Przechwytywanie

Kurs przewodnikowski IMPEESA 2018

Konspekt kursu przewodnikowskiego zorganizowanego na przełomie lat 2018/2019 przez ZKK Hufca ZHP Warszawa-Wola wraz z konspektami zajęć.

Kurs_pwd_IMPEESA_2018

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
phm. Andrzej Skwarczyński, Chorągiew Stołeczna, hufiec ZHP Warszawa-Wola
Autorzy:
  • phm. Iga Miłosławska, BOKK/1209/2018
Recenzenci
  • phm. Katarzyna Kuligowska, SOKK 822/2017
Treści:
  • Zgodne ze standardem kursu przewodnikowskiego
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Zgodne ze standardem kursu przewodnikowskiego
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
20
min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

pomieszczenia do zorganizowania biwaków z pełnym zapleczem kuchenno-sanitarnym
Warunki:

potrzebne źródło zasilania prądem, internet, flamastry, kartki, tablice wykładowe
Wymagane materiały:

Ubiór uczestnika:

w zależności od zajęć mundur, stój codzienny, ubranie do wykonywania zajęć na zewnątrz

Przebieg