Namiestnik – rola w kształceniu kadry i budowaniu wspólnoty

Zajęcia dotyczą kilku aspektów działania namiestnika: prowadzenia zajęć na kursach drużynowych, wspieraniu drużynowych w kształceniu przybocznych i zastępowych oraz budowaniu wspólnoty instruktorskiej w namiestnictwie.

Zajęcia zostały przeprowadzone podczas Kursu Namiestników Chorągwi Stołecznej “Latarnia Morska”

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Joanna Kruszewska, Hufiec Warszawa Wola, Chorągiew Stołeczna
Autorzy:
  • hm. Michał Maciąg, ZOKK/714/2019, Hufiec Warszawa - Żoliborz, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • -
Treści:
  • Wspieranie drużynowych w kształceniu kadry
  • Planowanie i prowadzenie zajęć na szkoleniach drużynowych
  • Tworzenie wspólnoty instruktorskiej
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Potrafił wspierać drużynowych w kształceniu przybocznych i zastępowych
  • Potrafił zaplanować i przeprowadzić zajęcia na kursie drużynowych, znał standardy kursu drużynowych
  • Wiedział, jak tworzyć wspólnotę instruktorską w namiestnictwie
Informacje organizacyjne
min
9
opt
12
maks
15
330 min.
Prowadzących: 3
Wymagane: posiadają doświadczenie prowadzenia lub pracy w namiestnictwie (do jednego zadania dodatkowo potrzebne będą 3 osoby z doświadczeniem na funkcji drużynowego)
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Park lub las (gra INO), stoliki i krzesła (kawiarenka)
Wymagane materiały:

Kartka i długopis na uczestnika
Ubiór uczestnika:

Wygodny

Przebieg
1
60 min.
Dyskusja o kształceniu
Forma: gra INO
Na punktach gry zastępy zbierają litery, które utworzą hasło - miejsce, do którego zastęp ma udać się na kolejną część zajęć.
Na niektórych punktach znajdują się pytania/hasła dotyczące kształcenia zastępowych i przybocznych, o których zastęp ma za zadanie porozmawiać w trakcie wędrówki między punktami.

Przykładowe pytania:
- jak namiestnik może wspierać kształcenie zastępowych?
- czy kurs przybocznych wystarczy, żeby wykształcić następcę?
Potrzebne materiały: karty kontrolne INO z literami tworzącymi hasło, karty z pytaniami do dyskusji
2
60 min.
Planowanie kształcenia zastępowych i przybocznych
Forma: ćwiczenie
Każdy zastęp spotyka się w innym miejscu z drużynowym, zadaniem jest zaplanowanie kursu zastępowych i planu rozwoju przybocznego w oparciu o potrzeby poznane podczas rozmowy z drużynowym.

Podczas zadania każdy zastęp jest wspierany przez jedną osobę z kadry.
Potrzebne materiały: kartki i długopisy
3
30 min.
Planowanie zajęć na kursie drużynowych
Forma: ćwiczenie
Zastępy losują po jednym temacie ze standardów kursu drużynowych, a następnie mają przygotować krótką, maksymalnie 45 minutową formę kształceniową, którą zaprezentują na pozostałych zastępach, kadrze kursu oraz drużynowych.
W tym zadaniu najważniejsza jest realizacja treści, a mniej atrakcyjność formy.
Potrzebne materiały: kartki do losowania z wybranymi zagadnieniami ze standardów kursu drużynowych
4
120 min.
Prezentacja zajęć
Forma: prezentacja
Prezentacja form kształceniowych.
5
45 min.
Wspólnota instruktorska
Forma: kawiarenka, dyskusja
Przy trzech stolikach zastępy dyskutują na 3 tematy związane ze wspólnotą instruktorską. Przy każdym stoliku jedna osoba z kadry podtrzymuje dyskusję (w razie potrzeby).

tematy do dyskusji i pytania pomocnicze:

1. Jak budować wspólnotę? Jak zacząć?
-najpierw jest zespół, czy wspólnota drużynowych?
-przedsięwzięcie dla grupy, czy współorganizowanie przedsięwzięcia?

2. Czym jest wspólnota instruktorów?
-wspólnota wartości
-wspólnota metodyczna
-geneza powstania wspólnoty

Jak utrzymywać wspólnotę?
-wyróżnianie się od innych
-stała stymulacja
-utrzymywanie napięcia
Potrzebne materiały: Kartki z pytaniami i hasłami pomocniczymi
6
15 min.
Podsumowanie zajęć
Każda osoba krótko opowiada, jakie jest jej najważniejsze przemyślenie z zajęć