Dobre praktyki podczas wsparcia zabezpieczeń ratowniczych

Dobre praktyki podczas wsparcia zabezpieczeń ratowniczych okładka

Niniejszy poradnik został stworzony przez instruktorów z Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Stołecznej ZHP. Naszym celem jest przedstawienie zasad, którymi powinni się kierować biorący udział we wsparciu zabezpieczenia ratowniczego lub organizujący takie przedsięwzięcie. W poradniku znajduje się opis najważniejszych zasad obowiązujących podczas zabezpieczeń oraz argumentacja, dlaczego tak powinniśmy robić. Dodatkowo opracowaliśmy krótki zbiór zasad przydatny dla organizatorów, do przedstawienia osobom biorącym udział we wsparciu zabezpieczenia.

Print Friendly, PDF & Email
0
Redaktor:
phm. Dorota Jaśkiewicz - szefowa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Stołecznej ZHP (Hufiec Warszawa-Żoliborz, Chorągiew Stołeczna)
Autorzy:
  • phm. Dorota Jaśkiewicz
  • phm. Bartosz Nowicki
  • pwd. Damian Pawłowski
  • Michał Pietruszewski
Recenzenci
  • hm. Maciej Rutkowski – szef Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP
  • hm. Marcin Bartosiewicz – członek szefostwa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP
Autorzy materiału
  • phm. Dorota Jaśkiewicz
  • phm. Bartosz Nowicki
  • pwd. Damian Pawłowski
  • Michał Pietruszewski
Materiał
Nazwa: Dobre praktyki podczas wsparcia zabezpieczeń ratowniczych
Data utworzenia: 08/04/2020