Indywidualna Ścieżka Rozwoju – kurs przewodnikowski

Element zajęć ” Planowanie własnego rozwoju w oparciu o stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, uprawnienia i odznaki” na kursie przewodnikowskim wg nowych standardów wynikających z uchwały Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. lub zajęcia na warsztatach instruktorskich. 

Zajęcia zostały przeprowadzone na kursie przewodnikowskim w Konstantynowie Łódzkim 21.02.2015r. Ich celem było zapoznanie uczestników kursu z narzędziem jakim jest Indywidualna Ścieżka Rozwoju, pokazanie różnych sposobów planowania swojego czasu, co pozwala na wszechstronny rozwój i pogodzenie różnych ról społecznych, a także zwrócenie uwagi jak instrumenty metodyczne: stopnie, sprawności to ułatwiają.  Zajęcia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich w formie gry planszowej uczy w jaki sposób należy planować rozwój harcerski – każdy gracz prowadząc rozgrywkę musi w grze zdobyć odpowiednie stopnie, ukończyć kursy żeby móc zrealizować cel bohatera, którym gra tj. zostać drużynowym, szczepowym czy instruktorem hufca. W drugiej części uczestnicy planują swój rozwój w życiu prywatnym i zawodowym, zaś w trzeciej w oparciu o wiadomości nabyte w grze – rozwój harcerski.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
pwd. Agnieszka Szuba Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Śródmieście
Recenzenci
  • hm. Aleksandra Mroczek-Żulicka BOKK nr 223/2013 Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Śródmieście,
  • hm. Łukasz Kochowski SOKK nr 631/2015; ZOKP nr 20 Chorągiew Gdańska
Treści:
  • Planowanie własnego rozwoju.
  • Stopnie instruktorskie, stopnie harcerskie, uprawnienia i odznaki.
  • Godzenie różnych ról społecznych.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał narzędzie – Indywidualna Ścieżka Rozwoju.
  • znał metody planowania swojego czasu umożliwiające rozwój we wszystkich dziedzinach życia, pozwalające na pogodzenie różnych ról społecznych.
  • umiał wykorzystać w planowaniu własnego rozwoju instrumenty metodyczne: stopnie instruktorskie, harcerskie, uprawnienia, odznaki.
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
40
100 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Dowolne
Warunki:

Płaska powierzchnia potrzebna do rozłożenia gry planszowej
Wymagane materiały:

Wydrukowana, wycięta gra planszowa – wzór planszy, instrukcja, karty potrzebne do gry, pionki, kartki A3 i A4 (po 1 rodzaju dla każdego uczestnika) , kolorowy papier, kleje, nożyczki, flamastry, długopisy, brystol / szary papier (2), markery, taśma klejąca.

Przebieg
1
10 min.
Wstęp
Forma: Dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Przywitanie uczestników zajęć, poznanie imion uczestników. Każdy z uczestników przedstawiając się mówi, dlaczego przyszedł na kurs i do pełnienia jakiej funkcji kurs przewodnikowski jest dla niego przygotowaniem.
Wprowadzenie do tematyki IŚR – krótka dyskusja z uczestnikami – czy wiedzą, czym jest IRŚ, czy spotkali się kiedyś takim narzędziem?
2
50 min.
Gra planszowa
Forma: Gra plasznowa
Odpowiedzialny: prowadzący
Gra planszowa – co robić, żeby osiągnąć wyznaczony sobie cel – przygotowana w oparciu o grę planszową „Kolejka”.
W czasie gry każdy uczestnik losuje swoją kartę celu: zostanie drużynowym, szczepowym, członkiem zespołu programowego hufca, namiestnikiem etc. Na karcie celu napisane jest, co musi dana osoba zdobyć, żeby swój cel zrealizować – np. wziąć udział w kursie pwd, zamknąć próbę, jechać na kurs drużynowych etc. Jak w w/w grze planszowej uczestnicy dostają swoje pionki. Gra polega na zdobyciu określonej liczby artykułów ze sklepów znajdujących się na planszy – na zajęciach zamiast towarów w sklepach uczestnicy będą mogli zdobyć w danym miejscu – kurs pwd, drużynowych, etc. Na początku gry pionki (po 5 pionków na gracza) rozstawia się w kolejce do sklepów Na końcu kolejki staje spekulant (pionek nienależący do żadnego z graczy). Na początku każdej tury odbywa się "dostawa", polegająca na umieszczeniu w sklepach artykułów wylosowanych na kartach dostawy. Po dostawie odbywają się "przepychanki kolejkowe", polegające na przestawianiu pionków na planszy zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na kartach kolejki. Na początku gry oprócz swoich pionków każdy gracz dostaje do wykorzystania karty kolejki, W danej turze może użyć maksymalnie 3 kart. Później pionki "zabierają" towary do domu, po czym z powrotem wracają na plansze do kolejek. Kiedy pierwszy gracz zbierze wszystkie artykuły, wygrywa grę, co ją kończy.
Po rozgrywce trwającej ok. 20 min. nastąpi podsumowanie gry, w którym uczestnikom zostanie wyjaśniony cel gry – poznanie różnych instrumentów – stopnie, kursy, zdobywanie nowych uprawnień, szkolenia, warsztaty, dzięki którym mogą dążyć do obranego przez siebie celu i wykorzystanie IŚR do dobrego zaplanowania swojej przyszłości łączącej harcerstwo z przyszłym życiem studenta/pracownika.
Potrzebne materiały: Gra planszowa
3
15 min.
IŚR - wyznaczanie celów i zamierzeń
Forma: Ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Rozdanie materiałów potrzebnych do przygotowania na kartce własnej ścieżki rozwoju – każdy uczestnik wybiera jeden cel do zrealizowania z każdej kategorii w życiu szkolnym/studenckim, w życiu osobistym – związany z rodziną, przyjaciółmi, zainteresowaniami. W grze poruszone zostaną jedynie aspekty rozwoju dotyczące harcerskiego życia, dlatego w tej części zajęć podkreślone zostanie, że w odpowiednim planowaniu własnego rozwoju niezwykle istotny jest rozwijanie się, stawianie sobie nowych celów i wyzwań dotyczących każdej płaszczyzny życia.
Ważną osobą w IŚR jest mentor lub mentorzy, wspierający rozwój instruktora w dążeniu do realizacji celu. Zadaniem każdego uczestnika będzie przy planowaniu wskazanie także swojego mentora/mentorów, którzy mądrą radą, dobrym słowem, wsparciem merytorycznym wesprą go w realizacji celu.
Potrzebne materiały: Kartki A3, kolorowy papier, kleje, nożyczki, flamastry, długopisy, markery, taśma klejąca
4
15 min.
IŚR - tworzenie karty celuĆ
Forma: Ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Przygotowanie przez każdego uczestnika własnej karty celu na życie harcerskie – przypominającej formą kartę z kart w grze.
Prezentacja przez uczestników swoich kart.
Potrzebne materiały: Kartki A3, kolorowy papier, kleje, nożyczki, flamastry, długopisy, markery, taśma klejąca
5
10 min.
Podsumowanie
Forma: Dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie zajęć. Rozdanie uczestnikom artykułów nt. IŚR, planowania czasu z czasopism „Czuwaj”.
Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dot. zajęć.
Potrzebne materiały: Artykuł z miesięcznika "Czuwaj"
Załączniki
1
Konspekt zajęć

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Całe zajęcia
2
Artykuł o IŚR

Kopii:
10
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
3
Instrukcja gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra plaszowa
4
Karty akcji do gry

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
5
Karty celu

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
6
Karty dostawy towarów

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
7
Karty towarów

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
8
Plansza do gry

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra planszowa
Pobierz wszystkie załączniki