Podstawy planowania pracy

Konspekt zajęć o planowaniu pracy, głównie w gromadzie/drużynie. Do poprowadzenia na kursach przewodnikowskim, drużynowych czy warsztatach o tej tematyce. Po lekkich modyfikacjach sprawdzi się także na kursie podharcmistrzowskim – wystarczy podnieść poziom ćwiczeń.

Prezentacja do zajęć została zrobiona w programie Prezi i znajduje się pod linkiem: http://prezi.com/mpwdl9aswevx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Magdalena Kropiwnicka, 711/2013
Chorągiew Białostocka, Hufiec Białystok
Recenzenci
  • hm. Anna Pruś, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Zielonka
Treści:
  • Planowanie krótko - i długoterminowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał potrzebę planowania, a szczególnie planowania pracy drużyny
  • znał etapy planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena)
  • potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę
  • wiedział jak stworzyć plan pracy drużyny
  • umiał zastosować 4 techniki analizy sytuacji
Informacje organizacyjne
min
12
opt
20
maks
30
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: znajomość tematu, doświadczenie w planowaniu
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, namiot
Warunki:

potrzebny prąd
Wymagane materiały:

do prezentacji potrzebny laptop, projektor, ekran i prąd; 40 kartek a4
prezentacja pod linkiem: http://prezi.com/mpwdl9aswevx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Materiały uczestnika:

długopis

Przebieg
1
5 min.
Rozpoczęcie
Przywitanie uczestników. Zapoznanie z tematem zajęć. Tworzenie identyfikatorów.
Potrzebne materiały: Karteczki, szpilki, długopisy
2
3 min.
Podział na 4 grupy
Podział na 4 grupy poprzez karteczki z nazwiskami „Mejer” w różnych formach. (Mejer, Meyer, Majer, Mayer)
Potrzebne materiały: Karteczki z 4 nazwiskami
3
15 min.
Samorealizacja
- każdy indywidualnie pisze na swoim identyfikatorze zawód, który chciałby wykonywać w przyszłości;
- opracowanie w grupach projektu firmy dochodowej, w której każdy się realizuje (pracuje w swoim zawodzie);
- po przedstawieniu projektów grupy łączą się parami i tworzą nową firmę, w której każdy zachowuje swój zawód;
- po przedstawieniu następuje ponowne połączenie w jedną dużą grupę, wypracowanie projektu firmy na zasadach powyższych i prezentacja.
Wnioski:
- planowanie, które ma przynieść efekt, musi być dostosowane do oczekiwań harcerzy;
- trud dobrania wspólnego planu dla grupy jest wprost proporcjonalny do liczby osób w grupie.
Potrzebne materiały: Kartki a4, długopisy
4
3 min.
Rozpoczęcie prezentacji multimedialnej
Omówienie poszczególnych etapów zajęć przeplatanych ćwiczeniami (gdy pojawi się obrazek mózgu na prezentacji wykonywane jest odpowiednie ćwiczenie).
Potrzebne materiały: Laptop, projektor, prezentacja
5
30 min.
Burza mózgów 6-5-3
Każdy otrzymuje kartkę podzieloną na 6 głównych części
1. Definicje planowania
2. Co daje nam planowanie?
3. Dlaczego planujemy?
4. Źródła planowania
5. Cechy dobrego planu
6. Rodzaje planowania z uwagi na czas realizacji
- każda główna część podzielona jest na 5 pustych części, w które uczestnicy mają wpisać ich propozycje co do danego zagadnienia, nie mogą się powtarzać!
- kartkę podaje się co 3 osobę w lewą stronę, aż wszystkie pola zostaną zapisane
- następnie omawiane są zapisy i wyciągane wnioski
Potrzebne materiały: Kartki 6-5-3 x ilość uczestników, długopisy
6
2 min.
Etapy budowania planu
Pokazanie spisu etapów. Po kolei każdy z nich będzie omawiany.
6.1
5 min.
Zbieranie informacji – charakterystyka
Uczestnicy dzieleni są na 4 grupy, dostają karteczki z obrazkami zaczynającymi się na litery P, L, A, N. Są w grupie, na jaką literę zaczyna się ich obrazek.
Uczestnicy zapoznają się z wymyśloną przez prowadzącego drużyną. Dostają jej charakterystykę. Analizują czego brakuje w charakterystyce. Ta drużyna przez całe zajęcia będzie się przewijać.
Potrzebne materiały: Kartki P, L, A, N; karteczki z obrazkami, kartki z charakterystykami drużyn - tyle ile grup
6.2
10 min.
Analiza sytuacji i potrzeb
Grupy analizują drużynę. Każda z grup pracuje inną wymienioną metodą: mapa myśli, analiza SWOT, Metaplan, + i –
Wymiana zdań.
Potrzebne materiały: Kartki a4, długopisy
6.3
5 min.
Opracowanie celów
Uczestnicy zapoznają się z rodzajami celów.
6.4
3 min.
Określenie zamierzeń
Uczestnicy poznają sposób zapisywania zamierzeń.
6.5
15 min.
Sformułowanie zadań
Grupy mają za zadanie stworzenie ciągów: cel -> zamierzenie -> zadanie dla drużyny.
Potrzebne materiały: Kartki a4, długopisy
6.6
10 min.
Stworzenie harmonogramu
Grupy mają za zadanie stworzyć harmonogram 5 inicjatyw drużyny tak aby cele były osiągnięte, a zadania zrealizowane.
Potrzebne materiały: Kartki a4, długopisy
6.7
3 min.
Realizacja
Rozmowa w jaki sposób powinien być zrealizowany plan.
6.8
3 min.
Ewaluacja przedsięwzięcia i wysunięcie wniosków
Rozmowa o podsumowaniu planu.
7
5 min.
Podsumowanie wiedzy zdobytej na zajęciach
Potrzebne materiały: Burza mózgów, pytania do prowadzącego.
8
5 min.
Ewaluacja zajęć „Walizka i kosz”
Uczestnicy na karteczkach piszą to co chcą zabrać ze sobą z zajęć, pozytywne wspomnienia i wrzucają je do walizki, a na drugich karteczkach czego nie chcą zabrać, negatywy i wrzucają je do kosza.
Potrzebne materiały: Małe karteczki, walizka, kosz
9
5 min.
Zakończenie
Podziękowania za zajęcia. Rozdanie materiałów. Pożegnanie.
Potrzebne materiały: Książeczki z materiałami
Załączniki
1
Planowanie pracy

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
2
Kartki do burzy mózgów 6-5-3

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
Pobierz wszystkie załączniki