Harcerska Służba – konspekt zajęć z planszą gry

Konspekt zajęć dotyczących służby w harcerskim wychowaniu do wykorzystania podczas kursów instruktorskich (przygotowywany na potrzeby kursu przewodnikowskiego 25+) lub warsztatów dla instruktorów i drużynowych. Konspekt zawiera plan zajęć z propozycją form na rozpoczęcie i zakończenie, planszę do gry wraz z instrukcją, oraz prezentację z cytatami z literatury harcerskiej. Plansza gry opiera się o możliwe pola służby w mieście i została stworzona na podstawie mapy Katowic. Głównym celem gry jest zainspirowanie do poszukiwania pól służby w różnych miejscach.

Zajęcia zostały przygotowane dla 10-12 uczestników podzielonych na dwie grupy. Istnieje możliwość dostosowania zajęć dla większej liczby osób/grup we własnym zakresie.

Zajęcia mogą stanowić merytoryczny punkt wyjścia do realizacji treści związanych z wychowawczym i społecznym wymiarem służby z kursu przewodnikowskiego. Standard kursu zakłada jednak pełnienie służby przez uczestników kursu, wskazane jest by było to działanie przemyślane, długofalowe i oparte o dogłębną analizę potrzeb.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Olga Wazowska, Hufiec Katowice, Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • hm. Małgorzata Szwed - Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP
Treści:
  • Zajęcia mogą stanowić merytoryczny punkt wyjścia do realizacji treści związanych z wychowawczym i społecznym wymiarem służby z kursu przewodnikowskiego. UWAGA: Standard kursu zakłada pełnienie służby przez uczestników kursu, może to być zrealizowane jako rozszerzenie bloku zajęć, lub indywidualnie.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał służbę, jako zasadę harcerskiego wychowania i chciał ją podejmować,
  • wiedział, w jaki sposób znaleźć pole do działania i zorganizować służbę, aby posiadała zarówno wychowawczy, jak i społeczny wymiar.
Informacje organizacyjne
min
6
opt
10
maks
16
100 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Zapoznanie się z konspektem, zasadami prowadzenia gry, a także znajomość tematu harcerskiej służby i umiejętność moderowania dyskusji.
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

Do wyświetlenia prezentacji potrzebny komputer z rzutnikiem.
Wymagane materiały:

Kartki samoprzylepne, długopisy odpowiadające ilości uczestników, tablica lub kawałek ściany/podłogi, wydrukowana plansza gry i karty dzielnic (z załączników), oraz pozostałe załączniki. Nożyczki do wycięcia elementów planszy.
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
5 min.
Rozpoczęcie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: Prowadzący
Przedstawienie tematu zajęć. Podział na 2 grupy po 4-6 osób – przykładowa forma: losowanie kolorowych kartek.
Potrzebne materiały: Materiały: kolorowe kartki w dwóch kolorach w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników
2
5 min.
"Słoneczko"
Forma: burza mózgów
Odpowiedzialny: Prowadzący
Burza mózgów prowadzona w grupach, której efektem będzie stworzenie
"słoneczek", ze skojarzeniami zapisanymi na samoprzylepnych
karteczkach lub brystolu w dwóch tematach:
– „służba – doświadczenia”
- „służba – skojarzenia”
Podsumowanie burzy mózgów i zapisanych rzeczy w formie dyskusji moderowanej przez prowadzącego zajęcia.
Zagadnienia:
- czy zawsze skojarzenia, które mamy z formami służby, są tym co naprawdę
doświadczyliśmy pełniąc ją w takcie harcerskiej pracy?
Jakie są rozbieżności?
Jakie są dobre przykłady?
Potrzebne materiały: Materiały: Kartki samoprzylepne, długopisy odpowiadające ilości uczestników, tablica lub kawałek ściany/podłogi
3
60 min.
Gra planszowa "Służba"
Forma: gra
Odpowiedzialny: Prowadzący
Gra planszowa skłaniająca do rozważań jak i gdzie szukać pola działania i organizować służbę w mieście.

Przed rozpoczęciem: Należy przygotować karty dzielnic, oraz planszę gry (wraz z elementami odpowiadającymi dzielnicom, tak by “punkty służby” były zasłonięte).
Przebieg gry:
Gra dzieli się na rundy. Podczas pojedynczej rundy, każda z grup wybiera dla siebie jedną z dzielnic do odsłonięcia. Gdy dzielnice zostaną odkryte, grupy otrzymują “kartę dzielnicy”, a prowadzący zaczyna odliczać czas na odpowiedź.

W każdej dzielnicy są “punkty służby”, ich liczba różni się. Po odkryciu dzielnicy uczestnicy mają 5 min na wymyślenie dla nich możliwej formy służby wraz z określeniem pionu wiekowego, który może ją realizować. Pomysły notują na kartce.

Dodatkowo w niektórych dzielnicach są bonusy – ukryte problemy dzielnic, dla których należy zorganizować akcję społeczną o charakterze służby.

Zakończenie rundy:

Na koniec rundy grupy przedstawiają swoje pomysły, a prowadzący podlicza punktację.

Zakończenie gry:

Grę można zakończyć, gdy wszystkie dzielnice zostaną odkryte (lub wcześniej jeśli czas prowadzenia zajęć będzie tego wymagał).

Efektem dopasowania pomysłów i form do ‘punktów służby’ we wszystkich dzielnicach miasta jest stworzenie poglądowej mapy służby.

Załącznik "katowickie punkty służby charakterystyka" - zawiera specyficzne dla Katowic miejsca należące do "punktów służby" z krótkim objaśnieniem.
Potrzebne materiały: Załącznik: plansza gry, karty dzielnic, element planszy, instrukcja gry, katowickie punkty służby charakterystyka. Materiały: kartki i długopisy
4
10 min.
Gorące krzesła
Forma: gra
Odpowiedzialny: Prowadzący
Gra "gorące krzesło" z odpowiedziami Tak / Nie. Na środku sali ustawione są dwa krzesła, jedno podpisane "tak", drugie "nie". Prowadzący czyta pytanie, a uczestnicy, po jednym z każdej grupy, zajmują miejsce na odpowiednim krześle. Uczestnik, który nie zdąży siąść na prawidłowym krześle, musi spróbować uargumentować przeciwne stanowisko.

Gra "gorące krzesła" wraz z krótkim komentarzem prowadzącego zajęcia do każdego z pytań, może stanowić podsumowanie wiedzy i wniosków wyciągniętych z zajęć. Jest też elementem przerywnika przed merytorycznym podsumowaniem.
Potrzebne materiały: Załącznik: pytania Inne: dwa krzesła
5
20 min.
Podsumowanie
Forma: prezentacja Power Point / dyskusja
Odpowiedzialny: Prowadzący
Prezentacja "Służba w literaturze harcerskiej" na przykładzie cytatów Baden Powella i Gajdzińskiego w odniesieniu do pionów wiekowych, prezentowana przez prowadzącego zajęcia na podstawie załącznika ze slajdami i komentarzem do prezentacji. Prezentacja ma na celu doprecyzowanie tematu służby i zainspirowanie merytoryczne. Może stanowić punkt wyjścia do planowania służby na kursie przewodnikowskim, w ramach wymogu standard kursu.
Potrzebne materiały: Załącznik: prezentacja, komentarz do prezentacji Materiały: rzutnik
Załączniki
1
instrukcja gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
2
prezentacja

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
Inna
Dotyczy elementu zajęć: prezentacja
3
pytania

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gorące krzesła
4
elementy planszy

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
5
elementy planszy

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
6
karty dzielnic

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
7
plansza gry

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
Inna
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
8
Katowickie punkty służby charakterystyka

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra "służba"
9
komentarz do prezentacji

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
Pobierz wszystkie załączniki