Gra “Zaopiekuj się mną”

44064445_276128496566606_6231924493397262336_n

fot. Małgorzata Szwed

„Zaopiekuj się mną” to gra planszowa dla osób, które mogą być opiekunami prób instruktorskich lub przygotowują się do tej funkcji. Towarzysząc probantom na ścieżce zdobywania stopni instruktorskich stajemy się znaczącą częścią w jego życiu harcerskim. Podejmujemy różne wybory oraz decyzje dotyczące probanta i samych siebie – w końcu opiekun też ma swoje życie. Jak znaleźć równowagę i podołać roli opiekuna próby? Przekonaj się rozgrywając „Zaopiekuj się mną”.

Print Friendly, PDF & Email
2+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
Autorzy:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK, Hufiec Pruszków, Chorągiew Stołeczna.
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska.

Opracowanie graficzne:
phm. Małgorzata Szwed, Wydział Inspiracji i Poradnictwa
pwd. Karol Niciński, Hufiec Pruszków, Chorągiew Stołeczna.
Recenzenci
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus
Treści:
  • Instruktor – opiekun, mentor
  • stymulowanie rozwoju instruktorskiego
  • postawa instruktorska
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił określić, na czym polega rola i postawa instruktora jako opiekuna i wychowawcy
  • znał rolę opiekuna próby instruktorskiej
  • rozumiał konieczność monitorowania prób
  • potrafił w sposób empatyczny pracować z kandydatem
Informacje organizacyjne
min
2
opt
3
maks
4
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Wcześniejsze rozegranie gry. Znajomość zasad gry i kompetencje w prowadzonym temacie.
Uwagi:
Jeżeli osoba, która nie uczestniczyła w grze, chciałaby ją przeprowadzić to zalecane jest wcześniejsze rozegranie gry na grupie testowej i ewentualny kontakt z autorami, w razie niejasności zasad. Gra jest świetnym narzędziem do podejmowani różnego rodzaju dyskusji nad poruszanymi problemami. Prowadzący grę powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu prób instruktorskich.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Najlepiej harcówka, ale przy sprzyjających warunkach (ciepło, brak wiatru) może być także otwarta przestrzeń.
Warunki:

Potrzebne większy stół (dwie ławki) i krzesło dla każdego.
Wymagane materiały:

Znaczniki w 5 kolorach w ilości przynajmniej 80 każdego. Mogą być koraliki, guziki, maleńkie karteczki 1x1cm. Przynajmniej 2 kostki do gry.
Materiały uczestnika:

Długopis dla każdego.

Przebieg
1
20 min.
Wprowadzenie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: Prowdzący grę
Prowadzący rozdaje uczestnikom zasady gry – wyjaśnia je.
UWAGA: prowadzący ma oddzielne zasady gry, w których uwzględnione są ukryte cele gry oraz sposób podliczania punktów.
Potrzebne materiały: reguły gry dla gracza, reguły gry dla prowadzącego
2
60 min.
Gra
Forma: gra
Odpowiedzialny: Prowadzący grę
Według instrukcji gry dla prowadzącego grę
Potrzebne materiały: Plansza do gry – 4 cz.; Karty A; Karty B; PAKIET GRACZA - Karta opiekuna. Ponadto: Znaczniki sfer życia – 5 kolorów po ok. 80 szt.; Dwie kostki do gry’ 7 różnych pionków w 4 różnych kolorach.
3
40 min.
Zliczanie punktów Podsumowanie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: Prowadzący grę
Punkty podliczany wg tabeli podliczania punktów. Proponujemy przy każdym etapie podliczania punktów, podsumować merytorycznie oraz wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z uczestnikami gry.
Dłużej zatrzymać się przy temacie typów opiekunów prób.
Potrzebne materiały: PAKIET GRACZA - Karta punktacji; Kratka-klucz do sytuacji probant; Opis typów opiekuna; Test dla opiekuna (wersja testowa testu).
Załączniki
1
Reguły gry dla gracza

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie; WAŻNE INFORMACJE: Wydruk w liczbie osób uczestniczących w grze.
2
Reguły gry dla prowadzącego

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
3
Karty - rewers i awers

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: Gra; WAŻNE INFORMACJE: Plik zawiera karty losu opiekun, karty losu probant oraz karty probantów. Na odwrocie każdej strony awersów rodzajów kart należy nadrukować przyporządkowany do nich rewers. UWAGA: domowe drukarki w różny sposób obracają papier przy druku dwustronnym, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni wydruk rewersów na awersach kart losu probant! W sytuacji 1 karty losy probant kolejność kolorów ramion lilijki od lewej strony to: czerwony-zielony-granatowy.
4
PAKIET GRACZA - Karta opiekuna

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra; WAŻNE INFORMACJE: Liczba kopii - dla każdego gracza.
5
PAKIET GRACZA - Karta punktacji

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie; WAŻNE INFORMACJE: Liczba kopii - dla każdego gracza.
6
Klucz-sytuacje probant

Kopii:
4
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
7
Opis typów opiekuna

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie; WAŻNE INFORMACJE: Liczba kopii - dla każdego gracza. Zostawiamy jako materiał po grze.
8
Test dla opiekuna (wersja testowa testu)

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
9
Plansza gry

Kopii:
1
Grubość:
B.gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: Gra
Pobierz wszystkie załączniki