Warsztaty dla opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich.

Materiał przygotowany na warsztaty dla opiekunów prób. Prowadzone przez Chorągwianą Komisje Stopni Instruktorskich w ramach rozwoju instruktorskiego opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza. Materiał dotyczy Systemu Stopni Instruktorskich, budowaniu zadań próby, pracy opiekuna próby z kandydatem, roli opiekuna próby.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Karol Bikowski, Hufiec Kolno, Chorągiew Białostocka
Recenzenci
 • phm. Grzegorz Skonieczny, SOKK 914/2017
Treści:
 • System Stopni Instruktorskich w pracy instruktorskiej
 • Rola opiekuna próby
 • Budowanie zadań próby instruktorskiej
 • Prawa i obowiązki opiekuna próby
 • Praca opiekuna próby z kandydatem
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • znał dokument System Stopni Instruktorskich i potrafił z niego korzystać
 • znał prawa i obowiązki opiekuna próby instruktorskiej
 • znał rolę opiekuna próby instruktorskiej
 • potrafił odpowiednio budować zadania próby instruktorskiej na stopień podharcmistrza i harcmistrza
 • potrafił odpowiednio poznać kandydata i pokierować w trakcie realizacji próby, służyć pomocą i radą, współpracować z kandydatem gwarantując mu prawidłowy rozwój
 • odbiorcy będą przygotowani do bycia opiekunem prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich
Informacje organizacyjne
min
4
opt
10
maks
16
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Potrafi mówić do grupy, jest otwarty na dyskusję i wymianę poglądów.
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Z kawałkiem dachu nad głową i możliwością siedzenia.
Warunki:

Nie wymagane
Wymagane materiały:

Na 10 osób potrzeba: 10 kartek formatu A4, 10 kopi dokumentu System Stopni Instruktorskich, 10 sztuk czegoś do pisania, wydrukowane karty sylwetek kandydatów.
Materiały uczestnika:

Nie wymagane
Ubiór uczestnika:

Codzienny lecz ze wskazaniem na mundur.

Przebieg
1
40 min.
1Prezentacja SSI
Forma: Wykład połączony z dyskusją
Odpowiedzialny: Prowadzący
Prowadzący zapoznaję uczestników z materiałem zawarty w pliku Prezentacja SSI. Każdy uczestnik ma przed sobą dokument System Stopni Instruktorski. Prowadzący w trakcie wykładu inicjuje dyskusję poruszając kwestie problemowe i zadając pytania do odbiorców.
Potrzebne materiały: Prezentacja SSI, dokument SSI
2
50 min.
Budowanie zadań
Forma: Praca w parach
Odpowiedzialny: Prowadzący
Prowadzący dzieli grupę w pary (w przypadku uczestników w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską muszą być dobrani w pary z harcmistrzami o ile to możliwe). Każda para losuję z kart sylwetek kandydatów jedną kartę. Karty sylwetek są dla kandydatów w stopniu przewodnika i podharcmistrza. Po zapoznaniu się z kartą próbują zbudować zadania próby - dla przewodników próby podharcmistrzowskiej, dla podharcmistrzów próby harcmistrzowskiej. Po przerwie pary wymieniają się między sobą sylwetkami tak by: para tworząca próbę harcmistrzowską teraz dostała kartę kandydata na próbę podharcmistrzowską i na odwrót, ponownie budują zadania prób do przedstawionych sylwetek. Jeżeli nie ma możliwości by wszystkie pary mogły dokonać odpowiedniej zamiany – dobieramy kartę kandydata na odpowiednią próbę ze stosu kart sylwetek.
Potrzebne materiały: Kartka A4 do zapisywania zadań, załącznik: Karty sylwetek kandydatów, dokument SSI
3
20 min.
Nasze zadania
Forma: Prezentacja zadań i burza mózgów
Odpowiedzialny: Uczestnicy
Uczestnicy przedstawiają po krótce sylwetkę kandydata oraz zadania jakie stworzyli w próbie. Opowiadają o tym, z którymi wymaganiami z SSI mieli największy problem. Uczestnicy wraz z prowadzącymi dyskutują o prawidłowości stworzonych zadań i odpowiednim doborze zadań do wymagań.
Potrzebne materiały: Dokument SSI
4
10 min.
Pytania
Forma: Dyskusja
Odpowiedzialny: Prowadzący
Prowadzący wykorzystuję kartę pytań do dyskusji z uczestnikami. Po wykorzystaniu wszystkich pytań tam zawartych prosi o nurtujące pytania uczestników i wspólnie próbują znaleźć na nie prawidłowe odpowiedzi.
Potrzebne materiały: Karta pytań
Załączniki
1
Karta pytań

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Pytania
2
Karty sylwetek kandydatów

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A5
Dotyczy elementu zajęć: Budowanie zadań
3
Dokument SSI

Kopii:
9
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Prezentacja SSI, Budowanie zadań, Nasze zadania
4
Prezentacja SSI

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Prezentacja SSI
Pobierz wszystkie załączniki