Miejsce gromady zuchowej w szczepie i hufcu

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Zajęcia mają na celu wypracowanie odpowiedzi na pytanie o miejsce gromady zuchowej w szczepie i hufcu oraz o znaczenie tych jednostek w pracy gromady.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
phm. Kinga Szołczyńska HR, BOKK 813/2015, Hufiec Grudziądz, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Recenzenci
  • brak
Treści:
  • gromada w hufcu
  • gromada w szczepie
  • ciąg wychowawczy
  • korzyści ze współpracy z innymi jednostkami w hufcu
  • przekazanie zuchów do drużyny harcerskiej
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał na czym polega rola gromady zuchowej w szczepie
  • potrafił pracować z zuchami przygotowującymi się do przejścia do drużyny harcerskiej
  • rozumiał potrzebę współpracy gromady z innymi gromadami i jednostkami w hufcu
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
20
60 min.
Prowadzących:
Wymagane: znajomość metodyki zuchowej, struktury hufca i szczepu
Uwagi:
Zajęcia są krótką inspiracją, która - jeśli to możliwe - może zostać rozbudowana w programie kursu. Zostały jednak przeprowadzone w takiej formie i w godzinę udało się wypracować z kursantami satysfakcjonujące wnioski wskazujące na przekazanie zakładanych treści. Oczywiście każde ćwiczenie opierające się na generowaniu pomysłów i rozwiązań przez uczestników wymaga komentarza i uzupełnienia przez prowadzącego.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

potrzebne trochę przestrzeni do rozwieszenia karteczek (może być w budynku lub na dworze)
Wymagane materiały:

• karteczki z problemami (pkt 2 konspektu)
• karteczki z rolami do teatrzyku (pkt 3 konspektu)
• karteczki w trzech kolorach, dla każdego komplet (20x3)
• 4 kartki
• 4 flamastry
• 20 długopisów

Przebieg
1
2 min.
Przywitanie
Forma: metoda kciuka
Pierwsza osoba wita się wyciągając kciuk do przodu, następna robi to samo łapiąc kciuk pierwszej itd. aż wszyscy się przywitają.
2
15 min.
Kto pomoże mi rozwiązać ten problem?
Forma: zbieranie karteczek, praca grupowa
Uczestnicy (w grupach) na wyznaczonym terenie zbierają rozwieszone karteczki z różnymi problemami jakie napotkać może gromada („szukamy kadry na kolonię”, „zdobywamy sprawność x i chcemy spotkać się z igrekowskim”, „zuchy nam się starzeją i muszą opuścić gromadę” itd.) i dzielą je na te, które gromada może rozwiązać sama, w których pomóc może szczep i gdzie przyda się namiestnictwo, mogą dopisać swoje; zadanie ma przedstawić temat i cel zajęć.
3
20 min.
Obrzęd przekazania
Forma: teatrzyk
Każdy losuje rolę (drużynowy GZ, drużynowy DH, przyboczny GZ/DH, drużyna harcerska, gromada zuchowa) i dobiera sobie grupę tak, żeby zebrały się w niej wszystkie role; grupy przygotowują krótką inscenizację przekazania zucha do drużyny.
4
7 min.
Podsumowanie teatrzyku
Forma: burza mózgów
Grupy zastanawiają się nad tym jakie cechy miały przygotowane przez nich obrzędy przekazania, jakie powinny mieć; omówienie pokazujące, że współpraca z drużyną harcerską musi mieć te same cechy co to wydarzenie (wzajemne zaufanie, znajomość, sympatia, wszyscy czują się ważni, harcerze postrzegani jako wzór, autorytet itp.).
5
8 min.
Namiestnictwo to?
Forma: krzyżówka
Grupa pisze słowo namiestnictwo pionowo na kartce, do każdej litery dopisuje słowo rozpoczynające się na nią, odpowiadające na pytanie czym jest namiestnictwo zuchowe dla gromady.
6
8 min.
Podsumowanie zajęć
Forma: Krąg Rady
Podsumowujemy zajęcia i wypracowujemy wnioski; przedstawiamy hasła uzupełniające tabelę (szczep to:…, hufiec to:…); każdy uczestnik otrzymuje trzy kolorowe karteczki (zieloną, żółtą, i czerwoną ). Uczestnicy przy pomocy kartek określają swój stosunek do prezentowanych twierdzeń, przez podniesienie kartek:
Czerwonej – nie zgadzam się
Żółtej - chcę zapytać
Zielonej – zgadzam się, popieram
Prowadzący wyznacza, na podstawie uniesionych kartek osoby mówiące. Kiedy wątpliwości zostaną rozwiane, tabela zostaje uzupełniona. Jeśli wystarczy na to czasu możemy dopisać propozycje uczestników.