INSPIRADA – Stop Bierności / Służba Harcerska

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Zajęcia przeprowadzone na warsztatach programowych INSPiRADA

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Pospieszna, BOKK 698/2013, Hufiec Poznań Nowe Miasto, Chorągiew Wielkopolska
Recenzenci
  • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • Warsztaty dla programowców (chorągwi, hufca) i drużynowych
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Uczestnik szkolenia będzie świadomy celów jakie stawia przed nim uchwała dotycząca problemów wychowawczych na rok 2015/2016;
  • Uczestnik warsztatów będzie potrafił wykorzystać propozycję programową "Stop bierności" w swoim środowisku harcerskim;
  • Uczestnik będzie potrafił na podstawie napotkanych trudności wychowawczych wybrać odpowiednią formę działania dla swoich instruktorów/harcerzy.
Informacje organizacyjne
min
4
opt
8
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Bez znaczenia
Wymagane materiały:

Ewentualnie komputer.
Ubiór uczestnika:

dopasowany do pogody

Przebieg
1
7 min.
Wstęp
Forma: wstęp
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy zostają podzieleni w pary. Przez godzinę wcielają się w rolę zastępowych z jednej drużyny. Miejsce w którym organizowane są zajęcia staje się harcówką drużyny. Zadaniem zastępowych jest odszukanie w okolicy (tak jakby to było ich własne środowisko działania) miejsca gdzie można pełnić służbę. Ma być to realna pomoc. Jeśli jest to możliwe w danym czasie, uczestnicy mogą doraźnie pomóc na miejscu.
2
60 min.
Poszukiwanie
Forma: zwiad
Odpowiedzialny: uczestnicy
Podczas zwiadu pary będą musiały przepracować tematykę służby. Pytania, które można podzielić miedzy uczestników:
1. Czy łatwo dostrzec potrzebę pomocy w swojej okolicy? Jak to zrobić dobrze?
2. Czy pomoc doraźna to też służba? Czy służba to coś więcej?
3. Czy pomoc przy imprezach np. organizowanych prze z miasto, to też służba? Czy sprzątanie grobów to służba? Czym jest służba harcerska?
4. Czy służba to tylko pomoc gdy uczestnicy mają czas np. w czasie zbiórki? Kiedy można pełnić służbę harcerską?
5. Czy wędrownicze znaki służb zawsze są służbą? Jak nie to, które? Czy służba kulturze to służba?
6. Czy harcerze jako wolontariusze mogą płacić za uczestnictwo w imprezie np. ŚDM? Czy jest to nadal (jest w takim wypadku) służba harcerska?
3
30 min.
Dyskusja
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
1. 15 min. Po powrocie każda para (lub osoba) siada z inną parą tak by stworzyły się mniejsze grupy. Wymieniają się doświadczeniami i przemyśleniami na zadany temat.

2. 15 min. Wszyscy siadają razem. Mogą powtórzyć co mówili w grupach, jednak lepiej by każdy uczestnik powiedział co go zaskoczyło, co się zmieniło w jego myśleniu i dlaczego - wtedy dyskusja będzie owocniejsza.
4
20 min.
Bank pomysłów
Forma: burza mózgów
Odpowiedzialny: prowadzący
Na koniec wspólnie warto stworzyć bank pomysłów na pracę z drużyną (lub drużynowymi) tak by w planach pracy umieli zawrzeć i dobrze realizować służbę harcerską. Spisane pomysły warto wysłać uczestnikom po zajęciach.
Potrzebne materiały: Komputer.
5
3 min.
Podsumowanie
Forma: podsumowanie
Odpowiedzialny: prowadzący
Podsumowanie zajęć. Warto podkreślić to do czego uczestnicy powinni sami dojść. Służba to praca dla kogoś kto potrzebuje pomocy. Służbą nie powinna być działalność, która wykonywana jest bezpłatnie, a powinna być zorganizowana np. przez organizatora imprezy, miasto itp. Służba to coś o wiele bardziej wartościowego bezcennego czyli czas poświęcony np. na umycie okien starszym ludziom, sąsiadom, czy czas poświęcony fundacjom, stowarzyszeniom, których zadaniem jest pomoc niepełnosprawnym itp.