kierunki zestaw

INSPiRADA – Kierunki programowe

Konspekt zajęć o kierunkach programowych, wykorzystany podczas INSPiRADY 16.01.2016r. oraz 10.04.2016r.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Magdalena Kropiwnicka, hm. Marta Wyszkowska
Chorągiew Białostocka, Hufiec Białystok
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
  • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • zapoznanie z aktualnymi kierunkami programowymi ZHP
  • uświadomienie potrzeb realizacji kierunków w działaniach chorągwi, hufców i drużyn
  • przeniesienie nabytej na warsztatach wiedzy na realne programy chorągwi
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znać aktualne kierunki programowe ZHP
  • świadomy potrzeb realizacji kierunków w chorągwi, hufcu i drużynie
  • mógł przenieść nabytą wiedzę na realny program własnej chorągwi
  • mógł przeprowadzić podobne warsztaty we własnej chorągwi
Informacje organizacyjne
min
12
opt
20
maks
40
115 min.
Prowadzących: 2
Wymagane: znajomość tematu
Uwagi:
Przed zajęciami należy umieścić pod krzesłami uczestników karteczki z nazwami cech metody - posłużą do podziału na grupy.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne, bezwietrzne
Warunki:

projektor, laptop
Wymagane materiały:

kartki a4, szary papier, zestawy kart do gry - wszystko w zależności od liczby uczestników

Przebieg
1
2 min.
Rozpoczęcie zajęć
Odpowiedzialny: MK
Przywitanie uczestników zajęć. Przedstawienie prowadzących.
2
5 min.
O czym będzie mowa?
Odpowiedzialny: MK
Prezentacja multimedialna. Zapoznanie uczestników z poruszanymi zagadnieniami.
Potrzebne materiały: Laptop, projektor, prezentacja
3
12 min.
Uchwała programowa – dokument przedstawiający kierunki
Odpowiedzialny: MK
Rozdanie wydruków uchwały. Zapoznanie z kierunkami i innymi zagadnieniami zawartymi w uchwale (cechy harcerskiego planu, kierunki-objaśnienie znaczenia, podejmowane działania). Zamieszczenie na ścianie arkuszy z piktogramami kierunków i ich krótkimi opisami (z uchwały).
Potrzebne materiały: Uchwała, Piktogramy i opisy kierunków na kartkach a4
4
10 min.
Cechy metody harcerskiej
Odpowiedzialny: MK
Przypomnienie cech metody za pomocą słów i grafik:
- uczestnicy widzą piktogramy cech, ich zadaniem jest dobranie ich nazw do grafiki
Zwrócenie uwagi, iż cechy zawierają się w kierunkach programowych.
Cechy metody harcerskiej:
1. pozytywność
2. indywidualność
3. wzajemność oddziaływań
4. dobrowolność i świadomość celów
5. pośredniość
6. naturalność
Potrzebne materiały: Piktogramy i nazwy cech na kartkach a4
5
3 min.
Podział na grupy
Odpowiedzialny: MK
Uczestnicy zaglądają pod swoje krzesła gdzie mają przyczepione karteczki z nazwami cech. Wg nich dzielą się na grupy z taką samą cechą. W zależności od potrzeb ustala się liczbę grup.
Potrzebne materiały: karteczki z cechami pod krzesłami
6
40 min.
Gra karciana „Realizowanie kierunków programowych metodą harcerską”
Odpowiedzialny: MW
Rozgrywka w małych zespołach 4-5 osobowych. Utrwalenie poznanych kierunków.
Potrzebne materiały: Instrukcja gry, komplet kart, Kostki
7
3 min.
Podział na grupy.
Odpowiedzialny: MW
Uczestnicy losują karteczkę z piktogramem kierunku, dzięki temu powstaje 6 grup, które siadają przy 6 stołach oznaczonych danym kierunkiem.
8
30 min.
Aktualne programy.
Odpowiedzialny: MW
Analiza działań drużyn, hufców i chorągwi. Na każdym stole kierunku znajdują się kartki na poszczególne poziomy struktury. Uczestnicy wypisują na kartkach pomysły związane z konkretnym kierunkiem programowym. Po kilku minutach na znak prowadzącego grupy przesiadają się do kolejnego stolika i wypisują następne pomysły.
Potrzebne materiały: Harmonogramy chorągwi, naklejki
9
10 min.
Dobre praktyki
Odpowiedzialny: MW
Omówienie przygotowanych propozycji i wyróżnienie tych najlepszych. Zapowiedź, iż pomysły zostaną złożone w jeden plik i udostępnione.
Potrzebne materiały: Flipchart, markery
10
10 min.
Podsumowanie wiedzy
Odpowiedzialny: MK
Przypomnienie prezentacji z wypunktowanymi zagadnieniami. Zakończenie informacją, iż podsumowanie pracy z uchwałą nastąpi na Zlocie ZHP w 2018, więc powinniśmy Związek na to przygotować i na bieżąco pracować z kierunkami.
Potrzebne materiały: Laptop, projektor, prezentacja
11
3 min.
Zakończenie zajęć
Odpowiedzialny: MK
Podziękowanie za uczestnictwo.
Uczestnicy po zajęciach posiadają materiały: uchwałę programową, komplet kart do gry.
Załączniki
1
Cechy - druże napisy

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
2
Cechy - zestaw mały

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
3
Gra karciana

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
4
Opisy kierunków

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
5
Piktogramy kierunki programowe

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
6
Prezentacja

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
7
Uchwała programowa

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
8
Zasady gry - prezentacja

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
9
Zasady gry

Kopii:
10
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
Pobierz wszystkie załączniki