INSPiRADA-Propozycje programowe

Konspekt bloku warsztatów INSPiRADA, które odbyły się w styczniu 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Małgorzata Szwed, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
Treści:
  • propozycje programowe
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedział jak znaleźć odpowiednią propozycję programową
  • wiedział czym jest propozycja programowa
  • umiał korzystać z Centralnego Banku Pomysłów
  • znał korzyści wynikające ze stosowania propozycji programowych
  • znał cele wychowawcze ZHP
Informacje organizacyjne
min
6
opt
10
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: znajomość funkcjonowania Centralnego Banku Pomysłów, wiedza na temat istniejących propozycji programowych i kierunków wychowawczych
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne, z dostępem do prądu
Warunki:

laptop, rzutnik, ekran
Wymagane materiały:

arkusze, markery, flipchart, kartki, długopisy, przykładowe propozycje programowe w wersji papierowej lub cyfrowej

Przebieg
1
5 min.
Wstęp
Forma: dyskusja
Przedstawienie się + przedstawienie uczestników . 
 Jak propozycje programowe widzą młodzi drużynowi - wiedzą, że istnieją, ale nie do końca wiedzą jakie są propozycje, o czym są, na jakie problemy odpowiadają. Często maja pogląd, ze korzystanie z propozycji to pokazanie braku kreatywności, wypalenia i nie posiadania wiedzy żeby zbiórkę wymyślić. Warto podać przykład z własnego doświadczenia.
2
55 min.
Uproszczona debata oksfordzka
Forma: Debata oksfordzka
TEZA 1: „Propozycje programowe oduczają drużynowego myśleć” 
 lub
 TEZA 2: „Tylko słabi drużynowi korzystają z propozycji programowych”

CZAS:

przygotowanie argumentów i pytań (15 min)

czas wypowiedzi dla każdej ze stron 5 x 3 min x 2 = 15 min x 2 (30 min)

podsumowanie (5 min)
Potrzebne materiały: Zasady debaty, prezentacja, kartki, długopisy
3
20 min.
Burza mózgów
Forma: burza mózgów
Podział na 4 grupy w formie dowolnej gry ruchowej.
W 4 grupach uczestnicy odpowiadają na pytanie "Jak zachęcać drużynowych do korzystania z propozycji wykorzystujac strukturę?
" . Prezentacja wypracowanych odpowiedzi, ewentualne dopisanie innych pomysłów.

Potrzebne materiały: arkusze, markery, flipchart
4
25 min.
Gra
Forma: gra
Podział na 4 grupy w formie dowolnej gry ruchowej.
Wprowadzenie, jak posługiwać się Wachlarzem możliwości (kilka słów o budowie, kierunkach)
.
Zadaniem każdej grupy jest wyłonienie konspektu lub elementu odpowiadającego na konkretny problem związany z celem wychowawczym. W podsumowaniu: podstawy wychowawcze > z nich wynikają kierunki> te przekładają się na propozycje.
Potrzebne materiały: Wachlarz możliwości (http://cbp.zhp.pl/propozycje/wachlarz-mozliwosci/), prezentacja, przykładowe propozycje programowe w wersji papierowej lub cyfrowej, historie, Podstawy wychowawcze ZHP, kartki, długopisy
5
10 min.
CBP.ZHP.PL
Forma: prezentacja
Omówienie i pokazanie funkcjonowania cbp.zhp.pl, dlaczego warto korzystać, czemu dobrze jest wrzucać konspekty i się nimi dzielić.
Potrzebne materiały: laptop, rzutnik, prezentacja
6
5 min.
Podsumowanie
Propozycje
- Służą one jako pomoc dla drużynowych w realizacji poszczególnych kierunków i mają zastosowanie wieloletnie a nie tu i teraz.

- Nie trzeba realizować bieżących, a takie, które pomagają w realizacji celów drużyny.

- Wzmacnianie pracy instrumentami.

- Turniej Zastępów jako przykład propozycji wzmacniającej metodę harcerską, promującej korzystanie z propozycji programowych.
Załączniki
1
Zasady debaty

Kopii:
2
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
2
Podstawy wychowawcze

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
3
Historie

Kopii:
4
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
4
Prezentacja

Kopii:
4
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2, 4, 5
Pobierz wszystkie załączniki