Motywowanie – kurs przewodnikowski

Zajęcia przygotowane na kurs przewodnikowski, ale mogą być też wykorzystane jako niezależne warsztaty dla kadry.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Ewa Zubielik, SOKK 834/2017, Hufiec Poznań-Jeżyce, Chorągiew Wielkopolska
Recenzenci
  • hm. Anna Pospieszna, SOKK
Treści:
  • umiejętności interpersonalne - motywowanie
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał/a potrzebę motywowania
  • miał/a świadomość tego, co go motywuje (źródła motywacji wewnętrznej, formy motywacji zewnętrznej)
  • wiedział/a, jak przeprowadzić rozmowę motywującą
Informacje organizacyjne
min
10
opt
18
maks
24
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Wiedza nt. mechanizmów i praw motywowania, doświadczenie w prowadzeniu rozmów motywujących, wiedza nt. zasad komunikacji
Uwagi:
Prowadzenie zajęć ułatwi zapoznanie się z "Jak skutecznie motywować. Poradnik dla drużynowego." pwd. Agata Jakób (Ch. Gdańska)

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz.
Warunki:

Potrzebny flipchart lub miejsce do powieszenia szarego papieru
Wymagane materiały:

flamastry/długopisy, markery, szary papier, małe kartki (post-it), metalowe wiadro, zapałki/zapalniczka
Materiały uczestnika:

coś do pisania
Ubiór uczestnika:

dowolny

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie
Prowadzący przedstawia zakres zajęć.
2
15 min.
Zmotywuj mnie do…
Forma: ćwiczenie, inscenizacje, dyskusja
Trzy krótkie scenki rozgrywane między uczestnikami. Jedna osoba próbuje przekonać do czegoś drugą zgodnie z wylosowaną rolą (prośbą, groźbą, wytłumaczeniem), druga reaguje również zgodnie z wylosowaną rolą (buntuje się, docieka, oczekuje szczegółowych wyjaśnień). Konkretne sytuacje proponują kursanci na podstawie własnych doświadczeń. Po każdej scence propozycje pozostałych uczestników dot. przeprowadzenia danej rozmowy. Na koniec wspólne omówienie wrażeń i pomysłów na przyszłość. Jeśli czas na to pozwala możemy zwiększyć ilość scenek zmieniając reakcje w parach. W zależności od doświadczenia grupy można też zmodyfikować reakcje lub odgórnie je sparować tworząc bardziej lub mniej wymagające połączenia.
Potrzebne materiały: role do odegrania, szary papier do spisania dobrych praktyk, marker
3
10 min.
Rodzaje motywacji
Forma: wykład, dyskusja
Omówienie przez prowadzącego rodzajów motywacji: wewnętrzna/zewnętrzna, indywidualna/grupowa, przez kształcenie, przez konkursy, itp.
Uczestnikom należy zwrócić uwagę na to, że sposób motywowanie za każdym razem należy indywidualnie dostosować do sytuacji. Rodzaje motywacji można pogrupować: nacisk (musisz to zrobić), obecność innych ludzi (patrz, Ania, Kasia, Ola też to robią), gadżety (jedź na biwak - dostaniesz koszulkę), chęć dokształcania (zrób to, nauczysz się czegoś nowego), prestiż (nikt poza tobą jeszcze tego nie zrobił). Poszczególne osoby będą inaczej reagowały, dlatego należy próbować różnych podejść.
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na motywację jaką daje przynależność do danej grupy społecznej, a także na charakterystykę pracy w naszej organizacji. Jako stowarzyszenie charakteryzujące się dobrowolnością przyciągamy ludzi, którzy często mają dość silną wewnętrzną motywację do pracy nad sobą i bycia lepszym. Wszystkie nasze narzędzia metodyczne mają doprowadzić do tego, że z zucha, który w małym stopniu świadomie czuje motywację wyrośnie odpowiedzialny i zdeterminowany wędrownik, który będzie realizował np. próby na stopnie ze świadomością ich celu.
4
5 min.
Przerwa higieniczna
W zależności od potrzeby grupy, przerwa na kawę/ciastko/bieg dookoła terenu.
5
20 min.
Prawa motywacji
Forma: dyskusja
Omawiając sytuacje z pracy uczestników i prowadzącego wspólnie dochodzą do wniosków dotyczących praw jakimi rządzi się motywacja (aby motywować innych sam musisz być zmotywowany, motywacja wymaga jasno określonego celu, motywacja nie trwa wiecznie, jest procesem, każdego coś motywuje, ale nie wszystkich to samo, itp.).
6
20 min.
Czynniki pozbawiające motywacji
Forma: burza mózgu, praca w grupach
W grupach uczestnicy wymyślają sytuację związane z brakiem motywacji, z jakimi mogą się spotkać w czasie swojej pracy z drużyną lub w życiu prywatnym. Zapisują je na karteczkach, może być kilka na jednej. Po wyczerpaniu pomysłów wszystkie kartki lądują na środku, po kolei losowana jest sytuacja i wspólnie szukamy rozwiązania. Kiedy wszystkie sytuacje z danej kartki są rozwiązane, palimy ją w wiadrze.
Potrzebne materiały: małe kartki, wiadro, zapałki/zapalniczka
7
5 min.
Przerwa higieninczna
W zależności od potrzeby grupy, przerwa na kawę/ciastko/bieg dookoła terenu.
8
20 min.
Zmotywuj mnie do… - skutecznie!
Forma: ćwiczenie, inscenizacje, dyskusja
Powrót do scenek z początku zajęć – ponowne przeprowadzenie rozmów (mogą być inne sytuacje), ale z wykorzystaniem zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętności. Omówienie skuteczności stosowanych technik.
9
15 min.
Zakończenie
Ewaluacja i podsumowanie pracy: podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, wrażenia uczestników z zajęć.