INSPiRADA – Wspieranie planowania pracy programowej na poziomie hufca

Konspekt zajęć i gry karcianej o wspieraniu  planowania pracy programowej na poziomie hufca zrealizowanych na warsztatach instruktorskich Inspirada 2.0.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Aleksandra Nowak, ZOKP/19/2015, BOKK/859/2015, Hufiec Legionowo
Recenzenci
  • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • przybliżenie najważniejszych aspektów pracy z programem w ZHP
  • dokumenty dotyczące programu w ZHP
  • wypracowanie pomysłów na to jak kadra może wspierać drużynowych w planowaniu pracy
  • podkreślenie z czego powinien wynikać harcerski program
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • orientował się w podstawowych uchwałach i dokumentach uwzględniających realizację programu w ZHP
  • wiedział jak konkretnie w swoim środowisku może wspierać pracę z programem na poziomie hufca
  • wiedział jak komenda jego hufca powinna wspierać drużynowych w pracy z programem
  • potrafił zdiagnozować co „działa nie tak jak powinno” jego hufcu w kwestii realizacji programu harcerskiego
  • miał usystematyzowaną wiedzę jakie obowiązki w kwestii pracy z programem należą do komendy hufca
Informacje organizacyjne
min
5
opt
15
maks
25
120 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:
W trakcie zajęć odbywa się gra karciana, której uczestniczyć może 5 graczy (lub wielokrotność 5, połączonych w kilkuosobowe zespoły). Dodatkowy element do przebiegu zajęć: CASE STUDY - czas ok. 30 min - Zespoły otrzymują analizę hufca i jego problemów. Mają stworzyć plan pracy na rok, który na nie odpowie. Każdy zespół prezentuje swój pomysł, który oceniany jest przez pozostałe zespoły. Zajęcia można zrealizować bez tego elementu, jednak warto go użyć, gdy dysponujemy czasem. Załącznik - Plan pracy Hufca

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Warunki:

Potrzebny stół do gry
Wymagane materiały:

Karty do gry, brystol, marker, wydruki

Przebieg
1
5 min.
WSTĘP
Rozpoczęcie, przedstawienie uczestnikom treści zajęć
2
30 min.
DEFINICJE I ALGORYTM
Forma: DYSKUSJA
W trakcie dyskusji opartej o doświadczenia uczestników grupa tworzy planszę prezentującą definicję programu hufca oraz pokazującą, co kształtuje program i jak się go wykonuje.
Potrzebne materiały: Wydruki dokumentów, marker, brystol, ściąga z algorytmu
3
50 min.
O TEORII
Forma: GRA
Grupa dzieli się na 5 zespołów, w których rywalizować będą w trakcie gry o kształtowaniu planu pracy w hufcach.
Potrzebne materiały: Gra – karty + instrukcja
4
25 min.
Z TEORII DO PRAKTYKI
Forma: Case study
Prezentacja narzędzia szczepu 328 HORDA z Hufca Centrum dot. imprez w szczepie
Potrzebne materiały: Wydruki opisu narzędzia
5
10 min.
PODSUMOWANIE
Powtórzenie najważniejszych wniosków
Załączniki
1
328HORDA

Kopii:
15
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
2
PLAN PRACY

Kopii:
15
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
3
GRA

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
4
WSPIERANIE DRUŻYNOWYCH

Kopii:
15
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
5
ALGORYTM

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A2
Dotyczy elementu zajęć: 2
6
PODSTAWY WYCHOWAWCZE

Kopii:
15
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
Pobierz wszystkie załączniki