Czas potrzebny na realizację poszczególnych zagadnień w nowych standardach kursów obowiązkowych w procesie kształcenia drużynowych ZHP

Zbiór plików stanowi odzwierciedlenie pracy zespołu powołanego przy Centralnej Szkole Instruktorskiej GK ZHP do uaktualnienia standardów kursów obowiązkowych w procesie kształcenia drużynowych ZHP. Od przyjętych uchwałą GK standardów zamieszone dokumenty  różnią się tylko dodatkową kolumną “Czas”, gdzie każde zagadnienie zostało określone w czasie. Celem publikacji zbioru jest wskazanie w jaki sposób autorki określiły czas potrzebny na realizację poszczególnych bloków oraz całego kursu.  Materiał ma charakter pomocniczy i w żaden sposób nie obliguje kadr kursów do rozpisania haromonogramu kursu wedle zawartych w nim sugestii.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK 436/2014
Autorzy:
  • hm. Magdalena Turbasa, SOKK 651/2016
  • hm. Natalia Olszewska, SOKK 512/2015
  • hm. Anna Andrzejewska, SOKK 689/2015
  • phm. Monika Czokajło, BOKK 311/2015
Recenzenci
  • hm. Joanna Skupińska, ZOKK 83/2014
Autorzy materiału
  • hm. Magdalena Turbasa, SOKK 651/2016
  • hm. Natalia Olszewska, SOKK 512/2015
  • hm. Anna Andrzejewska, SOKK 689/2015
  • phm. Monika Czokajło, BOKK 311/2015
Materiał
Nazwa: Czas potrzebny na realizację poszczególnych zagadnień w nowych standardach kursów obowiązkowych w procesie kształcenia drużynowych ZHP
Data utworzenia: 29/11/2016