Planowanie pracy w drużynie harcerskiej – Wyspa Brownsea

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej kursanci wcielają się w rolę członków załogi przygotowującej się do wyprawy. Część ta pokazuje poszczególne etapy planowania
w drużynie harcerskiej w sposób metaforyczny. W drugiej części następuje podsumowanie i przeniesienie elementów planowania wyprawy na planowanie pracy w drużynie harcerskiej. Zajęcia mogą być przeprowadzone na świeżym powietrzu. Pierwsza część jest aktywizująca dla kursantów. W drugiej następuje przełożenie ćwiczeń na wiedzę i jej usystematyzowanie.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Artur Grendzicki, BOKK, Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Śląska
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • Planowanie krótko - i długoterminowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Rozumiał potrzebę planowania, a szczególnie planowania pracy drużyny
  • Znał zasady planowania pracy drużyny (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena),
  • Potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia
  • Rozumiał, po co stawiamy sobie cele oraz jakie powinny one być
  • Potrafił sformułować cel zachowując zasady SMART
  • Wiedział, jakie znaczenie ma dla pracy drużyny realizowanie celów stawianych sobie, jako drużynowemu i drużynie
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
150 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: podstawy zasad planowania
Uwagi:
Na początku biwaku kursowego podczas, którego realizowane będą te zajęcia kursanci otrzymują bilet na statek płynący na wyspę Brownsea.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

las, szkoła, harcówka
Wymagane materiały:

16x szary papier, 7x marker, 1x paczka pisaków, 7x nożyczki, 1 x paczka pinezek, 1x taśma klejąca, 20x małych czerwonych karteczek i 20x małych zielonych karteczek (ew. normalne kartki do pocięcia), 3x biały brystol A3, 1x mąka, 1x małe mleko, 1x jajko i cukier i olej, sznurek dratwa (na przywiązanie kijów do drzewa, by zbudować statek), 1x paczka zapałek, 1x kompas, 2x telefon polowy, 1x zabawkowe pieniądze, 16x karta do gry, 1x jabłko, 1 x nożyk, 1x prześcieradło, 1x igła i nić, 1x mała patelnia,
Materiały uczestnika:

igła i nitka, kompas, sznurek, zapałki

Przebieg
1
10 min.
Rozpoczęcie zajęć
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Kiedy kursanci oczekują na rozpoczęcie zajęć, prowadzący ogłasza, że mają 30 s. na to, by się ubrać i wziąć 3 najpotrzebniejsze ich zdaniem rzeczy, które mają przydać się na wyprawę na wyspę Brownsea (co będzie miało w późniejszym czasie ogromne znaczenie). Po minięciu tego czasu odpływa na nią statek, dlatego, jeśli kursanci nie będą ustawieni w szeregu przed szkołą- statek odpłynie i nici z wyprawy. Według założenia kursanci nie mają zdążyć na statek. Jeśli mimo krótkiego czasu wyrobią się, to prowadzący pyta o oto, czy każdy ma bilet (jeśli chociaż 1 osoba nie ma, to wyprawa się nie odbywa). Zakładam, że tak, czy inaczej będzie znaczący czas.
Pomimo odpłynięcia statku, kursanci wiedzą, że muszą dostać się na wyspę. Istnieje jeszcze jeden sposób- kursanci mają udać się w pewne miejsce- idą za prowadzącym. Ten jednak idzie okrężnymi ścieżkami, bez sensu. Po pewnym czasie wręcza kursantom mapę- cel podróży i tam udają się wszyscy na pierwszą połowę zajęć.
2
3 min.
2. Jak się dostać na wyspę Brownsea?- wstęp
Forma: pogawędka - wstęp
Odpowiedzialny: prowadzący
Prowadzący wyjaśnia, że na wyspę można dostać się wyłącznie drogą morską. Jedyny statek już odpłynął, ale oni mogą zbudować swój. Rejs takim statkiem musi być dokładnie przemyślany- inaczej może to się skończyć utonięciem. Na początek potrzebne jest zwerbowanie załogi i właściwe się jej poznanie.
3
21 min.
Zapoznanie się
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
I) Tworzenie załogi (9 min)
Kursanci są podzieleni na 2 grupy (pracują w pewnej odległości od siebie). W każdej grupie dobierają się parami. W parach odrysowują swoje ciała na szarych papierach. Każda osoba wycina się, a następnie na poszczególnych częściach ciała pisze informacje o sobie, co po kolei czyta prowadzący:
głowa- największe marzenie, oczy- ulubiony film i książka, uszy- ulubiona muzyka, serce- 3 rzeczy, które kocha/ kieruje się w życiu/są dla niego ważne, prawa ręka- 3 mocne strony/ co potrafi rewelacyjnie robić, lewa ręka- 3 słabe strony/ czego nie potrafi robić, prawa noga- cel długodystansowy, lewa noga- cel krótkodystansowy, brzuch- prostokąt z zostawionym pustym miejscem w środku.
Po stworzeniu „siebie” grupy wieszają swoje osoby na drzewach we wskazanych miejscach. Następnie grupy zamieniają się miejscami i przypasowują imiona osób znajdujących się w przeciwnej grupie do stworzonych przez nich ludzików.
II) Licytacja umiejętności (13 min)  za to zadanie otrzymanie cechy
Podział na zastępy. Każdy z nich dostaje po 100 punktów. Prowadzący czyta okrężnie sformułowaną pewną umiejętność (razem 5) i bierze od każdego zastępu po 10 punktów. Następnie zastępy licytują się. Zastęp, która wygra- wykonuje zadanie w ustalonym czasie. Jeśli się uda- otrzymują całość punktów. Jeśli nie- pula punktów przechodzi do następnej licytacji.
Załącznik z ćwiczeniami
4
10 min.
Krok 2- Analiza załogi i tego, co może ją spotkać
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Kursanci są podzieleni na wcześniejsze 2 grupy. Jedna grupa siada w kręgu twarzami do siebie, druga stoi poza kręgiem w pewnej odległości. Siedzący na zielonych kartkach wypisują wspólnie mocne strony załogi, jakie dostrzegli podczas zadań.
Następnie odwracają się plecami do środka kręgu i zapisują na zielonych kartkach szanse/ możliwości, jakie mają na to, by wyprawa doszła do skutku, które podają im osoby stojące na zewnątrz kręgu.
Siedzący odwracają się do kręgu i na czerwonych kartkach piszą wspólnie słabe strony załogi.
Odwracają się znów plecami, stojący podają im, jakie zagrożenia mogą czekać na załogę, co uniemożliwi im realizację wyprawy.
Prowadzący wręcza kursantom brystol z podzielonymi 4 obszarami na mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, a oni przyklejają kolorowe kartki na odpowiednie miejsce. Plakat wieszany jest na drzewie.
5
7 min.
Krok 3- Materiały do zdobycia, sprawy do załatwienia
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Kursanci są podzieleni na wcześniejsze 2 grupy. Jedna grupa siada w kręgu twarzami do siebie, druga stoi poza kręgiem w pewnej odległości. Siedzący na zielonych kartkach wypisują wspólnie mocne strony załogi, jakie dostrzegli podczas zadań.
Następnie odwracają się plecami do środka kręgu i zapisują na zielonych kartkach szanse/ możliwości, jakie mają na to, by wyprawa doszła do skutku, które podają im osoby stojące na zewnątrz kręgu.
Siedzący odwracają się do kręgu i na czerwonych kartkach piszą wspólnie słabe strony załogi.
Odwracają się znów plecami, stojący podają im, jakie zagrożenia mogą czekać na załogę, co uniemożliwi im realizację wyprawy.
Prowadzący wręcza kursantom brystol z podzielonymi 4 obszarami na mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, a oni przyklejają kolorowe kartki na odpowiednie miejsce. Plakat wieszany jest na drzewie.
6
9 min.
Krok 4- Krok po kroku i czyj to krok
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Załoga planuje przygotowania do wyprawy. Na realizacje przygotowań mają 25 min.
Wszystkie wymienione wcześniej zamierzenia układają w odpowiedniej kolejności (dostają pewne dodatkowe uwarunkowania), szacują czas ich wykonania oraz odpowiedzialną za nie osobę.
7
25 min.
Krok 5- Przygotowania pełną parą!
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
W myśl założonych przez siebie postanowień, załoga realizuje przygotowania do wyprawy. Oto czynności, jakie wykonuje przez 25 minut:

1. Zbierają odpowiednią ilość szyszek.
2. Kupują w sklepie potrzebne materiały.
3. Zbierają drewno na budowę statku i konstruują go.
4. 1 osoba zszywa zakupiony dziurawy żagiel i przymocowuje do statku na maszt.
5. 1 osoba rozpala ognisko i smaży naleśniki dla każdego
6. 1 osoba podłącza telefon polowy i nawiązuje połączenie z Międzynarodowym Centrum Nawigacji Morskiej prosząc w języku angielskim o pozwolenie na przepłynięcie przez określony szlak komunikacyjny.
7. 1 osoba robi kurs nawigatora, by następnie odnaleźć punkty z danymi o nawigacji
8. 1 osoba robi kurs sternika

Po skończonym czasie, prowadzący informuje, że z instytutu meteorologii przyszedł komunikat o zbliżającym się sztormie, co uniemożliwia wypłynięcie. Rozpogodzić ma się dopiero 15 maja i wtedy wypłyną na wyspę Brownsea.
8
5 min.
Krok 6- Podsumowanie
Forma: pogadanka - podsumowanie
Odpowiedzialny: prowadzący
Wszystkie plusy i minusy przeprowadzonych działań. Wysnucie wniosków, które pozwolą na sprawniejsze zorganizowanie wyprawy.
9
12 min.
3. Posprzątanie miejsca zajęć i udanie się do szkoły / harcówki
Forma: czynności porządkowe
Odpowiedzialny: prowadzący
10
50 min.
4. Plan pracy drużyny harcerskiej
Forma: pogadanka/dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Na podstawie przeprowadzonej gry, prowadzący omawia poszczególne elementy, jakie powinien zawierać plan pracy drużyny. Skupia się na opisanych elementach.
charakterystyka (4 min)
Każda drużyna jest specyficzna i mimo wspólnych działań, jakie różne drużyny prowadzą, do każdej należy podejść indywidualnie. Robiąc charakterystykę drużyny zdajemy sobie sprawę z tego, jak działa, kim są osoby w niej będące, jak mogą się przyczynić do jej rozwoju, czego potrzebują itp.
Prowadzący wręcza kursantom przykładową charakterystykę.
Analiza SWOT (6 min)
Uczestnicy podają przykłady do każdego z 4 obszarów analizy SWOT.
Następnie prowadzący rozdaje kartki ze swoimi przykładami, które są związane z fikcyjną drużyną. Przykłady te są także przyporządkowane do danego obszaru.
Prowadzący wręcza kursantom gotową analizę fikcyjnej drużyny.
Cele i zamierzenia (15 min)
Prowadzący tłumaczy, na czym polega zasada SMART przy formułowaniu celów.
Następnie każdy osobno na podstawie charakterystyki i analizy drużyny, pisze 5 celów, jakie postawiłby tej drużynie. Następnie każdy po kolei czyta cel, który jeszcze nie padł. Czy jest on poprawnie sformułowany ocenia jury (5 osób z kadry- każdy jest inną literką i po kolei, jeśli czytany cel spełnia daną cechę, juror pokazuje i wykrzykuje swoją literkę).
Harmonogram oraz o czym należy pamiętać przy planowaniu zbiórek (13 min).
Prowadzący omawia formę harmonogramu.
Kursanci w parach myślą nad tym, co należy uwzględnić przy planowaniu pracy drużyny. Swoje pomysły przelewają na papier w postaci wymyślonych symboli. Po wykonaniu zadania, każda para prezentuje swoje symbole- reszta domyśla się, co oznaczają. Po odgadniętym typie, kursanci wyjaśniają jego ważność.
podsumowanie jako bardzo ważny element planowania (10 min)
Podsumowanie
- Każdy z uczestników dokańcza zdanie: „Plan pracy drużyny nie jest byle świstkiem, który muszę oddać do hufca. Tworzę ten plan, bo...”
- Nowy wzór na stronie hufca
- Oddawanie namiestnikowi do akceptacji
Załączniki
1
załącznik ćwiczenia

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: ćwiczenie umiejętności do punktu "Zapoznanie się"
Pobierz wszystkie załączniki