8
Stopnie harcerskie

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
9
Stopnie instruktorskie

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
10
Przykładowe zdjęcie gry

Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
11
Zasady gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
Pobierz wszystkie załączniki