INSPiRADA – propozycje programowe

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Konspekt zajęć dotyczący propozycji programowych przeprowadzony podczas warsztatów INSPiRADA, 10 kwietnia 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska ZOKK, ZOKP, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Treści:
  • propozycje programowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał cel tworzenia propozycji programowych;
  • posiadał bank pomysłów na pracę z propozycjami programowymi (w kontekście wspierania drużynowego z poziomu hufca);
  • umiał korzystać z Centralnego Banku Pomysłów i Wachlarzu Możliwości
Informacje organizacyjne
min
15
opt
20
maks
25
135 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: znajomość propozycji programowych, doświadczenie z pracą z propozycjami programowymi, doświadczenie w tworzeniu propozycji programowych
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Warunki:

rzutnik, dostęp do internetu
Wymagane materiały:

kartka A4 dla każdego uczestnika, flamaster dla każdego uczestnika,

Przebieg
1
10 min.
Prezentacja celu i zamierzeń zajęc
Forma: Prezentacja
Przedstawienie prowadzącego, celu i zamierzeń zajęc
2
5 min.
Mapa myśli
Forma: Prezentacja
Prowadzący przedstawia uczestnikom zasady tworzenia mapy myśli i zachęca do stosowanie tej formy tworzenia notatek podczas zajęć
Potrzebne materiały: Mapa myśli
3
10 min.
Czym są propozycje programowe
Forma: Mapa Myśli
Tworzenie definicji pojęcia "propozycja programowa" za pomocą "mapy myśli"
4
5 min.
Podział na zespoły
Forma: Puzzle
Prowadzący informuje uczestników, że pod ich krzesłami przyczepione są puzzle. Ich zadaniem jest ułożenie 5 obrazów (okładek propozycji programowych)- podział na grupy
Potrzebne materiały: puzzle
5
20 min.
Propozycja programowa odpowiada na realizację celów wychowawczych
Forma: Symulacja
Pokazanie, że propozycja programowa odpowiada na realizację celów wychowawczych - każdy z zespołów otrzymuje jeden opis niepokojącej sytuacji , która dzieje się w drużynie. Zadaniem zespołów jest zdiagnozowanie problemu, znalezienie odpowiedniego celu wychowawczego oraz znalezienie za pomocą "Wachlarza możliwości" minimum 3 propozycji programowych, które pomogą zrealizować cel wychowawczy przez co poprawi się sytuacja w drużynie
Potrzebne materiały: Wachlarz możliwości dla każdego z zespołów; spis celów wychowawczych; opisy sytuacji
6
15 min.
Promowanie propozycji programowych wśród drużynowych
Forma: Reklama
Prowadzący przydziela zespołom opis formy reklamy. Zadaniem zespołów jest stworzenie reklamy propozycji programowej skierowanej do drużynowych. Uczestnicy sami wybierają jaką propozycję programową chcą promować.
Potrzebne materiały: propozycje programowe, opisy form reklam
7
10 min.
Promowanie propozycji programowych wśród drużynowych
Forma: Przedstawienie reklam
Zespoły prezentują swoje reklamy. Czas prezentacji maksymalnie 2 minuty na zespół.
8
10 min.
Propozycje programowe w hufcu
Forma: Burza mózgów
Burza mózgów na temat tematów, obszaru, zawartości propozycji programowej tworzonej przez hufiec
9
20 min.
Praca w hufcu z propozycjami programowymi
Forma: Dyskusja 2-4-8
Dyskusja w grupach na temat dobrych praktyk pracy z propozycjami programowymi w hufcach. Przez 2-3 minuty uczestnicy dyskutują w parach, później w czwórkach a następnie w 8. Po dyskusji w grupach następuje wspólne podsumowanie dyskusji i wypisanie dobrych praktyk na pracę z propozycjami programowymi w hufcu.
10
10 min.
Centralny Bank Pomysłów
Forma: Prezentacja
Prowadzący przedstawia funkcjonowanie CBP - w tym wyszukiwanie propozycji programowych pod kątem celów wychowawczych, kierunków programowych.
11
20 min.
Podsumowanie zajęć
Forma: Pogadanka
Wspólne podsumowanie zajęć. Podkreślenie użyteczności narzędzia jakim są propozycje programowe oraz ważnej roli programowca w promowaniu propozycji programowych
Załączniki
1
Zasady tworzenia mapy myśli

Kopii:
25
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Mapa myśli
2
Cele wychowawcze

Kopii:
25
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
3
Opisy form reklam

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
4
Wachlarz możliwości

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
Pobierz wszystkie załączniki