INSPiRADA – Zajęcia o Odznace Skautów Świata i innych programach skautowych

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. obligatoryjnie obowiązują nowe standardy kursów uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Ten konspekt odpowiada zamierzeniu: wiedział, gdzie szukać gotowych propozycji programowych na zajęciach kursów drużynowych “Propozycje programowe ZHP w pracy drużyny”. Uważnie przejrzyj zamierzenia i upewni się, że materiał odpowiada Twoim potrzebom.

Wiesz co to jest Scouts of the World Award albo Messengers of Peace? Wiesz jak działa World Scout Environmental Programme?

Nie? Zatem zapraszSWA badgeamy na zajęcia, w których dowiesz jak działają a wybrane propozycje programowe WOSM-u i WAGGGS-u.

Zajęcia w ramach warsztatów INSPiRADA były przeprowadzone dwukrotnie (raz dla kadry z poziomu chorągwi, drugi raz dla kadry z poziomu hufca) w związku z czym przebieg zawiera w niektórych miejscach alternatywne rozwiązania:

W wersji “chorągwianej” należy zrealizować następujące punkty przebiegu: 1-2-3-4-5-6-7.
W wersji “hufcowej” należy zrealizować następujące punkty przebiegu: 1-2-3-8-9-10-6-7.

Wersja “hufcowa” może być z powodzeniem przeprowadzona także dla drużynowych oraz, po pewnych modyfikacjach, zainteresowanych programem SWA wędrowników i akademików.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Maciej Czechowski, Hufiec Warszawa-Centrum, Chorągiew Stołeczna.
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, BOKP, Chorągiew Stołeczna
  • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Treści:
  • program WOSM Odznaka Skautów Świata (Scouts of the World Award)
  • pozostałe programy WOSM: the World Scout Envirnmental Programme i Messengers of Peace (tylko skrótowo)
  • aktualne propozycje programowe WAGGGS: Connect, free being me, Together we can change our world, National Leadership Development Programme, Surf Smart, Be the change (tylko skrótowo)
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • pozna najnowsze propozycje programów WOSM i WAGGGS, a zwłaszcza program "Odznaka Skautów Świata"
  • uzyska gotowy warsztat odnośnie skautowych propozycji, jaki może przeprowadzić dla drużynowych wszystkich grup metodycznych lub wędrowników
  • pozna proces wdrożenia programu "Odznaka Skautów Świata" na poziomie chorągwi (tylko w wersji "chorągwianej")
Informacje organizacyjne
min
5
opt
15
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: umiejętnośc posługiwania się językiem angielskim
Uwagi:
Grę symulacyjną najlepiej wykorzystać na zajęciach przeznaczonych dla kadr na poziomie Chorągwi. Do gry symulacyjnej warto zaangażować więcej kadry, najlepiej po 1 osobie na każdą grupę (w podstawowej wersji gry są cztery grupy).

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

źródło prądu, rzutnik + komputer, głośniki do komputera
Wymagane materiały:

8 pustych białych kopert, stos małych karteczek (które łatwo mieszczą się do kopert), taśma klejąca, 4 długopisy, 30 plastikowych kubeczków, gumki "recepturki", sznurek lub nić, makaron typu spaghetti.
Materiały uczestnika:

długopisy

Przebieg
1
25 min.
Gra "Zoom In"
Uczestnicy dostają karty z historią, którą muszą ułożyć we właściwej kolejności. Każdy z uczestników dostaje 1 kartę z częścią obrazka i nie pokazując jej innym opisuje co na niej widzi. Następnie uczestnicy próbują się dobrać w grupki połączone danymi szczegółami obrazka i ustalić kolejność wewnątrz małej grupy oraz pomiędzy poszczególnymi grupami. Kiedy uczestnicy są przekonani, że ustalili właściwy porządek występowania kart prowadzący prosi, aby położyli je przed sobą i dokonuje weryfikacji. Gra toczy się w całości w języku angielskim.
Zadanie pokazuje jak często niewielkie szczegóły (w tym przypadku na obrazku) mają znaczenie.
Potrzebne materiały: Karty do gry Zoom In do pobrania z: https://www.dropbox.com/sh/uul6tvceklmoqb3/AAAHQioRrky-uRxHO_Hdk35Va?oref=e.
2
5 min.
Film o SWA
Uczestnicy oglądają anglojęzyczny film o SWA zrealizowany przez portugalską organizację skautową.
Potrzebne materiały: Film_SWA.
3
20 min.
Prezentacja o programie Odznaka Skautów Świata + odpowiedzi na pytania
Prowadzący przedstawiają prezentację multimedialną o programie SWA oraz odpowiadają na wszelkie pytania uczestników.
Potrzebne materiały: Prezentacja_SWA.
4
20 min.
Pomysły na polskie propozycje Odkrycia i Służby SWA
Uczestnicy i prowadzący toczą swobodną dyskusję o polskich pomysłach na Odkrycia i Służbę SWA.
5
30 min.
Gra symulacyjna SWA w Chorągwi
Uczestnicy podzieleni na 4 grupy po 5 osób każda biorą udział w grze symulacyjnej „SWA w Chorągwi”. Każdej z grup przydzielone są poszczególne role do odegrania: Komendant Chorągwi, Kierownik referatu wędrowniczego, Pełnomocnik ds. zagranicznych, oraz 2 drużynowych. Podczas symulacji zespoły będą komunikowały się ze sobą oraz ze światem zewnętrznym (GK, WOSM, partnerzy lokalni) za pomocą listów w kopertach. Symulacja będzie trwała 2 tygodnie, gdzie każde 2 minuty to jedna doba, z czego 30 sekund to noc (brak komunikacji). Celem gry jest przećwiczenie wdrażania nagrody SWA w poszczególnych chorągwiach. Do tego elementu zajęć należy mieć przynajmniej jeszcze jednego prowadzącego, a najlepiej 2 (1 osoba z kadry na 1 grupę).
Potrzebne materiały: Instrukcja do gry SWA w Chorągwi, Listy do gry SWA w Chorągwi, 8 pustych białych kopert, stos małych karteczek (które łatwo mieszczą się do kopert), taśma klejąca, 4 długopisy.
6
15 min.
Gra o innych programach skautowych
Uczestnicy grają w krótką grę poświęconą zapoznaniu się z pozostałymi propozycjami WOSM-u oraz WAGGGS-u. Na jednym zestawie kart wypisane są nazwy i loga programów (w języku angielskim) zaś na drugiej ich opisy (w języku angielskim). Należy jak najszybciej połączyć je we właściwe pary.
Potrzebne materiały: Gra o programach WOSM i WAGGGS.
7
5 min.
Zakończenie i ewaluacja
Zakończenie i podsumowanie zajęć.
8
15 min.
Gra Narody
Uczestnicy podzieleni na 4 grupy (grupy pracują w parach, grupa 1 z 2, a 3 z 4) otrzymują kartki z opisem ich "narodu", który mają odgrywać. Zadaniem każdej z ekip jest dowiedzenie się od strony przeciwnej ich preferencji wobec 5 określonych kwestii. W podsumowaniu ćwiczenia należy zapytać uczestników nie tylko o co, czego udało im się dowiedzieć, ale także jakie różnice między swoimi grupami zauważyli. Z rozmowy powinno wybrzmieć, że różnice kulturowe i osobowościowe mogą utrudniać komunikację i trzeba je brać pod uwagę.
9
5 min.
Gra Makaron
Uczestnicy w parach za Uczestnicy w parach za pomocą kubeczków (zewnętrznej strony dna) muszą jak najdłużej utrzymać słomkę makaronu. W wersji zaawansowanej można ich prosić o wykonanie dodatkowych ćwiczeń np. spaceru, przysiadu itp.
Potrzebne materiały: Plastikowe kubeczki i makaron typu spaghetti.
10
5 min.
Gra Kubeczki
Uczestnicy podzieleni na 4-osobowe grupy muszą ułożyć piramidę z plastikowych kubeczków za pomocą specjalnie przystosowanego sznurka. Do średniej wielkości gumki „recepturki” należy przywiązać 4 kawałki sznurka. Każda osoba z grupy łapie za jeden koniec i wspólnym wysiłkiem podnoszą i przenoszą kubeczki.
Potrzebne materiały: Plastikowe kubeczki, gumki "recepturki" i sznurek.
Załączniki
1
Prezentacja o SWA

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
2
Film o SWA

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
3
Listy do gry SWA w Chorągwi

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
4
Instrukcja do gry SWA w Chorągwi

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
5
Gra o programach WOSM i WAGGGS

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 6
6
Gra Narody

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 7
Pobierz wszystkie załączniki