Podstawy planowania pracy

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt jest napisany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom. 

Prowadzący zajęcia może wykorzystać cały konspekt, jak również jego poszczególne elementy.

Na uwagę zasługuje prozaicznie zwykłe zadanie, jak gotowanie budyniu. Cała grupa ma za zadanie zaplanować ugotowanie budyniu na ognisku. Wykonanie zadania to doskonały przykład do zastosowania różnych narzędzi pomocnych w planowaniu (SWOT, diagram Gantta).  Uczestnicy mają zdefiniować cele i zamierzenia, zrobić listę i podział zadań wraz z określeniem czasu, zapewnić sobie wszystkie narzędzia lub zdobyć je, wykonać i podsumować zadanie. Ma miejsce analiza zadania pod względem użytych narzędzi i osiągnięcia celu. Uczestnicy zajęć odpowiadają na pytanie – Jaki wpływ na osiągnięcie celu miały narzędzia?

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP
Recenzenci
  • hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, ZOKP
  • hm. Łukasz Kochowski, SOKK, ZOKP
Treści:
  • Planowanie krótko - i długoterminowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiał potrzebę planowania, a szczególnie planowania pracy drużyny,
  • znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena),
  • potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę,
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
25
270 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: podstawy zasad planowania
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

teren otwarty, miejsce na ognisko (część zajęć może odbyć się w harcówce lub w szkole)
Warunki:

-
Wymagane materiały:

zapałki, menażki gotowa do spopielenia na ognisku, kasa na + budyń i mleko, kartki, długopisy, rower
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

-

Przebieg
1
30 min.
Czy warto planować
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Ćwiczenia w grupach z układaniem różnych przedmiotów w wersji spontanicznej i zaplanowanej, wnioski
2
90 min.
Gotowanie budyniu
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Cała grupa ma za zadanie zaplanować ugotowanie budyniu na ognisku. Będzie to przykład do zastosowania różnych narzędzi pomocnych w planowaniu (SWOT, cykl Gannta). Uczestnicy mają zdefiniować cele i zamierzenia, zrobić listę i podział zadań wraz z określeniem czasu, zapewnić sobie wszystkie narzędzia lub zdobyć je, wykonać zadanie i podsumować je.
3
20 min.
Podsumowanie ćwiczenia
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Analiza zadania pod względem użytych w poprzednim zadaniu narzędzi i osiągnięcia celu. Jaki wpływ na osiągnięcie celu miały narzędzia?
4
5 min.
Wprowadzenie - część 2
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: prowadzący
Ta część zajęć będzie dotyczyła tipów i tricków, jakie warto stosować planując różne elementy. Pójdziemy różnymi zagadnieniami po kolei używając różnych narzędzi
5
20 min.
Ja i moje planowanie
Forma: ćwiczenie
Odpowiedzialny: prowadzący
Każdy uczestnik z puli kolorowych okręgów wycina elementy: ile czasu w swoim życiu na co poświęca. Ochotnicy prezentują. Podsumowanie nt. Wszechstronnego rozwoju w ZHP; co oznaczają poszczególne elementy i czy mam wszystkie w swoim planie? Ponowne wycinanie i ochotnicy prezentują zmianę
6
10 min.
Przerywnik lub przerwa
Forma: przerwa/przerywnik
Odpowiedzialny: prowadzący
W zależności do grupy dostosowany przerywnik lub przerwa.
7
25 min.
Nowe zobowiązania - co z nimi?
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Jak decydować się na zobowiązania i wyznaczać terminy? - konkretne planowanie czasowe na podstawie przykładów; nie musi tak być zawsze, ale warto!
9
25 min.
Dobre praktyki
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Oto ja i nasza kadra. Kadra będzie miała okazję na zaprezentowanie krótko swoich praktyk planowania, uczestnicy mogą zadawać pytania – pokazujemy konkrety, narzędzia, dobre rady
10
15 min.
Podsumowanie
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Luźna rozmowa na temat najważniejszych wniosków z zajęć