Planowanie i zarządzanie sobą w czasie

Konspekt zajęć wykracza poza standardowe elementy konspektów z zakresu planowania. Pokazuje także mniej standardowe narzędzia pomocne w planowaniu. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z metodą planowania ALPEN oraz kwadratem Eisenhowera. Następnie wiedza ta zostaje przełożona na praktykę harcerską.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Binkowska
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Śląska
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • Planowanie krótko – i długoterminowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał potrzebę planowania, a szczególnie planowania pracy drużyny
  • znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena)
  • potrafił wyznaczać cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę
  • wiedział, jakie cechy ułatwiają realizację marzeń i planów
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
24
195 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad planowania
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Wymagane materiały:

filc, mulina, igły lub klocki
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
45 min.
Trudności w planowaniu
Forma: ćwiczenie/dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy planują dzień zapracowanego Myślińskiego
Dyskusja na temat potrzeby planowania i trudności związanych z planowaniem długoterminowym
2
25 min.
SMART
Forma: rundka
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy zapoznają się z zasadami określenia celu metodą SMART
Każdy uczestnik wyznacza jeden cel dla swojego środowiska i na forum nastąpi omówienie ich poprawności
3
60 min.
ALPEN
Forma: miniwykład, ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Zapoznanie uczestników z metodą planowania ALPEN (wiedza na ten temat np. http://projektantczasu.pl/zarzadzanie-czasem-metoda-alpen/) oraz kwadratem Eisenhowera (np.http://zarzadzanie-czasem.cioswnos.pl/macierz-eisenhowera/)
Przygotowanie projektu na rzecz hufca przez uczestników ( 3 grupy) w kilku krokach:
1. Analiza sytuacji
2. Wyznaczenie celu i zamierzeń
3. Określenie sposobów realizacji celu (zadań)
4. Sporządzenie harmonogramu działań
5. Podział zadań
6. Ewaluacja realizacji projektu
Prezentacja gotowych projektów i ocena ich przez kadrę.
4
35 min.
Marzenie
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy przygotowują plan realizacji swojego marzenia – na plakatach rozrysowują kroki-etapy do realizacji marzenia w ciągu najbliższych kilku lat
5
20 min.
Majsterka
Forma: majsterka
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy przygotowują swojego sojusznika w drodze do realizacji celów – szycie ludzików z filcu. Do środka wkładają swoje najlepsze cechy i umiejętności, ciepłe słowa od innych itp.
Lub budowla – jeśli nie będzie środków na mulinę i filc
6
10 min.
Podsumowanie
Forma: wykres
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie zajęć w formie wykresu – ile się nauczyłem i stopień zadowolenia