Rola drużynowego w drużynie starszoharcerskiej

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt napisany jest zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Konspekt zajęć dotyczący roli drużynowego w drużynie starszoharcerskiej, pracy z przybocznym i radą drużyny.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Łukasz Kochowski, BOKK 631/2012
Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk - Przymorze
Recenzenci
  • phm. Dominik Jan Domin Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Treści:
  • rola drużynowego w drużynie harcerskiej.
  • rola i zadania rady drużyny.
  • praca drużynowego z radą drużyny.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał rolę drużynowego w drużynie,
  • znał cele i zasady pracy z radą drużyny i zastępem zastępowych,
  • rozumiał rolę rady drużyny w procesie podejmowania decyzji,
  • umiał współpracować z przybocznymi,
  • potrafił powierzać zadania i kompetencje przybocznym,
  • rozumiał znaczenie konieczności przygotowania następcy i wiedział, jak to robić.
Informacje organizacyjne
min
10
opt
15
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Doświadczony drużynowy
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:

Gra jenga, przygotowane rebusy, „tablica interaktywna”, na 20 osób 20 kartek formatu A4
Materiały uczestnika:

Długopis

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie
Forma: Rebus
Odpowiedzialny: Prowadzący
Prowadzący przedstawia uczestnikom rebusy, których rozwiązaniem jest temat zajęć „Rola drużynowego w drużynie harcerskiej”. PS W załączniku są wyrazy, do których należy dopisać sylaby do usunięcia. Kolejne wyrazy to: ro, Ela, druh, jeżyna, nowy rok, egoista, wiadro, drut, żyto, nie.
Potrzebne materiały: Rebus
2
15 min.
Wychowanie następcy
Forma: Debata Oksfordzka
Odpowiedzialny: Prowadzący
Debata na temat – konieczne jest przygotowanie następcy
Potrzebne materiały: Zasady i przebieg debaty
3
10 min.
Wychowanie następcy
Forma: Pogadanka
Odpowiedzialny: Prowadzący
Pogadanka na temat przygotowania następcy. Odpowiedź na pytanie „Jak przygotować następcę?”
4
15 min.
Wychowanie następcy
Forma: Dyskusja 2x4x8
Odpowiedzialny: Prowadzący
Dyskusja na temat roli przybocznego w drużynie. Po dyskusji prowadzący przedstawia etapy pracy z przybocznym
Potrzebne materiały: Etapy pracy z przybocznym
5
10 min.
Podsumowanie
Forma: Pogadanka
Odpowiedzialny: Prowadzący
Każdy z uczestników zajęć dokańcza zdanie „Po tych zajęciach wiem, że …”
6
15 min.
Rola drużynowego w drużynie
Forma: Gra Jenga
Odpowiedzialny: Prowadzący
Uczestnicy zabierają ze stosu wszystkie klocki jenga. Pozpisują je swoim imieniem/ksywą. Następnie muszą ułożyć wieżę, ale kładąc każdy klocek muszą dokończyć zdanie – „Rolą drużynowego jest ….” (przykładowe odpowiedzi: inspirowanie do działania, wychowywanie, dbanie o rozwój, stawianie wyzwań) . Po ułożeniu wieży prowadzący podsumowuje wypowiedzi.
Potrzebne materiały: Gra Jenga
7
5 min.
Przerywnik
Forma: Gra Jenga
Odpowiedzialny: Prowadzący
Uczestnicy grają w Grę Jenga
Potrzebne materiały: Gra Jenga
8
45 min.
Zastęp zastępowych i rada drużyny
Forma: Tablica interaktywna
Odpowiedzialny: Prowadzący
Każdy z zastępów ma za zadanie wymyślić 5 krótkich zadań. Które może wykonać zastęp (zadania podobne do tych z teleturnieju „Milion w minutę”). Po przygotowaniu zadań wszystkie zbierane są w maszynie losującej. Prowadzący losuje zadanie dla danego zastępu, po jego wykonaniu prowadzący odsłania jedną z kartek kryjących główne cechy zastępu zastępowych, a później rady drużyny i omawia je.
Przykładowe zadania teleturnieju „Milion w minutę” http://www.youtube.com/user/MilionwminuteTVN?feature=watch
Potrzebne materiały: Tezy do „ruchomej tablicy”
Załączniki
1
Rebus

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
2
Tezy do ruchomej tablicy

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Zastęp zastępowych i rada drużyny
3
Zasady i przebieg debaty

Kopii:
10
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wychowanie następcy
4
Etapy pracy z przybocznym

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wychowanie następcy
Pobierz wszystkie załączniki