Kurs drużynowych starszoharcerskich “Spiritus movens”

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten program napisany jest zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

KDSH 2013 – plan pracy kursu drużynowych przeprowadzonego na potrzeby CHŁ ZHP.

Kurs drużynowych starszoharcerskich przyjął formę 2 weekendowych biwaków oraz 1 spotkania stacjonarnego – podsumowującego i kończącego kurs. Swoją formą miał przypominać niewielką drużynę (kursową). W zależności od liczby chętnych, uczestnicy kursu są dzieleni na kilka zastępów kursowych. Zastępy przyjmują obrzędowe nazwy, wypracują kilka podstawowych el. obrzędowości; zastępowy to funkcja rotacyjna, którą kursanci przekazują sobie każdego dnia (kolejność ustali losowanie). Program kursu powstał w oparciu o Standardy kursu drużynowych starszoharcerskich.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Katarzyna Rytko, 222/2013
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Polesie
Recenzenci
 • hm. Łukasz Kochowski, SOKK 631/2015, SOKP 28/2015 Chorągiew Gdańska
Treści:
 • zgodne ze standardem KDSH (tabela treści w załączniku)
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • znać rolę i obowiązki drużynowego w drużynie starszoharcerskiej,
 • • wykazać się znajomością specyfiki rozwoju psychofizycznego młodzieży w wieku gimnazjalnym,
 • • znać zasady metodyki starszoharcerskiej, by umiejętnie stosować je w praktyce,
 • • wykazać się umiejętnością stosowania harcerskiego systemu wychowawczego w pracy z drużyną starszoharcerską,
 • • wiedzieć jak poznać potrzeby środowiska swoich harcerzy i jak zachęcić gimnazjalistów do uczestnictwa w pracach drużyny starszoharcerskiej,
 • • umieć przeprowadzić różnorodne formy pracy drużyny starszoharcerskiej zgodnie z zasadami dobrej zbiórki,
 • • rozumieć pojęcie poszukiwania przełożonego na atrakcyjny plan pracy drużyny w ciągu roku harcerskiego i podczas HAL,
 • • potrafić zorganizować pracę drużyny starszoharcerskiej w ciągu roku i podczas HAL z wykorzystaniem systemu małych grup, wiedzieć jak przeprowadzić dobrą akcję letnią drużyny
 • • potrafić stworzyć śródroczną i obozową obrzędowość drużyny zgodną z metodyką starszoharcerską,
 • • potrafić pracować z zastępowymi, przybocznymi i instruktorami; wiedzieć czym jest wspólnota,
 • • potrafić wzbogacać swój warsztat korzystając z literatury, prasy, internetu i różnych form doskonalących.
Informacje organizacyjne
min
8
opt
10
maks
15
min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

miejsca przystosowane do przeprowadzenia biwaku, z podstawowym zapleczem sanitarno-kuchennym, przestrzenią noclegową i miejscem do przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w budynku; najlepiej w okolicy terenu leśno-parkowego
Wymagane materiały:

Materiały uczestnika:

wyposażenie biwakowe
Ubiór uczestnika:

mundur harcerski, stroje sportowe, koszulki kursowe

Przebieg
Załączniki
1
SPIRITUS MOVENS

Kopii:
12
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: załącznik
Pobierz wszystkie załączniki