Gra planszowa “Wędrorozwój”

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt napisany jest zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Gra strategiczna w prosty i atrakcyjny sposób przedstawiająca kanon instrumentów metodycznych dostępnych dla wędrownika. Ukazuje przede wszystkim, że System Instrumentów Metodycznych został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym rozwoju człowieka oraz jak wiele zwykłych działań i aktywności właściwych dla osób w tym wieku można wpisać jako zadania realizujące wymagania poszczególnych prób.

Print Friendly, PDF & Email
6+

Users who have LIKED this post:

 • avatar
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK 436/2011, ZOKP/6/2011
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzenci
 • phm. Dorota Urbanowicz Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk -Przymorze
Treści:
 • System instrumentów metodycznych (jako wprowadzenie do kolejnych zajęć z poszczególnych instrumentów): - znał i umiał stosować system instrumentów metodycznych, - wiedział, jakie cele wychowawcze są realizowane przy pomocy poszczególnych instrumentów, - potrafił motywować wędrowników do zdobywania stopni, sprawności oraz realizacji zadań znaków służb.
 • Sprawności mistrzowskie, odznaki, uprawnienia: - rozumiał rolę sprawności, odznak, uprawnień, - potrafił zmotywować wędrowników do zdobywania sprawności, odznak, uprawnień.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • będzie rozumiał główne różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami metodycznymi odpowiednimi dla wędrowników;
 • będzie znał sprawności mistrzowskie, uprawnienia i odznaki dostępne dla tej grupy wiekowej;
 • będzie rozumiał wagę zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym akcentem na pozaharcerskie sfery życia wędrownika;
 • utrwali sobie symbolikę Wędrowniczej Watry;
 • zyska pomysły na zadania w ramach próby wędrowniczej oraz prób na stopnie (HO i PWD);
 • zrozumie, że układanie prób powinno bazować na naturalnych dla każdego wędrownika aktywnościach i zainteresowaniach (z których wiele rzeczy zrobiłby także bez próby), a ich wartością dodaną jest zbilansowanie poszczególnych sfer życia wędrownika oraz zwiększenie motywacji do rozwoju;
 • zrozumie, że w próbach należy uwzględniać czynnik czasu (niektóre zadania można wykonać tylko w konkretnych miesiącach roku);
 • rozwinie umiejętność strategicznego myślenia/planowania.
Informacje organizacyjne
min
4
opt
8
maks
12
90 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość tematu, aby dobrze wytłumaczyć istotę poszczególnych instrumentów mtodycznych.
Uwagi:
Jeśli graczy jest więcej niż 4 grają w zespołach. Możliwe jest granie na większą ilość osób niż 12, ale z powodu wielkości poszczególnych elementów gry oraz optymalnego procesu podejmowania decyzji w zespole bardzo niewygodne. Przy 4 graczach rozgrywka trwa około 1h 30 min, przy 8-12 około 2h.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Najlepiej harcówka, ale przy sprzyjających warunkach (ciepło, brak wiatru) może być także otwarta przestrzeń.
Warunki:

Najlepiej sala/wolna przestrzeń z miejscami do siedzenia i stołem, wokół którego gracze mogą się skupić.
Wymagane materiały:

- znaczniki czasu (zwykłe pionki po 6 w kolorze niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym);
- znacznik gracza rozpoczynającego (stojący przedmiot, najlepiej figurka, którą będą ustawiać przed sobą gracze rozpoczynający poszczególne tury);
- znacznik upływu czasu (stojący przedmiot, najlepiej figurka, która będzie wędrować wzdłuż planszy zadań sezonowych wraz z upływem kolejnych miesięcy/tur);
- wydrukowane załączniki.
Materiały uczestnika:

Długopis.

Przebieg
1
2 min.
Uzupełnienie kart
Rozdaj każdemu graczowi 1 kartę postaci (najlepiej przydzieloną drogą losowania). Poproś graczy, aby na samym początku wpisali na swoje karty postaci 3 nazwy znaków służb, jakie chcieliby ewentualnie zdobyć.
Potrzebne materiały: Załącznik – karty postaci.
2
1 min.
Rozłożenie plansz
Rozłóż plansze akcji w rzędzie, tak, aby wszyscy mogli je widzieć. Powyżej nich, również w rzędzie, ułóż plansze zadań specjalnych rozpoczynając od IX a kończąc na VIII. Nad polami wyznaczającymi wrzesień (IX) ustaw znacznik upływu czasu. Plansze znaków służb rozłóż w rzędzie poniżej plansz akcji. Plansze kart stopni ułóż po obu bokach pozostałych plansz.
Potrzebne materiały: Znaczniki (gracza rozpoczynającego, upływu czasu), załączniki: - plansze akcji 1-3, - plansza zadań sezonowych 1, - plansza zadań sezonowych 2, - plansza zadań sezonowych 3, - plansze kart prób, - plansza znaków służb.
3
3 min.
Rozłożenie kart
Rozłóż karty akcji, karty zadań sezonowych oraz karty stopni wędrowniczych i instruktorskich na odpowiednich polach plansz. Karty stopni powinny być położone tyłem (tak, aby nie można było odczytać zapisanych na nich zadań).
Potrzebne materiały: Załączniki: – karty akcji 1-3, - karty zadań sezonowych 1-3, - karty PWD i 3 próby wędrownicze, - karty HO i 2 próby wędrownicze, - kartoniki znaków służb.
4
1 min.
Zestaw gracza
Rozdaj każdemu graczowi 1 tabelę wartości poszczególnych kart, 4 pionki (wszystkie w jednym odpowiednim kolorze) oraz 1 monetę.
Potrzebne materiały: Pionki, załączniki: - tabela wartości poszczególnych kart, - monety.
5
8 min.
Reguły gry
Prześledźcie reguły gry (najlepiej po prostu przeczytaj je powoli na głos), ustalcie kto zaczyna kolejkę i postawcie przed nim znacznik gracza rozpoczynającego.
Potrzebne materiały: Załącznik – reguły gry dla grających.
6
65 min.
Rozgrywka
Rozpocznijcie grę.
7
10 min.
Podsumowanie gry
Ważną częścią gry dydaktycznej jest jej podsumowanie. Każda osoba powinna mieć możliwość podzielenia się swoimi wnioskami/refleksjami, jakie przyniósł jej udział w grze.
9W ramach podsumowania prowadzący powinien położyć nacisk na sprawności mistrzowskie, uprawnienia i odznaki, a także rozdać wszystkim uczestnikom gry ich wykaz dołączony do zestawu.
Pomocnym przy przeprowadzenia podsumowania może być także skorzystanie z konspektu, który określa, jakie postawy, wiedzę i umiejętności powinien zyskać uczestnik po zakończeniu gry.
Potrzebne materiały: Niniejszy konspekt, załącznik - sprawności mistrzowskie, uprawnienia i odznaki.
Załączniki
1
karty postaci

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
2
tabela wartości poszczególnych kart

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
3
monety

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
4
reguły gry dla grających

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
5
sprawności mistrzowskie, uprawnienia i odznaki

Kopii:
8
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: podsumowanie gry
6
plansza znaków służb

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
7
karty akcji 1

Kopii:
3
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
8
karty akcji 2

Kopii:
3
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
9
karty akcji 3

Kopii:
3
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
10
karty zadań sezonowych 1

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
11
karty zadań sezonowych 2

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
12
karty zadań sezonowych 3

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
13
karty PWD i 3 próby wędrownicze

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
14
karty HO i 2 próby wędrownicze

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
15
kartoniki znaków służb

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
16
plansza akcji 1

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
17
plansza akcji 2

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
18
Plansza akcji 3

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
19
plansza zadań sezonowych 1

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
20
plansza zadań sezonowych 2

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
21
plansza zadań sezonowych 3

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
22
plansze kart prób

Kopii:
2
Grubość:
Gruba
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: całe zajęcia
Pobierz wszystkie załączniki