Odpowiedzialność podharcmistrza.

Materiał kształceniowy dla przyszłych oraz początkujących podharcmistrzów. Podczas zajęć można będzie poznać podstawowe prawa, obowiązki i odpowiedzialność z zakresu prawa o stowarzyszeniach, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, systemu oświaty, wypoczynku dzieci i młodzieży, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz Statutu ZHP.

zdjecie

Print Friendly, PDF & Email
4+
Autor:
phm. Patryk Rempała, Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej, Chorągiew Ślaska
Recenzenci
 • hm. Anna Pospieszna
Treści:
 • Podstawowe dokumenty ZHP: Statut ZHP. (kurs phm)
 • Prawo o stowarzyszeniach. (kurs phm)
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (kurs phm)
 • System oświaty.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Kodeks cywilny.
 • Kodeks karny.
 • Kodeks wykroczeń.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • potrafił korzystać ze Statutu ZHP
 • znał i rozumiał strukturę ZHP
 • znał i rozumiał rolę ZHP jako stowarzyszenia i organizacji pożytku publicznego
 • wiedział, jakie informacje może znaleźć w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znał i rozumiał odpowiedzialność kierownika placówki wypoczynku
 • wiedział, jakie informacje związane ze służbą instruktorską może znaleźć w ustawach kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks wykroczeń
 • świadomy konsekwencji wynikających z odpowiedzialności cywilnej i karnej
Informacje organizacyjne
min
4
opt
16
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: prawnik
Uwagi:
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby zajęcia prowadził prawnik, student prawa lub pasjonat tematu. Zajęcia są możliwe do przeprowadzenia przez osobę trzecią, jednakże istnieje zagrożenie, że w przypadku pytań uczestników dotyczących niektórych zagadnień, prowadzący nie będzie potrafił udzielić odpowiedzi.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Warunki:

Najlepiej źródło z prądem i laptop na każdy zastęp (grupę). Jednakże bez tego również da się przeprowadzić zajęcia.
Wymagane materiały:

- 6 czerwonych kartek (2 na żetony + 4 na pytania)
- 6 niebieskich kartek (2 na żetony + 4 na pytania)
- 5 pomarańczowych kartek (2 na żetony + 3 na pytania)
- 5 zielonych kartek (2 na żetony + 3 na pytania)
- 5 żółtych kartek (2 na żetony + 3 na pytania)
- na 1 uczestnika 41 białych kartek A4 (wydruk dwustronny) – chyba, że uczestnicy będą korzystać z wersji elektronicznej
- 45 białych kartek A4 (wydruk dwustronny) – na akty prawne dla prowadzącego
- nożyczki
- opcjonalnie gilotyna do papieru
Materiały uczestnika:

- mazak/zakreślacz - długopis - akty_uczestnik.pdf

Przebieg
1
60 min.
Przygotowanie do zajęć.
Forma: Praca własna.
Odpowiedzialny: -
Uczestnikom należy przekazać wydrukowane lub przesłać w wersji elektronicznej plik akty_uczestnik.pdf oraz Statut_ZHP.pdf w celu zapoznania się z dokumentem. Wysyłając plik należy dołączyć informację:

Druhny i Druhowie
W załączeniu przesyłam Wam wybrane przepisy z kilku aktów prawnych:
- ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,
- ustawy kodeks cywilny,
- ustawy kodeks karny,
- ustawy kodeks wykroczeń,
- ustawy system oświaty,
- rozporządzenia wypoczynek dzieci i młodzieży,
- Statut ZHP.
Domyślam się, że na pierwszy rzut oka liczba stron może budzić zdziwienie. Jednak ze wzglądu na ograniczony czas zajęć konieczne jest, abyście przeczytali te wybrane przepisy przed naszym spotkaniem. Zbiór przepisów, który otrzymaliście na pewno przyda Wam się podczas dalszej służby instruktorskiej. Zachęcam Was, abyście podczas czytania zaznaczali dla Was kwestie niejasne lub zapisywali pojawiające się pytania. Proszę, abyście w szczególności dokładnie zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nasze spotkanie rozpoczniemy od dyskusji dot. tego aktu prawnego. Kolejną częścią zajęć będzie gra z zakresu pozostałych dokumentów.
Potrzebne materiały: akty_uczestnik.pdf statut_ZHP.pdf
2
2 min.
Wprowadzenie do zajęć.
Forma: Wykład.
Odpowiedzialny: prowadzący
Krótka informacja o tematyce zajęć.
3
8 min.
Stowarzyszenia.
Forma: Wykład.
Odpowiedzialny: prowadzący
Zadaniem prowadzącego jest przekazanie podstawowych informacji dot. postanowień zawartych w ustawie prawo o stowarzyszeniach. Prowadzący musi pamiętać, że uczestnicy w swoim materiale akty_uczestnicy.pdf nie mają przepisów z tej ustawy. Należy poruszyć kwestie:
1. Czym jest stowarzyszenie.
2. Cechy stowarzyszenia.
3. Organy stowarzyszenia a Władze ZHP.
4. ZHP jako stowarzyszenie.
Potrzebne materiały: akty_prowadzacy.pdf
4
10 min.
Działalność pożytku publicznego i wolontariat.
Forma: Rozmowa kierowana.
Odpowiedzialny: prowadzący
Zadaniem prowadzącego jest zweryfikowanie posiadanej wiedzy przez uczestników oraz przekazanie podstawowych informacji dot. postanowień zawartych w ustawie działalność pożytku publicznego i wolontariat. Prowadzący musi pamiętać, że uczestnicy w swoim materiale akty_uczestnicy.pdf otrzymali wybrane przepisy z tej ustawy. Należy poruszyć kwestie:

1. Zakres przedmiotowy ustawy.
2. Sfery zadań publicznych.
3. Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Przykłady z życia.
4. Działalność pożytku publicznego, a organizacja pożytku publicznego.
5. Organizacja pożytku publicznego, a stowarzyszenie.
6. Zadania publiczne. Przykłady z życia.
7. 19a. Przykłady z życia.
8. Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przykłady z życia.
9. Wolontariat. Jak w hufcach, a jak być powinno?
Potrzebne materiały: akty_prowadzacy.pdf akty_uczestnicy.pdf
5
90 min.
Odpowiedzialność podharcmistrza.
Forma: Gra.
Odpowiedzialny: prowadzący
Szczegółowy opis gry znajduje się w pliku instrukcja_gra.pdf.
Potrzebne materiały: akty_prowadzacy.pdf akty_uczestnicy.pdf statut_ZHP.pdf instrukcja_gra.pdf akta.pdf pytania_zolte_statut_ZHP.pdf pytania_niebieskie_oswiata_wypoczynek.pdf pytania_zielone_kodeks_cywilny.pdf pytania_pomaranczowe_kodeks_wykroczen.pdf pytania_czerwona_kodeks_kary.pdf żetony_żółte.pdf żetony_niebeskie.pdf żetony_zielone.pdf żetony_pomarańczowe.pdf żetony_czerwone.pdf
6
10 min.
Podsumowanie zajęć.
Forma: Pogadanka.
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie poruszonych zagadnień i pytania do prowadzącego.
Załączniki
1
statut_ZHP.pdf

Kopii:
16
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
2
akty_prowadzący.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: całe zajecia
3
pytania_zolte_statut_ZHP.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
4
pytania_niebieskie_oswiata.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
5
pytania_zielone_kodeks_cywilny.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
6
pytania_pomaranczowe_kodeks_wykroczeń.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
7
pytania_czarwone_kodeks_karny

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
8
żetony_czerwone.pdf

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
9
żetony_niebieskie.pdf

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
10
żetony_pomarańczowe.pdf

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
11
żetony_zielone.pdf

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
12
żetony_żółte.pdf

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
13
akta.pdf

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
14
akta.doc

Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
15
pytania.xls

Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
16
instrukcja gry

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
17
akta_uczestnik.pdf

Kopii:
16
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra: odpowiedzialność podharcmistrza.
Pobierz wszystkie załączniki