Planowanie pracy “Wesele”

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

„Jesteście firmą zajmującą się organizacją ślubów i wesel. Właśnie dostaliście bardzo pilne zlecenie, jednak macie na nie wyjątkowo mało czasu. Należy załatwić wiele spraw, jak odebranie tortu z cukierni, czy umówienie się z krawcową na uszycie sukni i garnituru dla państwa młodych…”

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Artur Grendzicki, BOKK, Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Recenzenci
 • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Śląska
 • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
 • podstawy planowania pracy – planowanie długoterminowe i krótkoterminowe
 • planowanie pracy drużyny/zastępu
 • zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena)
 • wyznaczanie celów i zamierzeń
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • Rozumiał potrzebę planowania
 • Znał zasady planowania pracy drużyny
 • Potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia
 • Rozumiał, po co stawiamy sobie cele oraz jakie powinny one być
 • Potrafił sformułować cel zachowując zasady SMART
Informacje organizacyjne
min
opt
16
maks
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad planowania
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, sala, szkoła
Warunki:

nie dotyczy
Wymagane materiały:

Szary papier, marker, białe kartki A4, 3 brystole A3
Materiały uczestnika:

nie dotyczy
Ubiór uczestnika:

nie dotyczy

Przebieg
1
5 min.
Rozpoczęcie
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadzący
Kilka słów o planowaniu i potrzebie planowania. Kursanci opowiadają o przykładach tworzenia planu w życiu codziennym.
2
40 min.
Gra wesele
Forma: gra
Odpowiedzialny: prowadzący
Kursanci losują kartki, na których widnieją 3 różne nazwy firm zajmujących się organizacją ślubów i wesel. Od tej pory działają w 3 grupach.
Zasady gry:
„Jesteście firmą zajmującą się organizacją ślubów i wesel. Właśnie dostaliście bardzo pilne zlecenie, jednak macie na nie wyjątkowo mało czasu. Należy załatwić wiele spraw, jak odebranie tortu z cukierni, czy umówienie się z krawcową na uszycie sukni i garnituru dla państwa młodych...”
• Grupy otrzymują plan miasta, na którym zaznaczone są obiekty oraz ilość czasu, jaką traci się na dotarcie do nich
• Grupy otrzymują opis miasta, na którym wymienione są poszczególne obiekty oraz przedział czasowy, w jakim można być w tych obiektach. Poza podanymi jednostkami nie można załatwić spraw.
• Czas podawany jest w minutach. Nie jest on traktowany realnie. Na wykonanie całego zlecenia grupy mają 25 min. Zaczynają od 0 min. Jeśli pokonują trasę, która zabiera im 3 minuty, to na ich zegarze są 3 min- następnie trasa zabierająca 2 minuty, na ich zegarze jest już 5 min.
• Punktem startowym i końcowym jest punkt Sala
Kursanci po wyjaśnieniu zasad planują swoje działania. Muszą zastanowić się, w jakiej kolejności załatwiać sprawy, aby móc zaliczyć wszelkie punkty o właściwej porze oraz skończyć zlecenie w ustalonym czasie.
Po planowaniu każda grupa podaje pierwszy obiekt (wszelkie nazwy obiektów są umieszczone na terenie szkoły, kursanci chodzą po nich realnie), do jakiego chce się udać od „Sali”. Jeżeli przynajmniej 2 grupy wybrały tę samą lokalizację- następuje między nimi wyścig (kto pierwszy zajmie lokalizację, ten pierwszy będzie mógł ją opuścić w następnej kolejce). Prowadzący zapisuje na swojej kartce czas dla każdej grupy, jaki straciła na dojście do danego obiektu. W każdej lokalizacji znajduje się albo jedna rzecz do wzięcia, albo potrzeba podpisania się grupy, że tam była i załatwiła sprawę. W następnej kolejce grupy podają kolejne obiekty. Jeśli któreś grupie nie uda się zaliczyć jednej z lokalizacji, może zacząć od samego początku (traci jednak wszystkie załatwione sprawy)
3
20 min.
Gra wesele - rozwój firmy
Forma: gra
Odpowiedzialny: prowadzący
Po skończonym zleceniu prowadzący informuje grupy, że Agencja Graficzno- Reklamowa „Jak z obrazka” zaproponowała ich firmie przeprowadzenie kampanii reklamowej. Zwiększyłoby to ilość klientów, jednak aby tak się stało, firma musi przekazać agencji pewne dane:
- ustalić dla kogo wykonują swoje usługi
- zastanowić się nad mocnymi i słabymi punktami firmy
- zastanowić się, w jaki sposób mogą skorzystać z zewnętrznych propozycji, by zwiększyć swoją efektywność oraz czy istnieją jakieś przeszkody w prosperowaniu firmy
- ustalić, jakie usługi zamierzają prowadzić
- wyznaczyć konkretne zadania w czasie realizowania danego zlecenia, by móc osiągnąć wszelkie zamierzenia
Grupy spisują potrzebne dane i odczytują pozostałym.
4
20 min.
Wesele gra - odniesienie harcerskie
Forma: pogadanka/dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Prowadzący tłumaczy zasadę planowania pracy drużyny (lub ewentualnie zastępu) na przykładzie poprzedniej formy.
a) charakterystyka
Każdy kursant stwarza charakterystykę swojej drużyny (lub zastępu)
b) analiza swot
Po omówieniu przez prowadzącego zasad tworzenia analizy, kursanci robią ją dla swojej drużyny (lub zastępu)
c) zamierzenia
Kursanci piszą o zamierzeniach dla swojej drużyny (lub zastępu)
5
10 min.
Formułowanie celów
Forma: praca indywidualna
Odpowiedzialny: prowadzący
Po napisaniu trzech punktów swojego planu pracy, kursanci wymieniają się nimi. Na podstawie charakterystyki, analizy swot i zamierzeń nieznanego dla siebie zastępu, kursanci układają cele (po uprzednim nauczeniu się ich tworzenia oraz pokazaniu na przykładach interaktywnych i z życia, konieczności stawiania sobie celów)
6
15 min.
Utrwalenie wiadomości
Forma: praca w grupach
Odpowiedzialny: prowadzący
Drużyny kursowe przygotowują swój plan pracy. Charakterystyka jest robiona wspólnie przez drużyny - reszta natomiast wykonują osobno kursanci. Cele mają być celami kursowymi. Po napisaniu planu, jest on analizowany w drużynach.
7
5 min.
Podsumowanie zajęć
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Powtórzenie zasad planowania oraz tworzenia planów pracy. Czas na ewentualne pytania.
Załączniki
1
Załączniki do gry - wesele

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: gra
Pobierz wszystkie załączniki