Warsztat pracy namiestnika

Zajęcia składają się z 4 bloków tematycznych w formie 45 minutowych warsztatów na następujące tematy:

 1. Kategoryzacja i współzawodnictwo
 2. Aktywne formy kształcenia
 3. Opis funkcji namiestnika
 4. Obrzędowość namiestnictwa

Zajęcia zostały przeprowadzone podczas Kursu Namiestników “Latarnia Morska” w Chorągwi Stołecznej

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Joanna Kruszewska, Hufiec Warszawa Wola, Chorągiew Stołeczna
Autorzy:
 • hm. Stanisław Matysiak, Hufiec Praga Południe, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
 • -
Treści:
 • Kategoryzacja i współzawodnictwo
 • Aktywne formy kształcenia
 • Opis funkcji
 • Obrzędowość
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • potrafił opisać rolę współzawodnictwa w namiestnictwie
 • znał kilka aktywnych form kształcenia do wykorzystania w namiestnictwie
 • znał rolę opisu funkcji namiestnika
 • znał znaczenie obrzędowości w namiestnictwie
Informacje organizacyjne
min
9
opt
16
maks
20
180 min.
Prowadzących: 4
Wymagane: posiadają doświadczenie prowadzenia lub pracy w namiestnictwie
Uwagi:
Każdy blok tematyczny prowadzony jest przez jedną osobę dla jednego zastępu jednocześnie. Podczas zajęć każdy zastęp bierze udział w 4 warsztatach. Warsztaty nie łączą się między sobą tematycznie - możliwe jest przeprowadzenie np. tylko jednego warsztatu jako części innych zajęć.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Ubiór uczestnika:

dowolny

Przebieg
1
15 min.
Kategoryzacja i współzawodnictwo
Forma: dyskusja
Dyskusja o roli współzawodnictwa w namiestnictwie, prezentacja różnych form kategoryzacji i współzawodnictwa na przykładach znanych z hufców.
2
30 min.
Kategoryzacja i współzawodnictwo
Forma: ćwiczenie
Zadaniem zastępów jest dobranie odpowiedniej formy współzawodnictwa do namiestnictwa (na przykładzie jednego z namiestnictw, w którym działają osoby z zastępu), biorąc pod uwagę następujące kryteria:
● metodyka
● liczebność
● zaangażowanie członków namiestnictwa w jego życie
o uczestnictwo w zbiórkach
o organizacja imprez,
o współuczestnictwo w wizytacjach
o współpraca między jednostkami
● Rada Namiestnictwa
o czy istnieje
o wielkość
o doświadczenie poszczególnych członków
● drużynowi
o wiek i doświadczenie
o podejście do współzawodnictwa
o potrzeby motywacji
Można wybierać spośród podanych wcześniej przykładów lub z innych wymyślonych, bądź zasłyszanych poza kursem.
3
25 min.
Aktywne formy kształcenia
Forma: dyskusja 6-ciu kapeluszy
Kształcenie kadry – wpajanie wiedzy, czy jej wydobywanie z głów uczestników warsztatów.

Namiestnik współpracuje z ludźmi już w miarę dojrzałymi. Dlatego w tej dyskusji powinno się ustalić, jaka jest kształceniowa rola namiestnika w namiestnictwie i na różnych kursach. Czy ma on prowadzić zbiórki, warsztaty w taki sposób, by wpajać drużynowym nową wiedzę (wykłady, prezentacje, studium przypadku) czy ma ją z nich wydobywać (aktywne formy dyskusji).
Dyskusja zostaje przeprowadzona metodą 6-ciu kapeluszy. Jest to sposób na uporządkowanie dyskusji, rozwinięcie kreatywnego myślenia i włączenie wszystkich uczestników w rozmowę. Każda osoba otrzymuje kapelusz, który determinuje jej punkt widzenia:
● biały – fakty,
● czerwony – emocje,
● czarny – zagrożenia,
● żółty – szanse,
● zielony – kreatywność,
● niebieski – kierowanie dyskusją i notowanie wniosków.
Uczestnicy cyklicznie zmieniają się kapeluszami, tak, by każdy mógł spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dyskutują i zapisują wnioski.
Dobrym wnioskiem z dyskusji, na jaką może naprowadzić prowadzący, jest to, iż forma powinna zależeć od doświadczenia uczestników. Z tymi niedoświadczonymi (np. na kursie) powinniśmy pracować poprzez przekazanie wiedzy. Z tymi doświadczonymi powinno się dyskutować, by zbierać ich wiedzę i łączyć w całość. Tu mają zastosowanie aktywne formy kształcenia.
Na podstawie powyższego wniosku prowadzący stwierdza, iż uczestnicy kursu namiestników mają już wiedzę o kształceniu, dlatego reszta warsztatu odbędzie się w aktywno-dyskusyjny sposób.
Potrzebne materiały: 6 kolorowych kapeluszy z papieru
4
20 min.
Aktywne formy kształcenia
Forma: diagram pokrewieństwa
Jak przekazywać wiedzę, by nie prowadzić wykładu.

Zadaniem uczestników jest wymyślenie różnych pomysłów na formę aktywnego kształcenia drużynowych/kandydatów na drużynowych, którzy nie mają doświadczenia [wiedzę trzeba im przekazać]. Każdy pomysł należy zapisać na osobnej karteczce jako proste i treściwe zdanie/hasło. Następnie uczestnicy klasyfikują i grupują zebrane pomysły w kategorie, biorąc pod uwagę wspólne cechy wymyślonych form.
Potrzebne materiały: Małe karteczki (10 szt. na osobę), długopisy, kartki A4 i marker do zapisania nazw kategorii
5
30 min.
Opis funkcji namiestnika
Forma: ćwiczenie
Symulacja rozmowy komendanta hufca z namiestnikami, która prowadzić ma do ułożenia opisu funkcji namiestnika (na podstawie formatki opisu funkcji). Każdy uczestnik losuje rolę, jaką ma pełnić w rozmowie. Rozmowa powinna odbyć się 1 na 1 (w zależności od liczby osób w zastępie, w ćwiczeniu bierze udział prowadzący lub nie).
Potrzebne materiały: Formatka opisu funkcji namiestnika, kartki z opisaną rolą: komendant hufca, namiestnik harcerski, zuchowy, starszoharcerski, wędrowniczy
6
15 min.
Opis funkcji namiestnika
Forma: podsumowanie ćwiczenia
Podsumowanie rozmowy:
-jaka jest rola opisu funkcji namiestnika?
-jaka powinna odbywać się taka rozmowa?
-na jakie trudności możemy napotkać i jak je rozwiązać?
7
5 min.
Obrzędowość
Forma: burza mózgów
Jakie elementy obrzędowości uczestnicy zauważyli podczas kursu?
Potrzebne materiały: Duża kartka, marker
8
10 min.
Obrzędowość
Forma: dyskusja
Jakie znaczenie ma obrzędowość? (i jej konkretne elementy wymienione powyżej)
Przykładowe odpowiedzi:
-buduje wspólnotę
-wspiera pośredniość
-przykład własny
9
15 min.
Obrzędowość
Forma: rozmowa
Uczestnicy opowiadają o obrzędowościach w swoich namiestnictwach, a następnie tworzą bazę pomysłów elementów obrzędowości.
Potrzebne materiały: Duża kartka, marker
10
15 min.
Obrzędowość
Forma: ćwiczenie
Każdy uczestnik wymyśla 2 problemy, jakie mogą pojawić się przy wprowadzaniu obrzędowości w namiestnictwie, a następnie zastęp wspólnie wypracowuje rozwiązanie.
Potrzebne materiały: Małe karteczki (2 na uczestnika), długopisy