ZK2015_CZERWONY_Sposób na pracę z programem w hufcach różnej liczebności

Każdy hufiec jest inny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Taka sama jest praca z programem w hufcu.

Dyskusja, która będzie główną formą zajęć da możliwość wymiany doświadczeń dotyczących programu w hufcach o różnej strukturze i liczebności.

Cel zajęć: Przedstawienie modelu i wymiana doświadczeń w pracy z programem w różnych pod względem wielkości hufcach. Rola programowca, namiestników, zespołu programowego w różnych hufcach.

 

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Łukasz Kochowski, SOKK/631/2015, ZOKP/20
Chorągiew Gdańska
Recenzent:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK
Chorągiew Główna Kwatera
Treści:
  • praca z programem w hufcach różnej liczebności
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • uczestniczył w wymianie doświadczeń osób pracujących z programem
  • znał rolę programowca, namiestników, zespołu programowego w różnych hufcach
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
20
240 min.
Prowadzących:
Wymagane: doświadczenie w pracy z programem
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

zajęcia na świeżym powietrzu
Wymagane materiały:

wydrukowane dla każdego uczestnika zasady tworzenia mapy myśli
Materiały uczestnika:

notatnik, długopis, kredki/mazaki
Ubiór uczestnika:

luźny strój

Przebieg
1
10 min.
Rozpoczęcie
Forma: Prezentacja
Przdstawienie prowadzącego, celu zajęć
2
20 min.
Pojecie program
Forma: Burza mózgów
Zdefiniowanie pojęcia program
[na podstawie "zasady wsparcia programowo-metodycznego drużynowych] - 3. Przez program rozumiemy całokształt działań podejmowanych przez drużynowego służących wychowaniu młodego człowieka. Celem tych działań jest wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru. Program jest realizowany w gromadzie/drużynie i oparty na tych samych dla całej organizacji wartościach. Dla wspierania drużynowego, harcerskie komendy tworzą propozycje
i przedsięwzięcia programowe wzmacniające realizację programu gromad/drużyn.
3
10 min.
Mapa myśli
Forma: Mapa myśli
Prowadzący przedstawia uczestnikom zasady tworzenia mapy myśli. Uczestnicy mogą podczas dyskusji tworzyć notatki w formie mapy myśli
Potrzebne materiały: Zasady tworzenia mapy myśli
4
180 min.
Zadania harcerskich komend w pracy z programem
Forma: Panel dyskusyjny
Moderowana wymiana doświadczeń na temat pracy z program w hufcach różnej liczebności
Potrzebne materiały: Tezy do dyskusji
5
20 min.
Podsumowanie zajęć
Forma: Dyskusja
Wspólne podsumowanie zajęć przez prowadzącego i uczestników. Wyciągnięcie wniosków.
Załączniki
1
Zasady tworzenia mapy myśli

Kopii:
20
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
2
Tezy do dyskusji

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Dyskusja
Pobierz wszystkie załączniki