Prowadzenie form doskonalących i poradnictwa dla drużynowych

Prowadzenie form doskonalących i poradnictwa dla drużynowych zajęcia prowadzone w ramach INSPIRADY 2017.

 

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK 384/2015, ZOKP, Chorągiew Śląska.
Recenzenci
  • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK 631/2016, ZOKP
Treści:
  • nie dotyczy
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Uczestnicy warsztatów po ich zakończeniu będą wiedzieli w jaki sposób opracować warsztaty dla kadry Hufca oraz skąd czerpać inspiracje do ich przeprowadzenia
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
30
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: dobra znajomość opracowania diagnozy, stawiania celów, planowania
Uwagi:
brak

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Warunki:

brak
Wymagane materiały:

1. Opisy 3 Hufców
2. Podpowiedzi do poszczególnych elementów gry
3. Kartki z ilością punktów (po 10 punktów - 100 dla każdego zespołu)
4. Materiały dotyczące prowadzenia diagnozy
5. Klepsydra i gra 5 sekund (może być aplikacja mobilna)
6. Karta i mazak
Materiały uczestnika:

brak
Ubiór uczestnika:

brak

Przebieg
1
5 min.
wprowadzenie
Forma: wprowadzenie, podział na grupy
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Za pomocą kolorowych orzeszków M&M'sów przygotowanych przez prowadzącego w odpowiedniej ilości podział na grupy w zależności od ilości osób
Potrzebne materiały: Orzeszki M&M's
2
5 min.
zasady gry
Forma: wyjaśnienie zasad gry i celowości całych warsztatów
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Prowadzący dokonuje opisu i wyjaśnienia gry. Zadaniem głównym podczas zajęć jest przygotowanie warsztatów dla drużynowych w Hufcu na podstawie otrzymanego opisu fikcyjnego Hufca (do wylosowania, 3 Hufce – mały, średni, duży).
Uczestnicy otrzymują pulę punktową na całe warsztaty – 100 punktów. Za odpowiednią ilość punktów podczas poszczególnych etapów mają możliwość wykupić podpowiedź, dzięki której ich warsztaty mogą stać się pełniejsze. Wykupienie odbywa się w formie licytacji, w określonym przez prowadzącego czasie.
Uczestnicy otrzymują opis fikcyjnego Hufca. Gra składa się z 3 etapów: diagnoza, praca z metodykami, cele. Dodatkowym elementem gry jest przerywnik - inspiracje.
Potrzebne materiały: Punkty, opisy Hufców
3
20 min.
etap I gry
Forma: gra - etap I diagnoza
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Na podstawie otrzymanego materiału („diagnoza Hufców”) uczestnicy dokonują diagnozy potrzeb kadry tego Hufca w zakresie jej wspierania.
Po zakończeniu tego etapu zapoznają się z materiałem przygotowanym przez prowadzącego na temat sposobów prowadzenia diagnozy.
W odstępach 5 minutowych uczestnicy mają możliwość wylicytowania podpowiedzi.
Potrzebne materiały: Podpowiedzi
4
5 min.
etap II gry
Forma: gra - etap II określenie grupy odbiorców
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
4. Grupa odbiorców – zadaniem uczestników jest wskazanie do jakiej grupy kadry adresowana będzie dana forma. Praca z metodykami.
Potrzebne materiały: brak
5
20 min.
etap III gry
Forma: gra - etap III cele
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Zadaniem uczestników jest postawienie celów swojej formy doskonalącej dla kadry. W 5 minutowych odstępach można wylicytować podpowiedzi do zadania
Potrzebne materiały: Podpowiedzi
6
20 min.
podsumowanie
Forma: Podsumowanie częsci pierwszej
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Grupy prezentują przygotowaną diagnozę i postawione cele. Prowadzący odczytuje podpowiedzi. Sprawdzane jest czy każda grupa uwzględniła elementy zawarte w podpowiedziach. Za każde uwzględnienie podpowiedzi zespół otrzymuje 10 punktów. Każda grupa ma 5 minut na prezentację. Na zakończenie prowadzący dokonuje podsumowania gry poprzez podanie wyników. Wygrywa zespół, który zachował najwięcej punktów.
Potrzebne materiały: brak
7
15 min.
gra 5 sekund
Forma: gra 5 sekund - inspiracje
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Zadaniem uczestników jest wskazanie inspiracji czyli skąd mogą czerpać pomoc do przeprowadzenia danej formy doskonalącej.
Na zasadzie gry „5 sekund” zadaniem uczestników jest wymienienie jak największej ilości inspiracji skąd mogą czerpać pomysły do zajęć. Pierwsza runda przerywnik – gra 5 sekund, druga runda "wymień 3 inspiracje przydatne w przygotowaniu warsztatów lub poradnictwa dla kadry". 3 etap gra 5 sekund
Potrzebne materiały: Gra 5 sekund (planszowa lub aplikacja mobilna)
8
20 min.
praca w grupach
Forma: Praca w grupach - 8. Przygotowanie skróconego planu formy doskonalącej
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Prezentacja przez zespoły
Ostatnim etapem jest przygotowanie skróconego planu formy doskonalącej. Następnie uczestnicy głosują wzajemnie poprzez przyznanie punktów na dane pomysły (nie można głosować na siebie).
Potrzebne materiały: brak
9
10 min.
podsumowanie
Forma: burza mózgów
Odpowiedzialny: hm. Maria Kotkiewicz
Przygotowanie tabeli z tematami form doskonalących i podsumowanie. Podsumowaniem jest przygotowanie wspólnej tabeli z tematami form doskonalących adresowanych do kadry poszczególnych metodyk z uwzględnieniem poradnictwa. Podsumowanie, ankieta ewaluacyjna
Potrzebne materiały: kartka, mazak
Załączniki
1
Materiały do diagnozy

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Materiały do diagnozy
2
Materiały do diagnozy

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Materiały do diagnozy
3
Materiały do diagnozy

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Materiały do diagnozy
4
podpowiedzi

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: podpowiedzi
5
opis hufców

Kopii:
3
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: opis hufców
Pobierz wszystkie załączniki