Lider wśród liderów

Ćwiczenie ukazujące trudność współpracy w zespole, gdzie każdy chce dowodzić. Przyczynek do dyskusji jak jednocześnie rozwijać w sobie cechy dobrego lidera i być wodzem dla swojej drużyny oraz umiejętność współpracy w grupie podobnych sobie liderów i być konstruktywnym członkiem namiestnictwa lub innych hufcowych zespołów i ciał.

Ćwiczenie powstało z myślą o kursie przewodnikowskim, ale może być z powodzeniem wykorzystane także na innych formach kształcenia poruszających dano zagadnienie.

Print Friendly, PDF & Email
3+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK 436/2011, ZOKP/6/2011
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzent:
hm. Alicja Stańco, BOKK nr 539
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec przydział do chorągwi
Treści:
  • Funkcjonowanie w zespole instruktorskim lub wędrowniczym.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Potrafił współdziałać w grupie instruktorów przy realizacji zadań.
Informacje organizacyjne
min
15
opt
10
maks
20
30 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:


Przebieg
1
30 min.
Lider wśród liderów
Forma: ćwiczenie
Każdy z uczestników dostaje karteczkę, na której jest napisane, że jest liderem (kursanci nie wiedzą, że każdy „jest liderem”) oraz jakim jest typem przywódcy (np. autokratyczny, albo, że dba o to, aby każdy miał zadanie, itd.). Podzieleni na mniejsze grupy (po 5 osób) dostają do wykonania pewne zadania: zbudowanie tratwy, zdobycie prowiantu i wody do picia.
Tratwę można wykonać z dowolnych materiałów znajdujących się w sali, ale muszą być one połączone, aby uznać je za część konstrukcji. Tratwa musi pomieścić całą grupę, w tym jedną leżącą. Prowiant można zdobyć wspinając się po drzewie (tu na szczyt szafki), nie można używać w tym celu żadnych przedmiotów, tylko siły ludzkich mięśni. Wodę zdatną do picia można uzyskać u źródła, które znajduje się w głębi wyspy (w łazience) grupy mają do dyspozycji tylko 1 kubek, a potrzebują napełnić całą menażkę, której nie można wynosić z sali. Wygrywa drużyna, która pierwsza poprawnie wykona zadanie.
Po zakończeniu ćwiczenia podsumowanie tego, jak współpracowała grupa cała złożona z samych liderów.
Potrzebne materiały: Przedmioty odgrywające rolę prowiantu, po jednym kubku i jednej menażce na drużynę.
Załączniki
1
Kartki z rolami

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Lider wśród liderów
Pobierz wszystkie załączniki