Zastęp Zastępowych w drużynie HS

Warsztaty dla przybocznych i drużynowych starszoharcerskich podczas Zlotu Kadry 2015.

Zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. konspekt realizuje jedno z wielu  zamierzeń kursu drużynowych starszoharcerskich, które zawarte są w bloku “Działanie drużyny”treść szczegółową: 

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Aleksandra Wieczorek
Recenzenci
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
Treści:
  • - praca z zastępowymi
  • - praca z zastępem zastępowych
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • - umiał pracować z zastępowymi
  • - znał cele i zasady pracy z radą drużyny i zastępem zastępowych,
Informacje organizacyjne
min
opt
16
maks
60 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: doświadczenie w pracy w drużynie starszoharcerskiej
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:


Przebieg
1
10 min.
WSTĘP
Forma: rozmowa
Witamy się, przedstawiamy. Uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie czym jest zastęp zastępowych. Rozmowa ma na celu ustalenie wspólnego zakresu tematycznego.
2
15 min.
Przygotowanie debaty
Forma: praca w grupach
Uczestnicy w dwóch grupach przygotowują argumenty na temat łączenia lub rozdzielania spotkań/działań Rady Drużyny i Zastępu Zastępowych.
3
10 min.
Debata
Forma: debata oksordzka
Debata przeprowadzona zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej. Teza do odniesienia się: Rada Drużyny i Zastęp Zastępowych powinny działać jak dwa osobne zespoły.
4
15 min.
Giełda pomysłów
Uczestnicy w 3-4osobowych grupach przygotowują jak najwięcej pomysłów na działania zastępu zastępowych. Przypisujemy je do różnych kategorii (szkoleniowe, towarzyskie, integracyjne etc.) Następnie każda osoba ma do rozdysponowania tyle punktów ile powstanie kategorii. Głosujemy na najlepsze formy. Można głosować na formy dowolną liczbę razy w granicach swojej puli (np. można przeznaczyć po 1 punkcie na kilka form lub wszystkie na jedną)
5
10 min.
PODSUMOWANIE
Podsumowanie zdobytych wiadomości, odpowiedzi na pytania