Gra SWOT i Planowanie Pracy

Za pomocą tej gry uczestnicy usystematyzują swoją wiedzę z zakresu analizy SWOT oraz planowania pracy w drużynie. W celu urozmaicenia proponowanych treści uczestnicy otrzymują różnego rodzaju żetony związane z inspiracjami i obszarami (rozwoju każdego harcerza).

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
phm.Magdalena Wieńska
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP
Treści:
  • Tworzenie analizy SWOT
  • Planowanie pracy drużyny
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił zaplanować pracę drużyny i sporządzić program pracy,
  • znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena),
  • potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę,
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
25
80 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad planowania
Uwagi:
-

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, teren otwarty
Warunki:

-
Wymagane materiały:

Według załącznika
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
Załączniki
1
Zasady gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: zasady gry
Pobierz wszystkie załączniki