Biblioteczka zastępowego

Biblioteczka Zastępowego

 

 

 

Zaproponowany spis nie wyczerpuje całkowicie pozycji przydatnych zastępowemu. Niewątpliwie listę tę urozmaicić należy o książki historyczne, przygodowe, puszczańskie, krajoznawcze czy pozycje wynikające ze specjalności, którą pracuje drużyna. Biblioteczka zastępowego to obszerny spis pozycji dla zastępowych działających  w każdej metodyce, dlatego po wiele z nich z powodzeniem może sięgnąć również drużynowy.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:

Pozycje dostępne w Centralnym Banku Pomysłów ZHP:
- Nic nie zastąpi zastępów przewodnik dla zastępowych zastępów harcerskich i starszoharcerskich, A. Nowak, Ł. Kochowski, 2014: TUTAJ
- System zastępowy, R. Philips, 2000: TUTAJ
- Artykuł pn. Ratujmy zastępy, P. Niwiński, J. Sikorski, G. Skrukwa, 2009: TUTAJ
- System małych grup. Dla każdego zgodnie z prawem – zbiór infografik, A. Pospieszna, 2017: TUTAJ
- Inspiracje metodyczne z Turnieju Gromad i Zastępów, Red. L. Czechowska, 2014-2018TUTAJ
- wiele innych autorskich materiałów członków ZHP: poradników, konspektów zbiórek, gier, programów pracy zastępu, pomysłów na szkolenie zastępowych

Seria "Biblioteczka kręgu płaskiego węzła", w którą wchodzą (dostępne w regularnej sprzedaży):
-"Wędrówka do sukcesu" Roberta Baden- Powella,
-"Pokłosie Wędrówki do sukcesu" Roberta Baden- Powella,
-"Obrzędowy piec" hm. Marka Kudasiewicza,
-"Vademecum Zastępowego" hm. Marka Kudasiewicza,
-"Uniwersalny język znaków Indian równin Ameryki Północnej" Williama Tomkinsa
-"Sam wiosłuj w swojej łodzi. Gawędy dla Wędrowników" Roberta Baden-Powella
-"Zwój kory brzozowej" -Ernest Thompson Seton
-"Skauting dla chłopców"- Lord Baden- Powell
-"Wędrownicy"- Paweł Mateusz Puciata
-"Zastęp starszych chłopców"- Jerzy Kreiner
-"Jak orzeł leć"- hm Jarosław Balon
-"Wampumy leśnych"-instruktorzy Gromady Wilków Puszczańskiego Kręgu Czarnego Dębu
-"Od harcerzy starszych do wędrowników"- hm Piotr Niwiński
-"Obozy wędrowne" Jarosław Balon, Artur Mida
-"Obejmujesz drużynę - maile nocą pisane" Janusz Sikorski
-"Na tropach ludzi i zwierząt - Podręcznik dla harcerzy" T. Sopoćko, O. Grzymałowski
-"Poselstwo Indianina" E.T. Seton, J. Mosse Seton
-"Abecadło indiańskiego zwiadowcy" - Charles A. Eastman-Ohiyesa
-"Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939" T. Wyrwalski
-"Mój Uniwersytet życia" - Robert Baden Powell
-"Obozy" - Zbigniew Trylski
-"Zarys dziejów harcerstwa dla zdobywających stopnie harcerskie" - Grzegorz Skruwa
-"Gawędy Wilka Ojca"- hm Janusz Sikorski_
-Mój punkt widzenia "The Scouter" Robert Baden Powell
-"Nocne zwiady i podchody"- K. Graham Thomson
-"Domem harcerstwa jest las"- Beata Wagner, Marta Borkowska, Wojciech Cabaj, Marek Gajdziński, Michał Wojtyczka, Piotr Niwiński, Janusz Sikorski 
-" Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim"- Zdzisław Stieber 


Inne pozycje dostępne w sprzedaży:
-"Harce młodzieży polskiej" M. Schreiber
-"Harcerstwo to gra" T. Maracewicz
-"Harce z mapą" B. Sołtysiak
-"Mój uniwersytet życia. Autobiografia Pierwszego skauta" R. Baden-Powell
-"Czym są sprawności?" J. Falkowska
-"Poradnik dla zastępowych" K. Jastrzębska
-"Poznaj przyrodę. 11 gawęd zastępowych" S. Gibess
-"System zastępowy, zastęp zastępowych i rada drużyny" M. Gajdziński
-"Obóz harcerzy" T. Maracewicz
-"Mini poradnik gitarowy - dla harcerza gitarzysty"
-"Wielka encyklopedia gier. Gry pod dachem" M. Zapletal
-"Wielka encyklopedia gier. Gry na boisku" M. Zapletal
-"Wielka encyklopedia gier. Gry w terenie" M. Zapletal
-"Pierwsza pomoc - książka na wszelki wypadek" B. Żołądek
-"Księga Jaszczurki" A. Degallier-Martin
-"Księżniczka i chłopcy" J. Domagalik
-"Nowy Ślad Czarnych Stóp" S. Szmaglewska


Inne:
-Z. Wyrobek - Harcerz w polu
-J. Dąbrowski - Gry i zabawy w izbie harcerskiej
-J. Dąbrowski - W świetlicy harcerskiej
-J. Dąbrowski i T. Kwiatkowski - Jeden trudny rok
-A. Gromski - Harce młodzika i wywiadowcy
-S. Gawkowski - Szkice polowe harcerza
-R. M. Wujek - Skauting dzisiaj (gawędy o harcerstwie)
-M.Chmielowska - Wykapka
-J.Stykowski - Na traperskiej ścieżce
-J.Stykowski - Wyspa Robinsona
-J.Stykowski - Zastęp zbiórka (cykl 4 częściowy: wiosna, lato, jesień, zima)
-St. Słysz - Gry i zabawy
-St. Sosnowski i J. Stykowski - Sakwa włóczykija
-W. Pijanowski - Skarbnica gier
-B. Kowalska i A. Kiewicz - Eskimos (materiały do zbiórek)
-J. Jasiński - Gry i ćwiczenia terenowe
-T. Kwiatkowski - Obrzędy harcerskie
-St. Sedlaczek - Drogowskaz Harcerza
-W. Szyryński - Wycieczki harcerskie
-W. Szyryński - Ambulans harcerski
-Z. Trylski - Mały podręcznik obozowania
-Z. Trylski - Obozy
-M. Kapiszewska - Księga Harców
-Z. Wyrobek - Vademecum skauta
-J. Parzyński - Obóz harcerski
-W. Szczygieł - Jak prowadzić zastęp harcerski
-A. Kamiński - Zośka i Parasol
-A. Kamiński - Kamienie na szaniec
-A. Pawełek - Młoda drużyna
-M. Kudasiewicz - Obrzędowy piec
-L. Ungeheuer - Próby wodzów
-O. Nassalski - Jak pracować nad charakterem
-M. Wardęcki - Harcerskie gry terenowe
-A. Chmielewski - Tropy i ślady zwierząt
-W. Pijanowski - Rozkosze łamania głowy
-St. Sedlaczek - Geneza skautingu i harcerstwa
-A. Kazanecki - Terenoznawstwo dla harcerzy
-A. Dziewanowska, K. Rejs i Z. Zakrzewska - Gry i ćwiczenia w zastępie harcerskim
-O. Małkowska - A. Małkowski
-A. Kamiński - A. Małkowski
-W. Śliwerski - Harcerskie biegi
-A. Wasilewski - Pod totemem słońca
-J. Dąbrowski - Harce zimowe w polu
-A. Kazanecki - Z notatnikiem i busolą - zbiór gier
-Praca zbiorowa - Harce
-"Tropem zastępu żurawi" Ewa Grodecka
-"Rzeka" E.Grodecka
-"Wilk, który nigdy nie śpi" W. Hansen

Seria "Przywrócić pamięć" wydawnictwa Impuls (reprint 137 pozycji z lat 1912-1949) TUTAJ

Recenzenci
  • hm. Anna Pruś, WIP GK ZHP
  • dh Jacek Durak
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, Kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP
Materiał
Nazwa: Biblioteczka zastępowego
Data utworzenia: 22/02/2021
Pliki do pobrania: