Wspieranie i nadzorowanie procesu budowania programu w gromadach/drużynach oraz pomoc i nadzorowanie w jego realizacji

Zajęcia przeprowadzone podczas INSPiRADY 3.0. Głównym celem zajęć jest uświadomienie osobom odpowiedzialnym za program w hufcach potrzeby pracy z programami drużyn, a także ukazanie korelacji pomiędzy sprawdzaniem programów i udzielaniu informacji zwrotnej a polepszeniem się jakości programów.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Marta Wyszkowska BOKK/827/2015 ZOKP/23/2016, Hufiec ZHP Białystok, Chorągiew Białostocka
Recenzenci
 • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
 • co to jest dobry program,
 • jak pracować z programami drużyn,
 • formy pracy z programami,
 • Strategia ZHP na lata 2012-2017.
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • świadomy obowiązku pracy z programami drużyn,
 • widział celowość w sprawdzaniu programów drużyn,
 • znał formy / narzędzia ułatwiające pracę z programami drużyn,
 • widział jasną zależność pomiędzy sprawdzaniem programów i udzielaniu informacji zwrotnej a polepszaniem się jakości programów drużyn,
 • świadomy, że ich funkcja ma realny wpływ na poziom jakości programu w drużynach a co za tym idzie na wychowanie zuchów i harcerzy,
 • wiedział jak pomagać drużynowym na etapie budowania przez nich programów drużyn,
 • wiedział co oznacza praca z programem.
Informacje organizacyjne
min
5
opt
15
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: doświadczenie w pracy z programem na poziomie hufca
Uwagi:
Uczestnicy - osoby pracujące z programami drużyn z poziomu hufcu: członkowie komend ds. programywch, członkowie zespołów programowych, namiestnicy i członkowie namiestnictw.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka / sala / miejsce bezwietrzne
Wymagane materiały:

- żółty brystol,
- długopis dla każdego uczestnika,
- po 3 żółte samoprzylepne karteczki dla uczestnika,
- 9 arkuszy szarego papieru,
- 7 markerów,
- kolorowe karteczki - około 20 sztuk,
- klej w sztyfcie,
- po egzemnparzu Strategii ZHP na lata 2012-2017 dla uczestnika,
- białe kartki A4,
- wydrukowane zamierzanie.
Ubiór uczestnika:

brak

Przebieg
1
5 min.
PRZEDSTAWIENIE TEMATU ZAJĘĆ
Zapoznanie uczestników z tematem i zamierzeniami zajęć. Prowadzący wywiesza zamierzenia w widocznym miejscu, tak aby można było się do nich "zernąć" w każdej chwili podczas trwania zajęć.
Potrzebne materiały: Wydrukowane zamierzania
2
15 min.
STRATEGIA ZHP
Każdy uczestnik otrzymuję egzemplarz Strategii ZHP na lata 2012-2017. Instruktorzy samodzielnie zapoznają się z rodziałem "Dobry program". Prowadzący wywiesza na ścianie sylwetkę instruktora - programowca. Na podstawie treści Strategii ZHP uczestnicy wypracowują zadania jakie stoją przed programowcami. Zadania te zostają zapisane na sylwetce programowca.
Potrzebne materiały: arkusz szarego papieru, marker, po egzemnparzu Strategii ZHP na lata 2012-2017 dla uczestnika,
3
10 min.
DOBRY PROGRAM DRUŻYNY
Forma: Gra w skojarzenia
Uczestnicy wiedzą już jakie stoją przed nimi zadania, ale co to jest właściwie ten dobry program. Instruktorzy otrzymują po 3 żółte samopoprzylepne karteczki. Ich zadaniem jest napisanie na każdej z nich po jednym słowie / skojarzeniu / określeniu do hasła "dobry program drużyny". Po pracy indywidualnej następuje przedstawienie wyników. Prowadzjący na środku kaładzie wycięte koło z żółtej tektury - słońce. Każdy uczestnik czyta swoje skojarzenia i kładzie je przy kole. Identyczne skojarzenia układane są w jednej linii tworząc promień słońca. Na koniec następuje podsumowanie ćwiczenia i uzupełnienie słońca o brakujący opis.
Potrzebne materiały: żółty brystol, długopis dla każdego uczestnika, po 3 żółte samoprzylepne karteczki dla uczestnika
4
5 min.
ETAPY PRACY Z PROGRAMAMI DRUŻYN
Prowadzący na arkuszu papieru rysuje oś czasu na której zaznaczone są poszczególne etapy pracy z programem (związane z oddawaniem programów do hufców). Po przedstawieniu prowadzący pyta uczestników, czy mają pomysł / praktykują jeszcze jakiś etap.
Proponowane etapy:
- pisanie programów przez jednostki,
- oddanie programów do hufców,
- sprawdzanie programów przez programowców hufców,
- udzielanie informacji zwrotnej.
Potrzebne materiały: arkusz szarego papieru, marker
5
15 min.
SPOSÓB NA DANY ETAP
Prowadzący wraz uczestnikami przypisuje każdemu etpowi formy poprzez które można realizować dany etap, np.
pisanie programów - akcja "pytanie do programowca", przygotowanie szablonu programu itd.
Potrzebne materiały: marker
6
15 min.
SPRAWDZANIE PROGRAMÓW JEDNOSTEK
Aby dobrze sprawdzić program jednostki trzeba wiedzieć co taki program powinien zawierać, tak aby poprzez poszczególne jego elementy przygotować wychowawczy i dostosowany do potrzeb członków jednostki harmonogram działania. Prowadzący wraz z uczestnikami tytułuje arkusze szarego papieru elementami programu, które koniecznie powinny się w nim znaleźć (charakterystyka, analiza, cele, zamierzenia, harmonogram) . Następnie prowadzący dzieli uczestników na tyle grup ile zostało wypisanych elementów. Każda grupa otrzymuje po jednym arkuszu i od myślników wypisywane są ważne kwestie, na które powinna być zwracana uwaga podczas jego sprawdzania. Po 2 minutach następuje przesunięcie arkusza do grupy po prawej strony i tak do momentu aż każda grupa przepracuje każdy arkusz. Na koniec reprezentant grupy prezentuje zapisy ze swego arkusza. Prowadzący odnosi się do kryteriów z konkursu Pochwal się programem.
Potrzebne materiały: 6 markerów, 6 arkuszy szarego papieru
7
15 min.
PODZIEL SIĘ DOBRĄ PRAKTYKĄ I PROBLEMEM- część I
Prowadzący prosi uczestników, aby usiedli w grupach - jedną grupę tworzą członkowie jednego hufca. Zadaniem grup jest przygotowanie krótkiej prezentacji w której zaprezentują swój największy sukces w pracy z programem drużyn oraz swoją największą bolączkę.
8
35 min.
PODZIEL SIĘ DOBRĄ PRAKTYKĄ I PROBLEMEM - część II
Prezentacja grup - po koli grupy przedstawiają wypracowane przez siebie dobre praktyki i problemy. Po każdej części uczestnicy zajęć mogą zadawać pytania odnośnie szczegółów sukcesów oraz udzielać wskazówek odnośnie zniwelowania problemu. Ważne! Wskazówki, aby były najbardziej wartościowe powinny opierać się własnych doświadczeniach.
9
min.
BANK POMYSŁÓW - równolegle z prezentacją grup
Prowadzący w widoczym miejscu przyczepia arkusz, który wycięty jest w kształcie worka. Podczas prezentacji grup wyłapywane będą formy na pracę z programami drużyn i wypisywane na worku.
Potrzebne materiały: arkusz, kolorowe karteczki, marker, klej
10
5 min.
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ
Przypomnienie uczestnikom jakie były zamierzenia zajęć. Podsumowanie, czy wszytskie z nich zostały zrealizowane. Podziękowanie za udział w zajęciach.
Załączniki
1
Strategia ZHP

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
2
Zamierzenia

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
Pobierz wszystkie załączniki