Planowanie pracy – wyznaczanie celów i zamierzeń

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Konspekt zajęć, którego głównym zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyznaczania celów i zamierzeń. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję zapoznać się
z matrycą logiczną oraz podejmą dyskusję nad dwiema metodami – indukcyjną i dedukcyjną.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Binkowska
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Śląska
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • Wyznaczanie celów i zamierzeń
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Wiedział, dlaczego warto planować
  • Potrafił wyznaczyć cel wychowawczy, zamierzenie i zadanie
  • Znał matrycę logiczną
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
25
90 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość zasad planowania
Uwagi:
-

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

-
Wymagane materiały:

• Papier szary, markery, flamastry
• Kserokopie materiałów dla kursantów (można przygotować spis najważniejszych zagadnień z zajęć)
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
15 min.
Wstęp
Forma: praca indywidualna
Odpowiedzialny: prowadzący
Powitanie uczestników, podanie celu zajęć.
Jakiego rodzaju problemy mieli do tej pory z wyznaczaniem celów – każdy pisze na kartce i robimy wykres (nazywanie, odróżnianie)
2
15 min.
Metoda indukcyjna i dedukcyjna
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy wymyślają zadania i potem dopasowują do nich cele, druga grupa robi odwrotnie
Dyskusja nad dwiema metodami – indukcyjną i dedukcyjną.
Dla przypomnienia: METODA INDUKCJI - polega na wysnuwaniu wniosków ogólnych z wielu spostrzeżeń szczegółowych.Jest to metoda poznawcza nauk doświadczalnych.

METODA DEDUKCJI - polega na wnioskowaniu od ogółu do szczegółu. Najpierw na podstawie znanych faktów formułuje się hipotezy, a następnie sprawdza ich zgodność z rzeczywistością. Hipotezy możemy też wyprowadzać z przesłanek ogólnych, kierując się logiką powiązań między pewnymi zjawiskami, następnie zaś sprawdzamy, czy fakty potwierdzają hipotezy. Podstawą badań dedukcyjnych jest więc indukcyjna znajomość rzeczywistości.
3
45 min.
Matryca logiczna
Forma: prezentacja, praca w grupach
Odpowiedzialny: prowadzący
Prezentacja matrycy logicznej - załącznik
Do wybranego celu uczestnicy układają matrycę logiczną (forma dowolna – drzewo, tabela itd.)
Prezentacja pracy par na forum
4
15 min.
Podsumowanie
Forma: rundka
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie zajęć w rundce – uczestnicy mówią, czego się nauczyli lub co ich zaskoczyło czy też przekonało do planowania
Rozdanie materiałów i podziękowanie za aktywność
Załączniki
1
Matryca logiczna

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: matryca logiczna
Pobierz wszystkie załączniki