Drużynowy instruktor

okładka2

„Drużynowy Instruktor. Zbiór dobrych praktyk dla komend hufców.” to pozycja dla harcerskich komend, która zbiera sprawdzone w działaniu modele dochodzenia do sytuacji, w której w hufcu wszyscy drużynowi są instruktorami.

XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP do podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego w ZHP, a także wzmocnienie w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy. Jednym z wyzwań płynących z decyzji zjazdu, było stworzenie poradnictwa.

Materiał, który oddajemy w Wasze ręce nie jest kolejną instrukcją czy standardem – to zbiór inspiracji, działań i sprawdzonych praktyk, które sprawdzają się w codziennym działaniu w harcerskich środowiskach, to także mnóstwo prostych rozwiązań, które wypróbować można od zaraz, do czego serdecznie zachęcamy!

Print Friendly, PDF & Email
4+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
AUTOR: hm. Magdalena Szczepankowska, ZOKK, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka
PRZY WSPÓŁPRACY: hm. Joanna Skupińska

KOREKTA: Katarzyna Mikołajczyk
SKŁAD I ŁAMANIE: phm. Karolina Piotrowska
ZDJĘCIA: phm. Agnieszka Madetko-Kurczab, pwd. Patryk Sikora, phm. Karolina Piotrowska,Zuzanna Gałczyńska, phm. Piotr Rodzoch, phm. Karolina Pośnik, pwd. Kamil Jasiński, phm. Michał Wiras
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska
  • hm. Jacek Grzebielucha
  • hm. Martyna Kowacka
  • hm. Piotr Pietrzak
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 18/12/2020